Tin Tức

Áp dụng cập nhật phần thưởng tại Song Kiếm Hợp Bích

Quý nhân sĩ thân mến,

Máy chủ mới Song Kiếm Hợp Bích đã thăng tiến đến một trình mới, vì vậy, Bổn Trang xin thông báo cập nhật một số tính năng chính thức được áp dụng tại Song Kiếm Hợp Bích như sau, quý nhân sĩ Kiếm Thế cập nhật nội dung sau để thêm thuận đường bôn tẩu hành hiệp nhé.

Túi Quà Chiến Trường | Mở bán Thiệp tại NPC
Đổi Huyền Tinh | Túi Quà Ưu Đãi Ngày
Phúc Lợi Tinh Thể | Rương Thi Đấu Gia Tộc Thú Vị

Thời gian áp dụng: Từ 10h00 ngày 29/11/2022

Cập nhật Túi Quà Chiến Trường

 • Lễ Bao Vinh Dự:
Thưởng ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 500000 -
Bạc Khóa 50000 -
Đồng Khóa 100 -
 Ngũ Hành Hồn Thạch 100 Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 5 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 6 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 7 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 8 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Tiền Du Long 1 Khóa, Vĩnh Viễn
 • Quà Mông Cổ Tây Hạ: Phần thưởng cố định gồm 1 triệu điểm kinh nghiệm + 1 Tiền Du Long (khóa, vĩnh viễn) (Mở miễn phí chỉ nhận được Kinh Nghiệm)
Thưởng ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Bạc Khóa 100000 -
Ngũ Hành Hồn Thạch 100 Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 6 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 7  1 Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 8 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 9 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Tiền Du Long 3 Không Khóa, Vĩnh Viễn
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 1 Không Khóa, Vĩnh Viễn
 • Túi Quà Chiến Trường: Phần thưởng cố định gồm + 1 Huy Chương Chiến Trường Vinh Dự
Thưởng ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Đồng Khóa 50 -
Đồng Khóa 100 -
Đồng Khóa 150 -
Mặt nạ Anh Hùng  1 Khóa, 3 ngày
Mặt na Lúm Đồng Tiền 1 Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Thạch Phá Thiên 1 Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Huynh Đệ 1 Khóa, 3 ngày
Mặt nạ Tỷ Muôi 1 Khóa, 3 ngày
 • Quà Nguyên Soái Vinh Dự: Phần thưởng cố định gồm 10 triệu điểm kinh nghiệm + 2000 Đồng khóa + 30 vạn Bạc khóa + 5 Tiền Du Long (khóa, vĩnh viễn) (Mở miễn phí chỉ nhận được Kinh Nghiệm)
Thưởng ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Huyền Tinh 8 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh 9 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Tiền Du Long 10 Khóa, Vĩnh Viễn

Mở bán thiệp tại NPC

 • Thiệp bạc: 5 Nguyệt Ảnh Thạch + 20 vạn bạc thường
 • Thiệp lụa: 1 Nguyệt Ảnh Thạch + 5 vạn bạc thường

Cập nhật Đổi Huyền Tinh

 • Lưu ý: Trường hợp tiến hành dùng Huyền Tinh để đổi báo lỗi Huyền Tinh không hợp lệ, người chơi có thể nhấn vào dòng đổi Huyền Tinh hợp lệ tại NPC Sứ Giả Sự Kiện.
  Khi đổi lại Huyền Tinh hợp lệ thì Huyền Tinh sẽ có thời gian sử dụng 7 ngày.
Dùng Huyền Tinh đổi tiền Du Long
Huyền Tinh Tiền Du Long Tính Chất Giới Hạn số lần/Ngày Tiêu Hao bạc thường
2 Huyền Tinh cấp 8 3 Khóa, Vĩnh Viễn 10 20 vạn
2 Huyền Tinh cấp 9 15 Khóa, Vĩnh Viễn 4 100 vạn
2 Huyền Tinh cấp 10 80 Khóa, Vĩnh Viễn 2 200 vạn
Dùng Huyền Tinh đổi sách Võ Lâm Mật Tịch, Tẩy Tủy Kinh (trung)
 • Giới hạn sử dụng Võ Lâm Mật Tịch (trung) và Tẩy Tủy Kinh (trung) 5 cuốn mỗi loại trên nhân vật
Huyền Tinh Sách Tính Chất Tiêu Hao bạc thường
5 Huyền Tinh cấp 10  1 Võ Lâm Mật Tịch (trung)  Khóa, Vĩnh Viễn 200 vạn
5 Huyền Tinh cấp 10  1 Tẩy Tủy Kinh (trung)  Khóa, Vĩnh Viễn 200 vạn
Dùng 20.000 Tinh Lực Hoạt Lực đổi Vũ Hoa Thạch
 • Giới hạn đổi 2 lần/ngày
Huyền Tinh Vũ Hoa Thạch Tính Chất
20.000 Tinh và hoạt lực 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Huyền Tinh đổi sách Tẩy Tủy Kinh Đồng Hành
Huyền Tinh Nguyên liệu Tính Chất Tiêu Hao bạc thường
5 Huyền Tinh cấp 9  Tẩy Tủy Kinh (thường)  Khóa, Vĩnh Viễn 100 vạn
5 Huyền Tinh cấp 10  Tẩy Tủy Kinh (đặc biệt)  Khóa, Vĩnh Viễn 500 vạn

Túi Quà Ưu Đãi Ngày

Túi Quà Siêu Phàm
Cụm máy chủ Phần thưởng  
2009 Phần thưởng cố định Số lượng
Tu Luyện Đơn (khóa) 1
Đồng khóa (khóa) 200
Huyền Tinh 6 (khóa) 2
Phần thưởng ngẫu nhiên Số lượng
Mảnh Quan Ấn Tư Mã (không khóa) 3
Mảnh Quan Ấn Thái Thú (không khóa) 1
Mảnh Quan Ấn Thiếu Khanh (không khóa) 1
Túi Quà Xuất Trần
Cụm máy chủ Phần thưởng  
2009 Phần thưởng cố định Số lượng
Tu Luyện Đơn (khóa) 1
Đồng khóa (khóa) 400
Huyền Tinh 7 (khóa) 1
Phần thưởng ngẫu nhiên Số lượng
Mảnh Quan Ấn Tư Mã (không khóa) 5
Mảnh Quan Ấn Thái Thú (không khóa) 2
Mảnh Quan Ấn Thiếu Khanh (không khóa) 2
Túi Quà Lăng Tuyệt
Cụm máy chủ Phần thưởng  
2009 Phần thưởng cố định Số lượng
Tu Luyện Đơn (khóa) 1
Đồng khóa (khóa) 1,000
Huyền Tinh 7 (khóa) 2
Phần thưởng ngẫu nhiên Số lượng
Mảnh Quan Ấn Tư Mã (không khóa) 7
Mảnh Quan Ấn Thái Thú (không khóa) 3
Mảnh Quan Ấn Thiếu Khanh (không khóa) 3

Cập nhật Phúc Lợi Tinh Thể

Gói quà Đồng nạp Vật phẩm Tính chất
Quà Nạp Thẻ V1
(nhận khóa)
Kim Tinh Thể + Kim Hồn
12.500 1 Huyền Tinh cấp 8 Khóa, vĩnh viễn
500 Ngũ Hành Hồn Thạch Khóa, vĩnh viễn
1 Xích Thố Khóa, 7 ngày
1 Bộ Ngoại Trang Ngự Vân (Áo + Nón) Khóa, 7 ngày
Quan Ấn Trí Sự Khóa,7 ngày
10 Tiền Du Long Khóa, vĩnh viễn
Quà Nạp Thẻ V2
(nhận khóa)
Mộc Tinh Thể + Mộc Hồn
42.000 2 Huyền Tinh cấp 8 Khóa, vĩnh viễn
1000 Ngũ Hành Hồn Thạch Khóa, vĩnh viễn
1 Bộ Ngoại Trang Lưu Hỏa (Áo + Nón) Khóa, 7 ngày
1 Xích Thố Khóa, 15 ngày
Quan Ấn Tư Mã Khóa,7 ngày
20 Tiền Du Long Khóa, vĩnh viễn
Quà Nạp Thẻ V3
(nhận khóa)
Thủy Tinh Thể + Thủy Hồn
167.000 1 Huyền Tinh cấp 9 Khóa, vĩnh viễn
Võ Kinh Tổng Yếu (5 ngày) Khóa, vĩnh viễn
1 Bộ Ngoại Trang Lưu Hỏa (Áo + Nón) Khóa, 7 ngày
1 Ức Vân Khóa, 7 ngày
Quan Ấn Thái Thú Khóa,7 ngày
40 Tiền Du Long Khóa, vĩnh viễn
Quà Nạp Thẻ V4
(nhận khóa)
Hỏa Tinh Thể + Hỏa Hồn
417.000 2 Huyền Tinh cấp 9 Khóa, vĩnh viễn
Võ Kinh Tổng Yếu (7 ngày) Khóa, vĩnh viễn
1 Bộ Ngoại Trang Lưu Hỏa (Áo + Nón) Khóa, 15 ngày
1 Ức Vân Khóa, 30 ngày
Quan Ấn Thiếu Khanh Khóa,7 ngày
70 Tiền Du Long Khóa, vĩnh viễn
Quà Nạp Thẻ V5
(nhận khóa)
Thổ Tinh Thể + Thổ Hồn
1.667.000 1 Huyền Tinh Cấp 10 Khóa, vĩnh viễn
Võ Kinh Tổng Yếu (7 ngày) Khóa, vĩnh viễn
1 Tuyệt Thế Tuyết Vũ Khóa, 30 ngày
1 Bô Ngoại Trang Kiếm Tâm (Áo + Nón) Khóa, 15 ngày
Quan Ấn Thượng Khanh Khóa,7 ngày
100 Tiền Du Long Khóa, vĩnh viễn

Cho sử dụng rương Thi Đấu Gia Tộc Thú Vị

 • Phần thưởng cố định: 2 triệu điểm kinh nghiệm + 1 Tiền Du Long (khóa, vĩnh viễn) + 3 vạn bạc khóa (Mở miễn phí chỉ nhận được Kinh Nghiệm)
 • Phần thưởng ngẫu nhiên: Tiêu hao 20 vạn sẽ nhận được ngẫu nhiên thêm phần thưởng dưới đây:
Thưởng ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Võ Kinh Tổng Yếu 1 Khóa, 7 ngày
Huyền Tinh 6 2 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 7 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 8 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 9 1 Khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 3 Khóa, vĩnh viễn
Đồng Khóa 500 -
Bạc Khóa 200 -
Ngọc Như Ý 5 Khóa, vĩnh viễn
Phong Ấn Hắc Ám Chân Nguyên 1 Không khóa, vĩnh viễn

Mọi thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.