Thần Sa Hạo Thiên

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Cao thủ luôn cần có những tuyệt phẩm vũ khí bên mình mới xứng tầm cao thủ. Hãy cùng Bổn Trang xem ngay cách nâng cấp Thần Sa Vô Cực lên Thần Sa Hạo Thiên tại phiên bản mới lần này.

 • Thời gian mở: Dự kiến ra mắt sau bảo trì ngày 24/09/2021.

Thu thập nguyên liệu

 • Nguồn ra: Sẽ được cập nhật sau.
 • Mở Rương Thần Sa ngẫu nhiên nhận Thần Sa Dẫn từ cấp 1 đến cấp 6.

 • Có thể tách thành nguyên liệu cấp thấp hơn, xuống cấp thấp nhất là cấp 5.
 • Không thể ghép Thần Sa Dẫn cấp thấp lên cấp cao.

Cách thức nâng cấp

 • Gặp NPC Dã Luyện Đại Sư chọn phần Thần Sa và gắn Vũ Khí Thần Sa vào ô tương ứng để nâng cấp.
 • Dùng Thần Sa-Vô Cực Dẫn (Cấp 6) để tăng các chỉ số thuộc tính của vũ khí Thần Sa Vô Cực.

 • Mỗi lần tăng có xác suất thành công, khi thất bại chỉ trừ nguyên liệu, không giảm thuộc tính.
 • Nâng cấp thành công chỉ số của thuộc tính đó sẽ tăng lên theo cấp của thuộc tính.

 • Sau khi tăng 9 thuộc tính của vũ khí Thần Sa Vô Cực lên mức cao nhất (cấp 80), thì có thể tiến hành nâng cấp từ Vô Cực lên Hạo Thiên (có tỷ lệ thành công hoặc thất bại).
 • Nâng vũ khí Thần Sa Vô Cực lên Hạo Thiên cần 30 Thần Sa-Vô Cực Dẫn (Cấp 6).
 • Tiến cấp thành công sẽ ngẫu nhiên nhận được thuộc tính trong kho thuộc tính đã có và thuộc tính mới.
 • Sau khi tiến cấp thành vũ khí Hạo Thiên sẽ không thể tăng thuộc tính và Tiến cấp.

Đúc lại cấp thuộc tính

 • Khi Đúc cấp tiêu hao 01 Thần Sa-Vô Cực Dẫn, các thuộc tính sẽ tăng hoặc giảm ngẫu nhiên.

Đúc lại thuộc tính

 • Khi Đúc thuộc tính tiêu hao 04 Thần Sa-Vô Cực Dẫn, các thuộc tính sẽ thay đổi ngẫu nhiên thuộc tính khác.