popup-close

Cụm Hẹn Ước & Cao Thủ 2

Vạn Phúc Lễ Bao 2023 sẽ có cơ hội mang về vô vàn phần thưởng hấp dẫn sau đây tại CỤM HẸN ƯỚC & CAO THỦ 2

KIỂM TRA ĐỒNG NẠP TẠI ĐÂY

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Điều kiện tham gia: Toàn bộ nhân sĩ Kiếm Thế có tham gia quy đổi ZingXu sang tiền Đồng tại Kiếm Thế trong khoảng thời gian 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023
  • Thời gian kiểm tra Đồng nạp 16h00 ngày 21/12/2022 đến 23h59 ngày 10/04/2023
  • Thời gian nhận thưởng code Vạn Phúc Lễ Bao 2023: 10h00 ngày 11/04/2023 đến 23h59 ngày 30/04/2023
  • Trong thời gian sự kiện, hệ thống sẽ xác định mức phúc lợi mà nhân sĩ đã đạt được và cho phép nhận Code thưởng với mốc tương ứng. Mỗi nhân sĩ chỉ nhận được 1 mốc cao nhất đạt được.

Phần thưởng - Cụm Hẹn Ước & Cao Thủ 2

Số Cấp danh vọng các loại được tính theo đúng so với cấp độ danh vọng hiển thị trong game.

Mốc 1

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 5 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Thiếu Niên Anh Hùng (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Đại Thánh (30 ngày)
1 Ức Vân (30 ngày)
15 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 7 ngày)
Ấn Chương Tri Bạch-Cấp 2
Chiến Thần – Cấp 2
1 Bộ Trang Sức-Tốt Lv1
Mốc 2

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 8 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Thiếu Niên Anh Hùng (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Đại Thánh (30 ngày)
1 Ức Vân (30 ngày)
20 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 7 ngày)
Ấn Chương Tri Bạch-Cấp 2
Chiến Thần – Cấp 2
1 Bộ Trang Sức-Tốt Lv1
Mốc 3

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 16 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Siêu Thần (30 ngày)
1 Ức Vân (30 ngày)
25 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 7 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 2
Phu Tử Miếu-Cấp 2
Ấn Chương Tri Bạch-Cấp 2
Chiến Thần-Cấp 2
1 Bộ Trang Sức-Tốt Lv1
Mốc 4

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 32 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Siêu Thần (30 ngày)
1 Ức Vân (30 ngày)
50 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 7 ngày)
Phu Tử Miếu-Cấp 3
Ấn Chương Bích Lạc-Cấp 3
Chiến Thần-Cấp 3
Danh vọng Chiến Thần – Level 2
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv1
Mốc 5

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 64 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Siêu Thần (60 ngày)
1 Tuyết Hồn-Anh Hùng (30 ngày)
70 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 15 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 3
Phu Tử Miếu-Cấp 3
Ấn Chương Bích Lạc-Cấp 3
Chiến Thần-Cấp 3
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv1
Mốc 6

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 128 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhất Phi Trùng Thiên (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Lăng Thiên Siêu Thần (60 ngày)
1 Bôn Lôi-Anh Hùng (45 ngày)
80 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 15 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 3
Cửu Dương Chân Kinh-Cấp 2
Phu Tử Miếu-Cấp 4
Ấn Chương Ngưng Hàn-Cấp 4
Chiến Thần-Cấp 4
100 Ngạo Ý Đồ
100 Mảnh Lôi Đình Ấn (Khóa, vĩnh viễn)
Luân Hồi Lệnh (Khóa, vĩnh viễn)
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv2
Mốc 7

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 320 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhất Phi Trùng Thiên (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Lăng Thiên Trấn Thiên (60 ngày)
1 Trục Nhật-Anh Hùng (60 ngày)
50 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn (Khóa, vĩnh viễn)
100 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 15 ngày)
Cánh Tinh Linh (Khóa, 15 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 3
Cửu Dương Chân Kinh-Cấp 2
Phu Tử Miếu-Cấp 4
Ấn Chương Ngưng Hàn-Cấp 4
Chiến Thần-Cấp 4
200 Ngạo Ý Đồ
100 Mảnh Lôi Đình Ấn (Khóa, vĩnh viễn)
Luân Hồi Lệnh (Khóa, vĩnh viễn)
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv2
Mốc 8

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 640 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

*Thuộc tính Cánh VIP (Xác suất giảm hiệu quả bỏ qua kháng của Đối Phương)

Phần thưởng
Danh hiệu Duy Ngã Độc Tôn (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Phong Vân (60 ngày)
1 Lăng Thiên-Anh Hùng (60 ngày)
50 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn (Khóa, vĩnh viễn)
150 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 30 ngày)
Cánh Tinh Linh (Khóa, 30 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 3
Cửu Dương Chân Kinh-Cấp 2
Phu Tử Miếu-Cấp 4
Ấn Chương Ngưng Hàn-Cấp 4
Chiến Thần-Cấp 5
300 Ngạo Ý Đồ
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv3
Danh Vọng Tinh Hoa (Phụng Cầu Hoàng)-Cấp 2
100 Mảnh Lôi Đình Ấn (Khóa, vĩnh viễn)
Luân Hồi Lệnh (Khóa, vĩnh viễn)
1 lần được chuyển lên Cụm cao hơn
Mốc 9

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 1.280 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

*Thuộc tính Cánh VIP (Xác suất giảm hiệu quả bỏ qua kháng của Đối Phương)

Phần thưởng
Danh hiệu Cửu Ngũ Chí Tôn (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Phong Vân (60 ngày)
1 Yên Hoa (60 ngày)
100 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn (Khóa, vĩnh viễn)
200 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 30 ngày)
Cánh Tinh Linh (Khóa, 30 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 3
Cửu Dương Chân Kinh-Cấp 3
Phu Tử Miếu-Cấp 4
Ấn Chương Tử Mạch-Cấp 5
Chiến Thần-Cấp 6
400 Ngạo Ý Đồ
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv3
Danh Vọng Tinh Hoa (Phụng Cầu Hoàng)-Cấp 2
100 Mảnh Lôi Đình Ấn (Khóa, vĩnh viễn)
Luân Hồi Lệnh (Khóa, vĩnh viễn)
1 Yến Tiểu Na (Khóa, vĩnh viễn)
1 lần được chuyển lên Cụm cao hơn
Mốc 10

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 2560 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

*Thuộc tính Cánh VIP (Xác suất giảm hiệu quả bỏ qua kháng của Đối Phương)

Phần thưởng
Danh hiệu Cửu Ngũ Chí Tôn (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Lăng Thiên Phong Vân (60 ngày)
1 Yên Hoa (60 ngày)
200 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn (Khóa, vĩnh viễn)
300 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 30 ngày)
Cánh Tinh Linh (Khóa, 30 ngày)
Già Lam Kinh-Cấp 3
Cửu Dương Chân Kinh-Cấp 3
Phu Tử Miếu-Cấp 5
Ấn Chương Tử Mạch-Cấp 6
Chiến Thần-Cấp 6
500 Ngạo Ý Đồ
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv4
Danh Vọng Tinh Hoa (Phụng Cầu Hoàng)-Cấp 2
100 Mảnh Lôi Đình Ấn (Khóa, vĩnh viễn)
Luân Hồi Lệnh (Khóa, vĩnh viễn)
1 Yến Tiểu Na (Khóa, vĩnh viễn)
1 lần được chuyển lên Cụm cao hơn

Phần thưởng các cụm máy chủ

Cụm CAO THỦ

Cụm HẸN ƯỚC & CAO THỦ 2

Cụm HỒI ỨC 1 & 2

Cụm 2009 - Có áp dụng Song Kiếm Kinh Vũ

KIỂM TRA ĐỒNG NẠP TẠI ĐÂY