Tin Tức

Một số nội dung cập nhật mới sau bảo trì ngày 15/10

Quý nhân sĩ thân mến,

Nhằm điều chỉnh hệ thống, Kiếm Thế sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ từ 05h00 ngày 15/10/2021. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 05h00 đến 07h00 ngày 15/10/2021.
  • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào các máy chủ.
  • Nội dung cập nhật như sau:

Bày bán một số vật phẩm tại Kỳ Trân Các

Cụm Cao Thủ
Tinh Hồng Hồn Thạch (100)
Tinh Hồng Hồn Thạch (1.000)
Tinh Hồng Hồn Thạch (10.000)
Cụm Hẹn Ước
Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Sơ
Quyển Kỹ Năng-Đại Thành (cấp 165)
Quyển Kỹ Năng-Sơ thành (cấp 155)
Quyển Kỹ Năng-Khai sáng(cấp 145)
Mảnh Tiềm Năng
Tẩy Luyện Châu
Túi Tẩy Luyện Châu [10]
Túi Tẩy Luyện Châu [100]
Tẩy Luyện Thần Châu
Túi Tẩy Luyện Thần Châu [10]

Điều chỉnh phần thưởng Mông Cổ Tây Hạ Liên Server

Cụm Hồi Ức
Vật phẩm ngẫu nhiênSố lượngTính chất, hsd
Kinh Nghiệm 3000000  
Bạc khóa 100000  
Đồng khóa 150  
Tinh phách cấp 1 2 Khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 200 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 8 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 9 1 Khóa, vĩnh viễn
Rương Trang Bị Khu Chiến 3 Khóa, vĩnh viễn
Sao Bạc 1 Khóa, vĩnh viễn
Cụm Hẹn Ước
Vật phẩm ngẫu nhiênSố lượngTính chất, hsd
Kinh Nghiệm 20000000  
Bạc khóa 200000  
Đồng khóa 300  
Tinh phách cấp 1 5 Khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 500 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 8 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 9 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 10 1 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến Vũ Khí 1 Khóa, vĩnh viễn
Sao Bạc 1 Khóa, vĩnh viễn
Cụm Cao Thủ
Vật phẩm ngẫu nhiênSố lượngTính chất, hsd
Kinh nghiệm 100000000  
Đồng khóa 5000  
Tinh Phách (Cấp 2) 10 Khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 7000 Khóa, vĩnh viễn
Rương Thiên Địa 2 Khóa, vĩnh viễn
Ngọn Lửa Ánh Sáng 1 Khóa, 3 ngày
Mảnh Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng Sơ 1 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến Vũ Khí 1 Khóa, vĩnh viễn
Tinh Hồng Hồn Thạch (Nguyên liệu Phi Phong 15) 200 Khóa, vĩnh viễn

Cập nhật khác

  • Cập nhật hạn sử dụng cho các vật phẩm Kim Hồn, Mộc Hồn, Thủy Hồn, Hỏa Hồn, Thổ Hồn.

  • Khắc phục lỗi không thể sử dụng các loại Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng.
  • Khắc phục lỗi không thể khóa tẩy thuộc tính Vũ Khí Thần Sa-Vô Cực.
  • Khắc phục lỗi không tự chuyển đổi hệ phái Thiên Cơ Các của Ngũ Hành Ấn.
  • Khắc phục lỗi không thể rao kênh thế giới khi đấu giá.

Nay xin thông báo để nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Nếu có thắc mắc, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558  để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.