Tin Tức

Hệ thống Tủ Đồ mới

Tại phiên bản mới Nhất Phẩm Tây Hạ này sẽ ra mắt hệ thống Tủ Đồ, tại đây nhân sĩ có thể xem trước hình dáng các ngoại trang để có thể chọn cho bản thân loại ngoại trang phù hợp nhất, hoặc có thể phối các ngoại trang khác loại với nhau để tạo ra phong cách riêng biệt cho nhân vật.

    • Hệ thống Áo

    • Hệ thống Nón

    • Hệ thống Cánh>

    • Tự tạo cho nhân vật các bộ ngoại trang cá tính

  • Có thể tặng ngoại trang cho các bằng hữu hoặc yêu cầu người chơi khác tặng ngoại trang

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.