Tin Tức

Hệ thống Thần Binh 2 - Thất Sát

Ra mắt hệ thống Thần Binh thế hệ 2 mang tên Thất Sát

    • Bao gồm 9 món và cấp sao cao nhất là 7 sao
    • Tăng thuộc tính cường hóa tối đa lên cấp 20

    • Từ cấp 10 trở lên sẽ phải dùng vật liệu mới để nâng cấp là Thánh Ma Thạch

  • *Thánh Ma Thạch sẽ nhận được từ các tính năng ingame trong bản cập nhật tới
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.