popup-close

Cụm 2009

Vạn Phúc Lễ Bao 2023 sẽ có cơ hội mang về vô vàn phần thưởng hấp dẫn sau đây tại CỤM 2009, có áp dụng Song Kiếm Kinh Vũ

KIỂM TRA ĐỒNG NẠP TẠI ĐÂY

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Điều kiện tham gia: Toàn bộ nhân sĩ Kiếm Thế có tham gia quy đổi ZingXu sang tiền Đồng tại Kiếm Thế trong khoảng thời gian 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023
  • Thời gian kiểm tra Đồng nạp 16h00 ngày 21/12/2022 đến 23h59 ngày 10/04/2023
  • Thời gian nhận thưởng code Vạn Phúc Lễ Bao 2023: 10h00 ngày 11/04/2023 đến 23h59 ngày 30/04/2023
  • Trong thời gian sự kiện, hệ thống sẽ xác định mức phúc lợi mà nhân sĩ đã đạt được và cho phép nhận Code thưởng với mốc tương ứng. Mỗi nhân sĩ chỉ nhận được 1 mốc cao nhất đạt được.

Phần thưởng - Cụm 2009

Mốc 1

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 5 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Thiếu Niên Anh Hùng (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Sồ Phượng (30 ngày)
1 Phiên Vũ (15 ngày)
10 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1 Hạ Tiểu Sảnh (4 kỹ năng)
Mốc 2

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 8 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Thiếu Niên Anh Hùng (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Sồ Phượng (30 ngày)
1 Phiên Vũ (15 ngày)
15 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1 Hạ Tiểu Sảnh (4 kỹ năng)
600 Tiền Du Long (Khóa, vĩnh viễn)
Mốc 3

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 16 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Tiềm Long (30 ngày)
1 Trục Nhật (15 ngày)
20 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1 Hạ Tiểu Sảnh (4 kỹ năng)
800 Tiền Du Long (Khóa, vĩnh viễn)
5 Mảnh Lôi Đình Ấn (Khóa, vĩnh viễn)
Mốc 4

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 32 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Tiềm Long (30 ngày)
1 Trục Nhật (30 ngày)
25 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1 Tiêu Bất Thực (5 kỹ năng)
2 Rương Chân Nguyên 4 kỹ năng (Khóa, vĩnh viễn)
800 Tiền Du Long (Khóa, vĩnh viễn)
5 Mảnh Lôi Đình Ấn (Khóa, vĩnh viễn)
20 Ngọc Như Ý (Khóa, vĩnh viễn)
Mốc 5

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 64 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Chí Tôn (30 ngày)
1 Tuyệt Thế Tuyết Vũ (30 ngày)
30 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1 Tiêu Bất Thực (5 kỹ năng)
2 Rương Chân Nguyên 4 kỹ năng (Khóa, vĩnh viễn)
800 Tiền Du Long (Khóa, vĩnh viễn)
5 Mảnh Lôi Đình Ấn (Khóa, vĩnh viễn)
40 Ngọc Như Ý (Khóa, vĩnh viễn)
Mốc 6

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 128 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhất Phi Trùng Thiên (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Vô Song (30 ngày)
1 Tuyệt Thế Tuyết Vũ (45 ngày)
50 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1 Tiêu Bất Thực (5 kỹ năng)
2 Rương Chân Nguyên 4 kỹ năng (Khóa, vĩnh viễn)
1000 Tiền Du Long (Khóa, vĩnh viễn)
10 Mảnh Lôi Đình Ấn (Khóa, vĩnh viễn)
50 Ngọc Như Ý (Khóa, vĩnh viễn)
Mốc 7

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 320 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhất Phi Trùng Thiên (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Vô Song (30 ngày)
1 Tuyệt Thế Hỏa Vũ (60 ngày)
70 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 7 ngày)
2 Tiêu Bất Thực (5 kỹ năng)
3 Rương Chân Nguyên 4 kỹ năng (Khóa, vĩnh viễn)
1000 Tiền Du Long (Khóa, vĩnh viễn)
25 Mảnh Lôi Đình Ấn (Khóa, vĩnh viễn)
60 Ngọc Như Ý (Khóa, vĩnh viễn)
Mốc 8

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 640 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Duy Ngã Độc Tôn (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Vô Song (60 ngày)
1 Mị Vũ Thiên Hương-Linh (60 ngày)
100 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 15 ngày)
1 Thiên Thiên (6 kỹ năng)
3 Rương Chân Nguyên 4 kỹ năng (Khóa, vĩnh viễn)
1200 Tiền Du Long (Khóa, vĩnh viễn)
50 Mảnh Lôi Đình Ấn (Khóa, vĩnh viễn)
80 Ngọc Như Ý (Khóa, vĩnh viễn)
Mốc 9

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 1.280 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Cửu Ngũ Chí Tôn (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Vô Song (90 ngày)
1 Ngạo Ngô Hiên Viên (90 ngày)
120 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 30 ngày)
2 Thiên Thiên (6 kỹ năng)
5 Rương Chân Nguyên 4 kỹ năng (Khóa, vĩnh viễn)
1600 Tiền Du Long (Khóa, vĩnh viễn)
75 Mảnh Lôi Đình Ấn (Khóa, vĩnh viễn)
1 Yến Tiêu Lâu (khóa, vĩnh viễn)
100 Ngọc Như Ý (Khóa, vĩnh viễn)
Mốc 10

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 2560 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Thiên Hạ Vô Song (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Vô Song (120 ngày)
1 Ngạo Ngô Hiên Viên (90 ngày)
150 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 30 ngày)
2 Thiên Thiên (6 kỹ năng)
5 Rương Chân Nguyên 4 kỹ năng (Khóa, vĩnh viễn)
2000 Tiền Du Long (Khóa, vĩnh viễn)
100 Mảnh Lôi Đình Ấn (Khóa, vĩnh viễn)
1 Yến Tiểu Hà (khóa, vĩnh viễn)
150 Ngọc Như Ý (Khóa, vĩnh viễn)

Phần thưởng các cụm máy chủ

Cụm CAO THỦ

Cụm HẸN ƯỚC & CAO THỦ 2

Cụm HỒI ỨC 1 & 2

Cụm 2009 - Có áp dụng Song Kiếm Kinh Vũ

KIỂM TRA ĐỒNG NẠP TẠI ĐÂY