Tin Tức

Ưu đãi Kỳ Trân Các chào mừng năm mới 2022

Quý nhân sĩ thân mến,

Chào đón năm mới 2022 với nhiều điều tốt đẹp, Kiếm Thế xin mang đến sự kiện ưu đãi Kỳ Trân Các cực hấp dẫn như sau:

Thời gian & đối tượng tham gia

  • Thời gian diễn ra: Từ 16h00 ngày 31/12/2021 đến 23h00 ngày 11/01/2022.
  • NPC: Huyền Thiên Chi Bảo tại các thành thị.
  • Đối tượng tham gia: tất cả nhân sĩ đã gia nhập môn phái.

Nội dung ưu đãi Kỳ Trân Các

  • Dùng Đồng May Mắn đổi các vật phẩm với giá ưu đãi tại NPC Sứ Giả Sự Kiện.
  • Đồng May Mắn mua tại Kỳ Trân Các giá 100 đồng.
Đồng May MắnGiá Đồng
1 100
10 1.000
50 5.000
100 10.000
Cụm Cao Thủ
Vật phẩmTính chất/HsdTiêu hao Đồng May MắnGiới hạn lần mua/nhân vật
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Sơ Khóa, 30 ngày 15 4
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Trung Khóa, 45 ngày 90 2
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Cao Khóa, 60 ngày 700 1
10 Chân Linh Tẩy Luyện Đơn Không khóa, vĩnh viễn 1 -
1 Chân Linh Tẩy Luyện Đơn-Rương Không khóa, vĩnh viễn 10 -
1 Lục Bảo Thạch Khóa, 30 ngày 420 200
1 Phá Ngọc Chùy
(dùng đổi thuộc tính Bảo Châu)
Khóa, 30 ngày 110 -
2 Sách Kỹ Năng Chân Linh Khóa, vĩnh viễn 1 10.000
1 Chứng thực-Thanh Đồng Khóa, 45 ngày 15 -
1 Chứng thực-Bạch Ngân Khóa, 45 ngày 55 -
1 Chứng thực-Hoàng Kim Khóa, 45 ngày 100 -
1 Chứng thực-Kim Long Khóa, 45 ngày 210 -
45 Ẩm Huyết Thạch Khóa, vĩnh viễn 30 240
(mỗi ngày mua 20 lần)
10 Thần Sa-Vô Cực Dẫn (Cấp 6) khóa, vĩnh viễn 500 60
(mỗi ngày mua 5 lần)
Cụm Hẹn Ước
Vật phẩmTính chất/HsdTiêu hao Đồng May MắnGiới hạn lần mua/nhân vật
20 Giải Ngọc Chùy Khóa, 30 ngày 48 50
1 Nguyệt Ảnh Khoáng Thạch Khóa, 30 ngày 80 50
1 Tinh Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 200
1 Hoạt Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 200
1 Túi Vũ Hoa Thạch Khóa, 30 ngày 75 50
20 Hàn Thiên Thúy Ngọc Phòng Cụ Khóa, 30 ngày 11 50
20 Hàn Thiên Thúy Ngọc Trang Sức Khóa, 30 ngày 17 50
10 Hàn Thiên Thúy Ngọc Vũ Khí Khóa, 30 ngày 10 100
1 Chứng thực-Thanh Đồng Khóa, 45 ngày 15 -
1 Chứng thực-Bạch Ngân Khóa, 45 ngày 55 -
1 Chứng thực-Hoàng Kim Khóa, 45 ngày 100 -
23 Ẩm Huyết Thạch Khóa, vĩnh viễn 30 360
(mỗi ngày mua 30 lần)
1 Lục Bảo Thạch Khóa, 30 ngày 420 50
100 Khoáng Thạch Tinh Anh Hiệp Dũng Khóa, vĩnh viễn 200 -
Cụm Hồi Ức 1
Vật phẩmTính chất/HsdTiêu hao Đồng May MắnGiới hạn lần mua/nhân vật
10 Giải Ngọc Chùy Khóa, 30 ngày 24 50
1 Nguyệt Ảnh Khoáng Thạch Khóa, 30 ngày 80 50
1 Tinh Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 300
1 Hoạt Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 300
150 Chiến Thư Du Long Khóa, vĩnh viễn 90 120
(mỗi ngày mua 10 lần)
1 Chứng thực-Thanh Đồng Khóa, 45 ngày 15 -
1 Chứng thực-Bạch Ngân Khóa, 45 ngày 55 -
1 Chứng thực-Hoàng Kim Khóa, 45 ngày 100 -
Cụm Hồi Ức 2
Vật phẩmTính chất/HsdTiêu hao Đồng May MắnGiới hạn lần mua/nhân vật
5 Giải Ngọc Chùy Khóa, 30 ngày 12 50
1 Tinh Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 300
1 Hoạt Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 300
50 Chiến Thư Du Long Khóa, vĩnh viễn 30 120
(mỗi ngày mua 10 lần)

Mọi khó khăn hoặc thắc mắc, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.