Tin Tức

Song Long Tình Kiếm: Tăng điều kiện nhận level 85

Quý nhân sĩ thân mến,

Nhằm cập nhật hệ thống, Kiếm Thế sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ từ 05h00 ngày 19/08/2022. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 05h00 đến 07h00 ngày 19/08/2022.
  • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào các máy chủ.
  • Nội dung: Cập nhật các tính năng và phần thưởng tại máy chủ Song Long Tình Kiếm, chi tiết xem bên dưới.

Hỗ trợ tân thủ

  • Nhận tại NPC Sứ Giả Hoạt Động
Phần thưởng
Thăng cấp 85
(yêu cầu 3 Thỏi vàng trong hành trang - hệ thống sẽ trừ đi khi thăng cấp 85)
3 Túi 8 ô
10.000 Đồng khóa
200 vạn Bạc khóa
02 Dây Thanh Ti (khóa, vĩnh viễn)
20 Uy Danh

Cập nhật tính năng

  • Đổi Chiến Thư Du Long (1 Nguyệt Ảnh Thạch/ 1 chiến thư) tại NPC Nhan Như Ngọc: giới hạn khiêu chiến 10 lần/ngày.
  • Mở bán Lệnh Bài Chúc Phúc (sơ): giới hạn sử dụng 5 lệnh bài/tuần.
  • Tính năng thi đấu thú vị gia tộc: Ném Tuyết, Đua Thuyền Rồng, Dạ Lam Quan, Bảo vệ Hồn Tổ Tiên (đang hoàn thiện, cập nhật cho toàn máy chủ).
  • Tính năng Oẳn Tù Tì (đang hoàn thiện, cập nhật cho toàn máy chủ).

Cập nhật phần thưởng phúc lợi Tinh Thể

Gói quà Đồng nạp Vật phẩm Tính chất
Quà Nạp Thẻ V1 (nhận khóa) 12.500 1 Tu Luyện Đơn Khóa, vĩnh viễn
100 Ngũ Hành Hồn Thạch Khóa, vĩnh viễn
1 Xích Thố Khóa, 7 ngày
1 Bộ Ngoại Trang Ngự Vân (Áo + Nón) Khóa, 7 ngày
5 vạn Bạc Khóa  
500 Đồng Khóa  
Quà Nạp Thẻ V2 (nhận khóa) 42.000 1 Tu Luyện Đơn Khóa, vĩnh viễn
200 Ngũ Hành Hồn Thạch Khóa, vĩnh viễn
1 Bộ Ngoại Trang Lưu Hỏa (Áo + Nón) Khóa, 7 ngày
1 Xích Thố Khóa, 15 ngày
10 vạn Bạc Khóa  
500 Đồng khóa  
Quà Nạp Thẻ V3 (nhận khóa) 167.000 2 Tu Luyện Đơn Khóa, vĩnh viễn
500 Ngũ Hành Hồn Thạch Khóa, vĩnh viễn
1 Bộ Ngoại Trang Lưu Hỏa (Áo + Nón) Khóa, 7 ngày
1 Ức Vân Khóa, 7 ngày
15 vạn Bạc Khóa  
1000 Đồng Khóa  
Quà Nạp Thẻ V4 (nhận khóa) 417.000 3 Tu Luyện Đơn Khóa, vĩnh viễn
1000 Ngũ Hành Hồn Thạch Khóa, vĩnh viễn
1 Bộ Ngoại Trang Lưu Hỏa (Áo + Nón) Khóa, 15 ngày
1 Ức Vân Khóa, 30 ngày
20 vạn Bạc Khóa  
2000 Đồng Khóa  
Quà Nạp Thẻ V5 (nhận khóa) 1.667.000 5 Tu Luyện Đơn Khóa, vĩnh viễn
1500 Ngũ Hành Hồn Thạch Khóa, vĩnh viễn
1 Tuyệt Thế Tuyết Vũ Khóa, 30 ngày
1 Bô Ngoại Trang Kiếm Tâm (Áo + Nón) Khóa, 15 ngày
50 vạn Bạc Khóa  
5000 Đồng Khóa  

*Thú cưỡi gói phúc lợi Tinh Thể không có thuộc tính kháng

Cập nhật thưởng Nhiệm vụ Thương Hội

Mốc nhiệm vụ Phần thưởng
Mỗi 1 nhiệm vụ 100.000 kinh nghiệm
10 5.000.000 kinh nghiệm
2 Huyền Tinh cấp 6 (khóa, vĩnh viễn)
5 vạn Bạc khóa
20 5.000.000 kinh nghiệm
2 Huyền Tinh cấp 6 (khóa, vĩnh viễn)
5 vạn Bạc khóa
30 5.000.000 kinh nghiệm
2 Huyền Tinh cấp 6 (khóa, vĩnh viễn)
5 vạn Bạc khóa
40 10.000.000 kinh nghiệm
2 Huyền Tinh cấp 7 (khóa, vĩnh viễn)
35 vạn Bạc khóa
15 vạn Bạc thường

Cập nhật thưởng Nhiệm vụ Hiệp Khách

Phần thưởng
5.000.000 kinh nghiệm
1000 Đồng khóa
500 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa, vĩnh viễn)
1 Tinh Phách Đặc Biệt (cấp 2) (khóa, vĩnh viễn)
20 vạn Bạc khóa

Quà Cấp 100

Phần thưởng
2000 Đồng Khóa
200 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa)
1 Bách Luyện Hoàn (Khóa)
3 Tinh Phách thường (cấp 1) (khóa)
1 Bản Đồ Bí Cánh (khóa)

Quà Cấp 110

Phần thưởng
3000 Đồng Khóa
500 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa)
3 Bách Luyện Hoàn (Khóa)
3 Tu Luyện Đơn (khóa)
1 Bản Đồ Bí Cánh (khóa)

Mọi khó khăn, thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.