Điều chỉnh phần thưởng

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Nhằm mang lại sự cân bằng cho game, Kiếm Thế sẽ tiến hành điều chỉnh phần thưởng của một số hoạt động cũng như điều chỉnh hệ thống như sau:

Các điều chỉnh cập nhật:

 • Điều chỉnh lại tỷ lệ xuất hiện Boss Tinh Anh và Boss Thủ Lĩnh tại các bản đồ luyện công.
 • Chiến trường tại server nâng mức người chơi tham gia lên 150 người.
 • Chiến trường tại server lúc 23h cho phép Tổ Đội và chọn Phe.
 • Đóng giao diện nhận thưởng 7 ngày (trong giao diện Esc máy chủ mới)
 • Điều chỉnh lại sức mạnh BOSS 55,75,95, Tần Thủy Hoàng, Hỏa Kỳ Lân của các cụm.

Cập nhật phần thưởng túi quà Chiến Trường

Cụm 2009
 • Lễ Bao Vinh Dự:
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm500000 
Bạc Khóa50000 
Đồng Khóa100 
 Ngũ Hành Hồn Thạch100Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 51Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 61Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 71Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 81Khóa, Vĩnh Viễn
Tiền Du Long1Khóa, Vĩnh Viễn
 • Quà Mông Cổ Tây Hạ: Phần thưởng cố định gồm 1 triệu điểm kinh nghiệm + 1 Tiền Du Long (khóa, vĩnh viễn) (Mở miễn phí chỉ nhận được Kinh Nghiệm)
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Bạc Khóa100000 
Ngũ Hành Hồn Thạch100Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 61Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 7 1Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 81Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 91Khóa, Vĩnh Viễn
Tiền Du Long3Không Khóa, Vĩnh Viễn
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành1Không Khóa, Vĩnh Viễn
 • Túi Quà Chiến Trường: Phần thưởng cố định gồm + 1 Huy Chương Chiến Trường Vinh Dự
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Đồng Khóa50 
Đồng Khóa100 
Đồng Khóa150 
Mặt nạ Anh Hùng 1Khóa, 3 ngày
Mặt na Lúm Đồng Tiền1Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Thạch Phá Thiên1Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Huynh Đệ1Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Tỷ Muôi1Khóa, 3 ngày
 • Quà Nguyên Soái Vinh Dự: Phần thưởng cố định gồm 10 triệu điểm kinh nghiệm + 2000 Đồng khóa + 30 vạn Bạc khóa + 5 Tiền Du Long (khóa, vĩnh viễn) (Mở miễn phí chỉ nhận được Kinh Nghiệm)
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Huyền Tinh 81Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 91Khóa, Vĩnh Viễn
Tiền Du Long10Khóa, Vĩnh Viễn
Cụm Cao Thủ 2
 • Lễ Bao Vinh Dự:
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm10000000 
Quang Vũ Tinh Hoa3Khóa, Vĩnh Viễn
Khoáng Thạch Tinh Anh Hiệp Dũng1Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ)5Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức)5Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)1Khóa, Vĩnh Viễn
 • Quà Mông Cổ Tây Hạ: Phần thưởng cố định gồm 50 triệu điểm kinh nghiệm (Mở miễn phí chỉ nhận được Kinh Nghiệm)
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm30000000 
Sách Kỹ Năng Chân Linh5Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ)5Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức)5Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)2Khóa, Vĩnh Viễn
Thần Sa Thiên Địa Dẫn1Khóa, Vĩnh Viễn
Túi Giấy Tiêu Dao 33Khóa, Vĩnh Viễn
 • Túi Quà Chiến Trường: Phần thưởng cố định gồm 1 Đao Tệ + 1 Huy Chương Chiến Trường Vinh Dự
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Đồng Khóa500 
Đồng Khóa1000 
Đồng Khóa1500 
Mặt nạ Anh Hùng 1Khóa, 3 ngày
Mặt na Lúm Đồng Tiền1Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Thạch Phá Thiên1Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Huynh Đệ1Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Tỷ Muôi1Khóa, 3 ngày
 • Quà Nguyên Soái Vinh Dự: Phần thưởng cố định gồm 100 triệu điểm kinh nghiệm (Mở miễn phí chỉ nhận được Kinh Nghiệm)
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm50000000
Sách Kỹ Năng Chân Linh5Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ)20Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức)20Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)5Khóa, Vĩnh Viễn
Thần Sa Thiên Địa Dẫn2Khóa, Vĩnh Viễn
Túi Giấy Tiêu Dao 310Khóa, Vĩnh Viễn
Cụm Cao Thủ 1
 • Lễ Bao Vinh Dự:
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm100000000 
Thiên Canh Quyết2Khóa, Vĩnh Viễn
Địa Sát Quyết2Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ)20Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức)20Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)5Khóa, Vĩnh Viễn
 • Quà Mông Cổ Tây Hạ: Phần thưởng cố định gồm 150 triệu điểm kinh nghiệm (Mở miễn phí chỉ nhận được Kinh Nghiệm)
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm200000000 
Sách Kỹ Năng Chân Linh10Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ)50Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức)50Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)10Khóa, Vĩnh Viễn
Thần Sa Thiên Địa Dẫn5Khóa, Vĩnh Viễn
 • Túi Quà Chiến Trường: Phần thưởng cố định gồm 1 Đao Tệ + 1 Huy Chương Chiến Trường Vinh Dự
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Đồng Khóa1000 
Đồng Khóa2000 
Đồng Khóa5000 
Mặt nạ Anh Hùng 1Khóa, 3 ngày
Mặt na Lúm Đồng Tiền1Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Thạch Phá Thiên1Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Huynh Đệ1Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Tỷ Muôi1Khóa, 3 ngày
 • Quà Nguyên Soái Vinh Dự: Phần thưởng cố định gồm 300 triệu điểm kinh nghiệm + 10 Thiên Canh Quyết + 10 Địa Sát Quyết (Mở miễn phí chỉ nhận được Kinh Nghiệm)
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm500000000
Sách Kỹ Năng Chân Linh20Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ)100Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức)100Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)20Khóa, Vĩnh Viễn
Thần Sa Thiên Địa Dẫn10Khóa, Vĩnh Viễn
Thần Sa Vô Cực Dẫn2Khóa, Vĩnh Viễn
Cụm Hẹn Ước
 • Lễ Bao Vinh Dự:
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm10000000 
Đồng Khóa1000Khóa, Vĩnh Viễn
Ảnh Ngấn Tinh Hoa5Khóa, Vĩnh Viễn
Sao Đồng5Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ)10Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức)10Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)3Khóa, Vĩnh Viễn
 • Quà Mông Cổ Tây Hạ: Phần thưởng cố định gồm 10 triệu điểm kinh nghiệm + 2 Chân Khí Hoàn (Mở miễn phí chỉ nhận được Kinh Nghiệm)
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm20000000 
Chân Khí Hoàn3Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ)50Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức)50Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)5Khóa, Vĩnh Viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến - Vũ Khí1 
 • Túi Quà Chiến Trường: Phần thưởng cố định gồm 1 Đao Tệ + 1 Huy Chương Chiến Trường Vinh Dự
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Đồng Khóa500 
Đồng Khóa1500 
Đồng Khóa3000 
Mặt nạ Anh Hùng 1Khóa, 3 ngày
Mặt na Lúm Đồng Tiền1Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Thạch Phá Thiên1Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Huynh Đệ1Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Tỷ Muôi1Khóa, 3 ngày
 • Quà Nguyên Soái Vinh Dự: Phần thưởng cố định gồm 300 triệu điểm kinh nghiệm + 10 Chân Khí Hoàn (khóa, vĩnh viễn) (Mở miễn phí chỉ nhận được Kinh Nghiệm)
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm50000000
Chân Khí Hoàn20Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ)100Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức)100Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)20Khóa, Vĩnh Viễn
Trục Cuốn Công Trạng3Khóa, Vĩnh Viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến - Vũ Khí5Khóa, Vĩnh Viễn
Cụm Hồi Ức 1 & 2
 • Lễ Bao Vinh Dự:
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm3000000 
Đồng Khóa200Khóa, Vĩnh Viễn
Ảnh Ngấn Tinh Hoa2Khóa, Vĩnh Viễn
Sao Đồng2Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ)3Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức)3Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)1Khóa, Vĩnh Viễn
 • Quà Mông Cổ Tây Hạ: Phần thưởng cố định gồm 10 triệu điểm kinh nghiệm + 1 Chân Khí Hoàn (khóa, vĩnh viễn) (Mở miễn phí chỉ nhận được Kinh Nghiệm)
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm20000000 
Vũ Hoa Thạch5Khóa, Vĩnh Viễn
Chân Khí Hoàn3Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ)7Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức)7Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)2Khóa, Vĩnh Viễn
 • Túi Quà Chiến Trường: Phần thưởng cố định gồm 1 Đao Tệ + 1 Huy Chương Chiến Trường Vinh Dự
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Đồng Khóa200 
Đồng Khóa500 
Đồng Khóa1000 
Mặt nạ Anh Hùng 1Khóa, 3 ngày
Mặt na Lúm Đồng Tiền1Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Thạch Phá Thiên1Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Huynh Đệ1Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Tỷ Muôi1Khóa, 3 ngày
 • Quà Nguyên Soái Vinh Dự: Phần thưởng cố định gồm 30 triệu điểm kinh nghiệm + 5 Chân Khí Hoàn (khóa, vĩnh viễn) (Mở miễn phí chỉ nhận được Kinh Nghiệm)
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm50000000
Chân Khí Hoàn10Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ)30Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức)30Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)5Khóa, Vĩnh Viễn
Trục Cuốn Công Trạng2Khóa, Vĩnh Viễn
Vũ Hoa Thạch20Khóa, Vĩnh Viễn

Phần thưởng Rương Tần Thủy Hoàng cụm 2009

 • Rương Tần Thủy Hoàng Thật (Hạng 1)
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Hòa Thị Ngọc1Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 63Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 72Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 81Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 91Không khóa, vĩnh viễn
1 khăn tay có chữ1Không khóa, vĩnh viễn
Thưởng cố địnhSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm3000000
Tiền Du Long2Không khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng - Dạ Minh Châu2Không khóa, vĩnh viễn
 • Rương Tần Thủy Hoàng Thật (Hạng 2, 3)
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Hòa Thị Ngọc1Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 63Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 72Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 81Không khóa, vĩnh viễn
1 miếng vải Phượng Vũ1Không khóa, vĩnh viễn
Thưởng cố địnhSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm1000000
Tiền Du Long1Không khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng - Dạ Minh Châu1Không khóa, vĩnh viễn
 • Rương Tần Thủy Hoàng Giả (Hạng 1)
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Hòa Thị Ngọc1Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 63Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 72Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 81Không khóa, vĩnh viễn
1 khăn tay có chữ1Không khóa, vĩnh viễn
Thưởng cố địnhSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm2000000
Tiền Du Long2Không khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng - Dạ Minh Châu2Không khóa, vĩnh viễn
 • Rương Tần Thủy Hoàng Giả (Hạng 2, 3)
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Hòa Thị Ngọc1Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 63Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 72Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 81Không khóa, vĩnh viễn
1 miếng vải Phượng Vũ1Không khóa, vĩnh viễn
Thưởng cố địnhSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm1000000
Tiền Du Long1Không khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng - Dạ Minh Châu1Không khóa, vĩnh viễn
 • Rương Tần Lăng - Thủ Lăng
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Hòa Thị Ngọc1Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 63Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 72Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 81Không khóa, vĩnh viễn
1 miếng vải Phượng Vũ1Không khóa, vĩnh viễn
Thưởng cố địnhSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm1000000
Tần Lăng - Dạ Minh Châu1Không khóa, vĩnh viễn
 • Rương Tần Lăng - Tinh Anh
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Hòa Thị Ngọc1Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 63Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 72Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 81Không khóa, vĩnh viễn
Thưởng cố địnhSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm1000000
Tần Lăng - Dạ Minh Châu1Không khóa, vĩnh viễn
 • Rương Tham Gia Hoàng Lăng
Thưởng ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Kinh Nghiệm3000000 
Bạc Khóa100000 
Huyền Tinh 71Khóa, vĩnh viễn