popup-close

Cụm Cao Thủ

Vạn Phúc Lễ Bao 2023 sẽ có cơ hội mang về vô vàn phần thưởng hấp dẫn sau đây tại CỤM CAO THỦ

KIỂM TRA ĐỒNG NẠP TẠI ĐÂY

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Điều kiện tham gia: Toàn bộ nhân sĩ Kiếm Thế có tham gia quy đổi ZingXu sang tiền Đồng tại Kiếm Thế trong khoảng thời gian 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023
  • Thời gian kiểm tra Đồng nạp 16h00 ngày 21/12/2022 đến 23h59 ngày 10/04/2023
  • Thời gian nhận thưởng code Vạn Phúc Lễ Bao 2023: 10h00 ngày 11/04/2023 đến 23h59 ngày 30/04/2023
  • Trong thời gian sự kiện, hệ thống sẽ xác định mức phúc lợi mà nhân sĩ đã đạt được và cho phép nhận Code thưởng với mốc tương ứng. Mỗi nhân sĩ chỉ nhận được 1 mốc cao nhất đạt được.

Phần thưởng - Cụm Cao Thủ

Số Cấp danh vọng các loại được tính theo đúng so với cấp độ danh vọng hiển thị trong game.

Mốc 1

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 5 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Thiếu Niên Anh Hùng (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trấn Thiên (30 ngày)
1 Phiên Vũ (30 ngày)
15 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 7 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 2
Cửu Dương Chân Kinh-Cấp 2
Phu Tử Miếu-Cấp 2
Ấn Chương Tri Bạch-Cấp 2
1 Bộ Trang Sức-Tốt Lv1
Mốc 2

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 8 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Thiếu Niên Anh Hùng (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trấn Thiên (30 ngày)
1 Phiên Vũ (30 ngày)
20 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 7 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 2
Cửu Dương Chân Kinh-Cấp 2
Phu Tử Miếu-Cấp 2
Ấn Chương Tri Bạch-Cấp 2
1 Bộ Trang Sức-Tốt Lv1
Mốc 3

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 16 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trấn Thiên (30 ngày)
1 Ức Vân (30 ngày)
25 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 7 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 2
Cửu Dương Chân Kinh-Cấp 2
Phu Tử Miếu-Cấp 2
Ấn Chương Tri Bạch-Cấp 2
1 Bộ Trang Sức-Tốt Lv1
Mốc 4

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 32 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Trấn Thiên (30 ngày)
1 Ức Vân (30 ngày)
50 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 7 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 3
Cửu Dương Chân Kinh-Cấp 3
Phu Tử Miếu-Cấp 3
Ấn Chương Bích Lạc-Cấp 3
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv1
Mốc 5

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 64 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Trấn Thiên (30 ngày)
1 Tuyết Hồn-Anh Hùng (30 ngày)
50 Thần Sa-Vô Cực Dẫn (Khóa, vĩnh viễn)
70 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 15 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 3
Cửu Dương Chân Kinh-Cấp 3
Phu Tử Miếu-Cấp 3
Ấn Chương Bích Lạc-Cấp 3
Chiến Thần-Cấp 2
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv1
Mốc 6

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 128 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhất Phi Trùng Thiên (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Trấn Thiên (30 ngày)
1 Bôn Lôi-Anh Hùng (45 ngày)
100 Thần Sa-Vô Cực Dẫn (Khóa, vĩnh viễn)
80 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 15 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 3
Cửu Dương Chân Kinh-Cấp 3
Phu Tử Miếu-Cấp 4
Ấn Chương Ngưng Hàn-Cấp 4
Chiến Thần-Cấp 3
100 Ngạo Ý Đồ
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv2
Mốc 7

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 320 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhất Phi Trùng Thiên (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Lăng Thiên Trấn Thiên (60 ngày)
1 Trục Nhật-Anh Hùng (60 ngày)
200 Thần Sa-Vô Cực Dẫn (Khóa, vĩnh viễn)
100 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 15 ngày)
Cánh Tinh Linh (Khóa, 15 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 3
Cửu Dương Chân Kinh-Cấp 3
Phu Tử Miếu-Cấp 4
Ấn Chương Ngưng Hàn-Cấp 4
Chiến Thần-Cấp 4
200 Ngạo Ý Đồ
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv2
Mốc 8

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 640 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

*Thuộc tính Cửu Âm Chân Kinh (Hiệu quả xuyên kháng chí mạng)

Phần thưởng
Danh hiệu Duy Ngã Độc Tôn (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Phong Vân (60 ngày)
1 Lăng Thiên-Anh Hùng (60 ngày)
300 Thần Sa-Vô Cực Dẫn (Khóa, vĩnh viễn)
150 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 30 ngày)
Cánh Tinh Linh (Khóa, 30 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 3
Cửu Dương Chân Kinh-Cấp 3
Phu Tử Miếu-Cấp 5
Ấn Chương Tử Mạch-Cấp 5
Chiến Thần-Cấp 5
300 Ngạo Ý Đồ
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv3
Cửu Âm Chân Kinh-Cấp 2
Mốc 9

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 1.280 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

*Thuộc tính Cửu Âm Chân Kinh (Hiệu quả xuyên kháng chí mạng)
*Thuộc tính Cánh VIP (Xác suất giảm hiệu quả bỏ qua kháng của Đối Phương)

Phần thưởng
Danh hiệu Cửu Ngũ Chí Tôn (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Phong Vân (60 ngày)
1 Yên Hoa (60 ngày)
400 Thần Sa-Vô Cực Dẫn (Khóa, vĩnh viễn)
200 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 30 ngày)
Cánh Tinh Linh (Khóa, 30 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 3
Cửu Dương Chân Kinh-Cấp 3
Phu Tử Miếu-Cấp 5
Ấn Chương Tử Mạch-Cấp 5
Chiến Thần-Cấp 6
400 Ngạo Ý Đồ
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv3
Danh Vọng Tinh Hoa (Phụng Cầu Hoàng)-Cấp 2
Cửu Âm Chân Kinh-Cấp 2
Mốc 10

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 2560 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

*Thuộc tính Cửu Âm Chân Kinh (Hiệu quả xuyên kháng chí mạng)
*Thuộc tính Cánh VIP (Xác suất giảm hiệu quả bỏ qua kháng của Đối Phương)

 

Phần thưởng
Danh hiệu Cửu Ngũ Chí Tôn (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Lăng Thiên Phong Vân (60 ngày)
1 Yên Hoa (60 ngày)
500 Thần Sa-Vô Cực Dẫn (Khóa, vĩnh viễn)
300 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 30 ngày)
Cánh Tinh Linh (Khóa, 30 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 3
Cửu Dương Chân Kinh-Cấp 3
Phu Tử Miếu-Cấp 5
Ấn Chương Diệm Sâm-Cấp 6
Chiến Thần-Cấp 6
500 Ngạo Ý Đồ
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv4
Danh Vọng Tinh Hoa(Phụng Cầu Hoàng)-Cấp 2
Cửu Âm Chân Kinh-Cấp 2

Phần thưởng các cụm máy chủ

Cụm CAO THỦ

Cụm HẸN ƯỚC & CAO THỦ 2

Cụm HỒI ỨC 1 & 2

Cụm 2009 - Có áp dụng Song Kiếm Kinh Vũ

KIỂM TRA ĐỒNG NẠP TẠI ĐÂY