Tin Tức

Kết quả đua Top máy chủ Song Long Tình Kiếm

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Máy chủ mới Song Long Tình Kiếm được khai mở cùng theo chuỗi hoạt động đua TOP đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của quý nhân sĩ trong thời gian qua. Ngay sau đây, Bổn Trang xin công bố kết quả đua Top Tài Phú và Cấp Độ như sau:

  • Các nhân sĩ đạt TOP Đẳng Cấp và Tài Phú vui lòng gửi yêu cầu tại trang https://hotro.zing.vn/support_game để có thể đăng ký chọn bộ Ngoại Trang 60 ngày

Kết quả đua top Lãnh Thổ

Hạng Bang hội Bang chủ Số lãnh thổ
1 AETìnhKiếm llLyKimNganll 9
2 SLTKTaphoa2 lLongNgạoThiên 4
3 zzTieuNgaozz chuyenlavietnam 3

Kết quả đua top Tài Phú

Hạng Nhân sĩ Điểm Tài Phú
1 00SocPRo00 326.166
2 llLyKimNganll 320.189
3 ZzzJoNaNazzZ 254.972

Kết quả đua top Cấp Độ

Hạng Nhân sĩ Cấp Độ
1 zZVũDựcVươngZz 122.71
2 00SocPRo00 120.38
3 ZzzJoNaNazzZ 120.13

Phần thưởng Rương Tần Thủy Hoàng cụm 2009

  • Rương Tần Thủy Hoàng Thật (Hạng 1)
Thưởng ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Hòa Thị Ngọc 1 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 6 3 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 7 2 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 8 1 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 9 1 Không khóa, vĩnh viễn
1 khăn tay có chữ 1 Không khóa, vĩnh viễn
Thưởng cố định Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 3000000
Tiền Du Long 2 Không khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng - Dạ Minh Châu 2 Không khóa, vĩnh viễn
  • Rương Tần Thủy Hoàng Thật (Hạng 2, 3)
Thưởng ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Hòa Thị Ngọc 1 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 6 3 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 7 2 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 8 1 Không khóa, vĩnh viễn
1 miếng vải Phượng Vũ 1 Không khóa, vĩnh viễn
Thưởng cố định Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 1000000
Tiền Du Long 1 Không khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng - Dạ Minh Châu 1 Không khóa, vĩnh viễn
  • Rương Tần Thủy Hoàng Giả (Hạng 1)
Thưởng ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Hòa Thị Ngọc 1 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 6 3 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 7 2 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 8 1 Không khóa, vĩnh viễn
1 khăn tay có chữ 1 Không khóa, vĩnh viễn
Thưởng cố định Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 2000000
Tiền Du Long 2 Không khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng - Dạ Minh Châu 2 Không khóa, vĩnh viễn
  • Rương Tần Thủy Hoàng Giả (Hạng 2, 3)
Thưởng ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Hòa Thị Ngọc 1 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 6 3 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 7 2 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 8 1 Không khóa, vĩnh viễn
1 miếng vải Phượng Vũ 1 Không khóa, vĩnh viễn
Thưởng cố định Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 1000000
Tiền Du Long 1 Không khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng - Dạ Minh Châu 1 Không khóa, vĩnh viễn
  • Rương Tần Lăng - Thủ Lăng
Thưởng ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Hòa Thị Ngọc 1 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 6 3 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 7 2 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 8 1 Không khóa, vĩnh viễn
1 miếng vải Phượng Vũ 1 Không khóa, vĩnh viễn
Thưởng cố định Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 1000000
Tần Lăng - Dạ Minh Châu 1 Không khóa, vĩnh viễn
  • Rương Tần Lăng - Tinh Anh
Thưởng ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Hòa Thị Ngọc 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 4 5 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 5 2 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 6 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 7 1 Khóa, vĩnh viễn
Thưởng cố định Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 500000
Tần Lăng - Dạ Minh Châu 1 Không khóa, vĩnh viễn
  • Rương Tham Gia Hoàng Lăng
Thưởng ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 3000000  
Bạc Khóa 100000  
Huyền Tinh 7 1 Khóa, vĩnh viễn
Xin được chúc mừng các nhân sĩ đã đạt Top nhận thưởng lần này. Mọi khó khăn, thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.