Tin Tức

Kéo dài bảo trì Hẹn Ước và Hồi Ức đến 11h - 12/04

Thông báo đến quý nhân sĩ,

Nhằm nâng cấp hệ thống khắc phục một số nội dung, máy chủ cụm Hẹn Ước và Hồi Ức sẽ được bảo trì đột xuất theo thời gian sau, quý nhân sĩ vui lòng cập nhật để thuận đường bôn tẩu. 

  • Thời gian bảo trì đột xuất: Dự kiến từ 15h30 ngày 10/04/2024 cho đến 11h00 ngày 12/04/2024
  • Máy chủ bảo trì: Cụm Hẹn Ước và Hồi Ức
  • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào máy chủ cụm Hẹn Ước và Hồi Ức trò chơi trang thời gian bảo trì, rất mong quý nhân sĩ thông cảm. Lưu ý, các máy chủ khác vẫn hoạt động bình thường.

Mọi khó khăn, thắc mắc liên quan đến tính năng, nhân vật, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.