Cập nhật khác

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Một sộ cấp nhật khác đáng chú ý tại phiên bản mới như sau:

Khuyến mãi ngoại trang chào mừng phiên bản mới

  • Từ sau ngày mở phiên bản mới đến 30/9: Các ngoại trang trong cửa hàng phòng cụ sẽ được giảm còn 2 Nguyệt Ảnh Thạch 1 món (chuột phải nguyệt ảnh thạch để đổi).
  • Cụm 2009: 16h00 ngày 27/09/2022 mở bán Thiệp Bạc, Thiệp Lụa bằng Nguyệt Ảnh Thạch tại NPC Shop Nguyệt Ảnh Thạch ở Phượng Tường (220/221).
    • * Thiệp Bạc: 5 Nguyệt Ảnh Thạch + 20 vạn Bạc Thường.
    • * Thiệp Lụa: 1 Nguyệt Ảnh Thạch + 5 vạn Bạc Thường.
  • Lưu ý: Chỉ áp dụng cho máy chủ Song Long Tình Kiếm.