Tin Tức

31/08: Ưu đãi đặc biệt tại Kỳ Trân Các

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến, nhân dịp mừng Quốc Khánh, Kiếm Thế sẽ mở đợt ưu đãi đặc biệt tại Kỳ Trân Các cho các cụm máy chủ. Quý nhân sĩ có nhu cầu đừng bỏ lỡ cơ hội hấp dẫn này nhé.

Thông tin sự kiện

  • Thời gian: 20h00 ngày 31/08 đến 23h00 ngày 06/09/2023
  • NPC liên quan: Sứ Giả Sự Kiện
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái
  • Vật phẩm: Đồng May Mắn
    • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các già 100 đồng
    • Tính chất: Không khóa, 30 ngày, dùng để đổi vật phẩm Kỳ Trân Các
    • Hạn sử dụng: 23h00 ngày 06/09/2023
Đồng May Mắn Giá
1 100
10 1,000
50 5,000
100 10,000

Cụm Cao Thủ

Dùng Đồng May Mắn đổi vật phẩm với giá ưu đãi

Vật phẩm Tính chất/Hsd  Tiêu hao Đồng May Mắn   Giới hạn lần mua/nhân vật 
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Sơ Khóa, 30 ngày 15 4
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Trung Khóa, 45 ngày 90 2
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Cao Khóa, 60 ngày 700 1
10 Chân Linh Tẩy Luyện Đơn Không khóa, vĩnh viễn 1 -  
1 Chân Linh Tẩy Luyện Đơn-Rương Không khóa, vĩnh viễn 10 -  
1 Lục Bảo Thạch Khóa, 30 ngày 420 200
1 Phá Ngọc Chùy (dùng đổi thuộc tính Bảo Châu) Khóa, 30 ngày 110 -  
5 Sách Kỹ Năng Chân Linh Khóa, vĩnh viễn 1 -  
1 Chứng thực-Thanh đồng Khóa, 45 ngày 12 -  
1 Chứng thực-Bạch ngân Khóa, 45 ngày 50 -  
1 Chứng thực-Hoàng kim Khóa, 45 ngày 90 -  
1 Chứng thực-Kim long Khóa, 45 ngày 190 -  
90 Ẩm Huyết Thạch
Mỗi ngày mua 45 lần 
Khóa, vĩnh viễn 50 315
20 Thần Sa-Vô Cực Dẫn (Cấp 6)
Mỗi ngày mua 10 lần 
Khóa, vĩnh viễn 240 70
500 Thiên Cơ Tài Khóa, vĩnh viễn 10 10
2000 Chiến Ý Trục Cuốn Khóa, vĩnh viễn 400 10
100 Thiên Cơ Tài Đặc Biệt Khóa, vĩnh viễn 150 10
100 Huyền Thiết Tinh Hoa Khóa, vĩnh viễn 50 100
100 Kim Cương Tinh Hoa Khóa, vĩnh viễn 20 100
250 Rương Thần Binh 5 Sao-Có Tì Vết
Mỗi ngày mua 1 lần 
Khóa, vĩnh viễn 250 7
4 Huy Chương Khắc Thạch
Mỗi ngày mua 1 lần
Khóa, vĩnh viễn 200 2
1000 Kim Vàng
Mỗi ngày mua 3 lần 
Khóa, vĩnh viễn 80 -

Cụm Hẹn Ước

Dùng Đồng May Mắn đổi vật phẩm với giá ưu đãi

Vật phẩm Tính chất/Hsd  Tiêu hao Đồng May Mắn   Giới hạn lần mua/nhân vật 
1 Nguyệt Ảnh Khoáng Thạch Khóa, 30 ngày 80 50
1 Chứng thực-Thanh đồng Khóa, 45 ngày 12 -  
1 Chứng thực-Bạch ngân Khóa, 45 ngày 50 -  
1 Chứng thực-Hoàng kim Khóa, 45 ngày 60 -  
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Sơ Khóa, 30 ngày 15 4
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Trung Khóa, 45 ngày 90 2
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Cao Khóa, 60 ngày 700 1
90 Ẩm Huyết Thạch
Mỗi ngày mua 45 lần 
Khóa, vĩnh viễn 30 315
1 Lục Bảo Thạch Khóa, 30 ngày 420 100
1 Phá Ngọc Chùy (dùng đổi thuộc tính Bảo Châu) Khóa, 30 ngày 110 -  
250 Rương Thần Binh 5 Sao-Có Tì Vết
Mỗi ngày mua 1 lần 
Khóa, vĩnh viễn 400 7
4 Huy Chương Khắc Thạch
Mỗi ngày mua 1 lần 
Khóa, vĩnh viễn 1,000 2
20 Thần Sa Phong Vân Dẫn (cấp 3)
Mỗi ngày mua 1 lần 
Khóa, vĩnh viễn 150 7
50 Rương Thần Sa
Mỗi ngày mua 1 lần 
Khóa, vĩnh viễn 200 7
5 Sao Vàng
Mỗi ngày mua 1 lần 
Khóa, vĩnh viễn 50 7
5 Trấn Hồn Châu Khóa, vĩnh viễn 15 7
5 Chân Linh Tẩy Luyện Đơn Khóa, vĩnh viễn 5 -  
10 Sách Kỹ Năng Chân Linh Khóa, vĩnh viễn 20 1,000
1000 Kim Vàng
Mỗi ngày mua 3 lần 
Khóa, vĩnh viễn 80 -

Cụm Hồi Ức

Dùng Đồng May Mắn đổi vật phẩm với giá ưu đãi

Vật phẩm Tính chất/Hsd  Tiêu hao Đồng May Mắn   Giới hạn lần mua/nhân vật 
1 Nguyệt Ảnh Khoáng Thạch Khóa, 30 ngày 80 50
1 Chứng thực-Thanh đồng Khóa, 45 ngày 12 -  
1 Chứng thực-Bạch ngân Khóa, 45 ngày 50 -  
1 Chứng thực-Hoàng kim Khóa, 45 ngày 60 -  
2000 Vũ Hoa Thạch Khóa, vĩnh viễn 100 100
1000 Chân Khí Hoàn Khóa, vĩnh viễn 25 50
100 Rương Tu Vi Khóa, vĩnh viễn 50 30
1000 Thiên Canh Mật Tịch Khóa, vĩnh viễn 300 30
1000 Địa Sát Mật Tịch Khóa, vĩnh viễn 300 30
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Sơ Khóa, 30 ngày 15 4
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Trung Khóa, 45 ngày 90 2
1 Lục Bảo Thạch Khóa, 30 ngày 420 100
1 Phá Ngọc Chùy (dùng đổi thuộc tính Bảo Châu) Khóa, 30 ngày 110 -  
90 Ẩm Huyết Thạch
Mỗi ngày mua 20 lần 
Khóa, vĩnh viễn 30 315
5 Trấn Hồn Châu Khóa, vĩnh viễn 15 7
5 Chân Linh Tẩy Luyện Đơn Khóa, vĩnh viễn 5 -  
10 Sách Kỹ Năng Chân Linh Khóa, vĩnh viễn 20 1,000
1000 Kim Vàng
Mỗi ngày mua 3 lần 
Khóa, vĩnh viễn 80 -

Cụm 2009

Dùng Đồng May Mắn đổi vật phẩm với giá ưu đãi

Vật phẩm Tính chất/Hsd  Tiêu hao Đồng May Mắn   Giới hạn lần mua/nhân vật 
1 Tinh Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 300
1 Hoạt Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 300
200 Chiến Thư Du Long
Mỗi ngày mua 1 lần 
Khóa, vĩnh viễn 180 7
2 Nguyệt Ảnh Khoáng Thạch Khóa, 30 ngày 160 7
1 Chứng thực-Thanh đồng Khóa, 45 ngày 12 -  
1 Chứng thực-Hoàng kim Khóa, 45 ngày 60 -  
3 Cỏ May Mắn
Mỗi ngày mua 1 lần 
Khóa, Vĩnh Viễn 300 7
100 Vũ Hoa Thạch
Mỗi ngày mua 1 lần 
Khóa, Vĩnh Viễn 100 7
100 Nguyệt Hoa Lộ
Mỗi ngày mua 1 lần 
Khóa, Vĩnh Viễn 100 7
Lệnh bài mở rộng rương Lv2 Khóa, Vĩnh Viễn 200 1
Mạo Tử Luyện Hóa Đồ Khóa, Vĩnh Viễn 20 Không áp dụng tại máy chủ Song Kiếm Kỳ Hiệp
Yếu Đái Luyện Hóa Đồ Khóa, Vĩnh Viễn 30
Hạng Liên Luyện Hóa Đồ Khóa, Vĩnh Viễn 50
Y Phục Luyện Hóa Đồ Khóa, Vĩnh Viễn 50
Hộ Thân Phù Luyện Hóa Đồ Khóa, Vĩnh Viễn 70
Giới Chỉ Luyện Hóa Đồ Khóa, Vĩnh Viễn 100
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.