popup-close

Cụm Hồi Ức 1 & 2

Vạn Phúc Lễ Bao 2023 sẽ có cơ hội mang về vô vàn phần thưởng hấp dẫn sau đây tại CỤM HỒI ỨC 1 & HỒI ỨC 2

KIỂM TRA ĐỒNG NẠP TẠI ĐÂY

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Điều kiện tham gia: Toàn bộ nhân sĩ Kiếm Thế có tham gia quy đổi ZingXu sang tiền Đồng tại Kiếm Thế trong khoảng thời gian 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023
  • Thời gian kiểm tra Đồng nạp 16h00 ngày 21/12/2022 đến 23h59 ngày 10/04/2023
  • Thời gian nhận thưởng code Vạn Phúc Lễ Bao 2023: 10h00 ngày 11/04/2023 đến 23h59 ngày 30/04/2023
  • Trong thời gian sự kiện, hệ thống sẽ xác định mức phúc lợi mà nhân sĩ đã đạt được và cho phép nhận Code thưởng với mốc tương ứng. Mỗi nhân sĩ chỉ nhận được 1 mốc cao nhất đạt được.

Phần thưởng - Cụm Hồi Ức 1 & Hồi Ức 2

Số Cấp danh vọng các loại được tính theo đúng so với cấp độ danh vọng hiển thị trong game.

Mốc 1

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 5 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Thiếu Niên Anh Hùng (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Vô Song (30 ngày)
1 Phiên Vũ(15 ngày)
15 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1 Đồng hành Thiên Thiên (6 kỹ năng)
1 Bộ Trang Sức-Tốt Lv1
Mốc 2

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 8 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Thiếu Niên Anh Hùng (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Vô Song (30 ngày)
1 Phiên Vũ (15 ngày)
20 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1 Đồng hành Thiên Thiên (6 kỹ năng)
1 Bộ Trang Sức-Tốt Lv1
Mốc 3

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 16 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Vô Song (60 ngày)
1 Trục Nhật (15 ngày)
25 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
3 Rương Chân Nguyên-Cao
1 Đồng hành Thiên Thiên (6 kỹ năng)
50 Mảnh Lôi Đình Ấn (Không khóa, vĩnh viễn)
Chiến Thần-Cấp 2
1 Bộ Trang Sức-Tốt Lv1
Mốc 4

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 32 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Đại Thánh (30 ngày)
1 Trục Nhật (30 ngày)
50 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
100 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (Không khóa, vĩnh viễn)
3 Rương Chân Nguyên-Cao
1 Yến Tiểu Lâu (7kỹ năng)
50 Mảnh Lôi Đình Ấn (Không khóa, vĩnh viễn)
Phu Tử Miếu-Cấp 2
Ấn Chương Tri Bạch-Cấp 2
Chiến Thần-Cấp 2
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv1
Mốc 5

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 64 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Đại Thánh (30 ngày)
1 Tuyệt Thế Tuyết Vũ (30 ngày)
70 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
150 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (Không khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 7 ngày)
3 Rương Chân Nguyên-Cao
1 Yến Tiểu Lâu (7kỹ năng)
50 Mảnh Lôi Đình Ấn (Không khóa, vĩnh viễn)
Phu Tử Miếu-Cấp 2
Ấn Chương Tri Bạch-Cấp 2
Chiến Thần-Cấp 3
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv1
Mốc 6

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 128 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhất Phi Trùng Thiên (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Đại Thánh (30 ngày)
1 Tuyệt Thế Tuyết Vũ (45 ngày)
80 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
200 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (Không khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 7 ngày)
5 Rương Chân Nguyên-Cao
1 Yến Tiểu Lâu (7kỹ năng)
100 Mảnh Lôi Đình Ấn (Không khóa, vĩnh viễn)
Già Lam Kinh-Cấp 2
Phu Tử Miếu-Cấp 2
Ấn Chương Bích Lạc-Cấp 3
Chiến Thần-Cấp 4
100 Ngạo Ý Đồ
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv2
Mốc 7

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 320 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhất Phi Trùng Thiên (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Siêu Thần (30 ngày)
1 Tuyệt Thế Hỏa Vũ (60 ngày)
100 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
500 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (Không khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 7 ngày)
Cánh Tinh Linh (Khóa, 7 ngày)
10 Rương Chân Nguyên-Cao
1 Yến Tiểu Lâu (7kỹ năng)
100 Mảnh Lôi Đình Ấn (Không khóa, vĩnh viễn)
Già Lam Kinh-Cấp 2
Phu Tử Miếu-Cấp 2
Ấn Chương Bích Lạc-Cấp 3
Chiến Thần-Cấp 5
200 Ngạo Ý Đồ
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv2
Mốc 8

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 640 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Duy Ngã Độc Tôn (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Siêu Thần (30 ngày)
1 Mị Vũ Thiên Hương-Linh (60 ngày)
150 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1000 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (Không khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 15 ngày)
Cánh Tinh Linh (Khóa, 15 ngày)
10 Rương Chân Nguyên-Cao
1 Yến Tiểu Hà (7kỹ năng)
100 Mảnh Lôi Đình Ấn (Không khóa, vĩnh viễn)
Già Lam Kinh-Cấp 2
Phu Tử Miếu-Cấp 2
Ấn Chương Ngưng Hàn-Cấp 4
Chiến Thần-Cấp 5
300 Ngạo Ý Đồ
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv3
1 lần được chuyển lên Cụm cao hơn
Mốc 9

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 1.280 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Cửu Ngũ Chí Tôn (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Trấn Thiên (45 ngày)
1 Ngạo Ngô Hiên Viên (90 ngày)
200 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
3000 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (Không khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 30 ngày)
Cánh Tinh Linh (Khóa, 30 ngày)
10 Rương Chân Nguyên-Cao
1 Yến Tiểu Hà (7kỹ năng)
100 Mảnh Lôi Đình Ấn (Không khóa, vĩnh viễn)
Già Lam Kinh-Cấp 3
Phu Tử Miếu-Cấp 3
Ấn Chương Ngưng Hàn-Cấp 4
Chiến Thần-Cấp 6
400 Ngạo Ý Đồ
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv3
1 lần được chuyển lên Cụm cao hơn
Mốc 10

Từ 00h00 ngày 01/04/2022 đến 23h59 ngày 31/03/2023, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 2560 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận tất cả phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Thiên Hạ Vô Song (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Trấn Thiên (60 ngày)
1 Trục Nhật-Anh Hùng (120 ngày)
300 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
10000 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (Không khóa, vĩnh viễn)
Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 30 ngày)
Cánh Tinh Linh (Khóa, 30 ngày)
20 Rương Chân Nguyên-Cao
1 Yến Tiểu Hà (7kỹ năng)
100 Mảnh Lôi Đình Ấn (Không khóa, vĩnh viễn)
Già Lam Kinh-Cấp 3
Phu Tử Miếu-Cấp 4
Ấn Chương Ngưng Hàn-Cấp 4
Chiến Thần-Cấp 6
500 Ngạo Ý Đồ
1 Bộ Trang Sức-Hiếm Lv4
1 Yến Tiểu Na (Khóa, vĩnh viễn)
Danh Vọng Tinh Hoa (Phụng Cầu Hoàng)- Cấp 2
1 lần được chuyển lên Cụm cao hơn

Phần thưởng các cụm máy chủ

Cụm CAO THỦ

Cụm HẸN ƯỚC & CAO THỦ 2

Cụm HỒI ỨC 1 & 2

Cụm 2009 - Có áp dụng Song Kiếm Kinh Vũ

KIỂM TRA ĐỒNG NẠP TẠI ĐÂY