Phần thưởng

29-07-21

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Sau nhiều thời gian chờ đợi, giải đấu Tuyệt Đỉnh PK với thể thức mới 6vs6 sẽ chính thức được khai mở trong tháng 08 này.

Các thông tin liên quan về giải đấu sẽ được Bổn Trang sớm cập nhật trong các bản tin tiếp theo, và ngay sau đây sẽ là bật mí về phần thưởng cực hấp dẫn của giải đấu lần này. Kính mời quý nhân sĩ theo dõi hệ thống phần thưởng xếp hạng bên dưới.

Phần thưởng

Phần Thưởng cụm Cao Thủ
HạngPhần thưởng Số lượng Tính chất
1 Mặt Nạ Cửu Thiên Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 500 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 150 Không khóa, vĩnh viễn
2 Mặt Nạ Thông Thiên Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 300 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn
3 Ức Vân Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 150 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
4 Lăng Thiên Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Phần thưởng cụm Hẹn Ước
HạngVật phẩm Số lượng Tính chất
1 Hồng Long Xích Diệm 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bảo châu chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 150 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn
2 Ức Vân- Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 70 Không khóa, 30 ngày
Bảo châu chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn
3 Lăng Thiên- Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bảo châu chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 50 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
4 Phiên Vũ - Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bảo châu chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 30 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Phần thưởng cụm Hồi Ức 1
HạngVật phẩm  Số lượng  Tính chất
1 Kim Lân Chi Nhẫn 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Huyết Chi Quán 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Huyết Chiến Ngoa 2 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 10000 Không khóa, vĩnh viễn
2 Kim Lân Chi Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Huyết Chi Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Huyết Chiến Ngoa 1 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 10000 Không khóa, vĩnh viễn
3 Bích Huyết Chi Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Huyết Liên 1 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 10000 Không khóa, vĩnh viễn
4 Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Huyết Thúc Yêu 1 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 7000 Không khóa, vĩnh viễn