Giải đấu mới

Chiến Trường Liên Server Trung Cấp

Giới thiệu
 • Thời gian diễn ra: Mỗi ngày đều mở: 4 Trận
 • Thời gian báo danh:
  • Trận 1: 10h50-11h00
  • Trận 2: 12h50-13h00
  • Trận 3: 16h50-17h00
  • Trận 4: 18h50-19h00
 • Thời gian tham chiến: 11h00-11h50, 13h00-13h50, 17h00-17h50, 19h00-19h50.
 • Điều kiện tham gia:
  • Cụm Cao thủ 1: Đạt từ cấp 170 - 176, trang bị Phi Phong 12 và tiêu hao 50 vạn Bạc thường/lần tham gia.
  • Cụm Cao thủ 2: Cập nhật sau.
  • Cụm Hẹn ước: Đạt từ cấp 166 - 172, trang bị Phi Phong 11 và tiêu hao 10 vạn Bạc thường/lần tham gia.
  • Cụm Hồi ức 1: Đạt từ cấp 160 - 166, trang bị Phi Phong 10 và tiêu hao 5 vạn Bạc thường/lần tham gia.
  • Cụm Hồi ức 2: Đạt từ cấp 145 - 153, trang bị Phi Phong 8 và tiêu hao 5 vạn Bạc thường/lần tham gia.
 • Mỗi phe báo danh tối đa 150 người, không được chênh lệch quá 5 người.
 • Kết thúc thời gian báo danh, số người tối thiểu 1 phe là 15 người (nếu không đủ sẽ hủy trận).
 • Trong thời gian diễn ra trận đấu, người chơi vẫn có thể tiếp tục tham gia.
NPC Liên quan
 • NPC báo danh Chiến trường viễn chinh tầm trung Giang Vũ Kỳ (Kế bên NPC Giang Tuyết Kỳ).

 • Chức năng: Truyền tống đến chỗ báo danh, mua Phi Phong, xem bảng xếp hạng TOP các nhân vật tham gia Chiến trường viễn chinh trung cấp và nhận rương chiến trường viễn chinh trung cấp.
Hình thức thi đấu
 • Cách tính điểm, số lượng rương và hình thức thi đấu tương tự chiến trường viễn chinh cao cấp.
 • Phần thưởng nhận được là Rương Chiến Trường Viễn Chinh Trung Cấp.
 • Top 30 BXH các nhân vật có điểm tích lũy cao nhất tuần của chiến trường sẽ được mua Phi Phong (BXH tổng kết lúc 0h10 Thứ 2 hàng tuần).
Phần thưởng
Đang cập nhât.