Tin Tức

Ưu đãi Kỳ Trân Các mừng ngày Quốc Khánh 2/9

Quý nhân sĩ thân mến,

Tưng bừng chào đón đại lễ Quốc Khánh 02/09, Kiếm Thế xin mang đến sự kiện ưu đãi Kỳ Trân Các cực hấp dẫn như sau:

Thời gian & đối tượng tham gia

  • Thời gian diễn ra: Từ 16h00 ngày 31/08 đến 23h00 ngày 06/09/2022.
  • NPC: Huyền Thiên Chi Bảo tại các thành thị.
  • Đối tượng tham gia: tất cả nhân sĩ đã gia nhập môn phái.

Nội dung ưu đãi Kỳ Trân Các

  • Dùng Đồng May Mắn đổi các vật phẩm với giá ưu đãi tại NPC Sứ Giả Sự Kiện.
  • Đồng May Mắn mua tại Kỳ Trân Các giá 100 đồng.
Đồng May Mắn Giá Đồng
1 100
10 1.000
50 5.000
100 10.000
Cụm Cao Thủ 1
Vật phẩm Tính chất/Hsd Tiêu hao Đồng May Mắn Giới hạn lần mua/nhân vật
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Sơ Khóa, 30 ngày 15 4
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Trung Khóa, 45 ngày 90 2
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Cao Khóa, 60 ngày 700 1
10 Chân Linh Tẩy Luyện Đơn Không khóa, vĩnh viễn 1 -
1 Chân Linh Tẩy Luyện Đơn-Rương Không khóa, vĩnh viễn 10 -
1 Lục Bảo Thạch Khóa, 30 ngày 420 200
1 Phá Ngọc Chùy (dùng đổi thuộc tính Bảo Châu) Khóa, 30 ngày 110 -
2 Sách Kỹ Năng Chân Linh Khóa, vĩnh viễn 1 10000
1 Chứng thực-Thanh đồng Khóa, 45 ngày 15 -
1 Chứng thực-Bạch ngân Khóa, 45 ngày 55 -
1 Chứng thực-Hoàng kim Khóa, 45 ngày 100 -
1 Chứng thực-Kim long Khóa, 45 ngày 210 -
45 Ẩm Huyết Thạch Khóa, vĩnh viễn 30 315
(Mỗi ngày mua 34 lần)
10 Thần Sa-Vô Cực Dẫn (Cấp 6) Khóa, vĩnh viễn 100 70
(Mỗi ngày mua 10 lần)
500 Thiên Cơ Tài Khóa, vĩnh viễn 10 10
100 Thiên Cơ Tài Đặc Biệt Khóa, vĩnh viễn 150 1
100 Chiến Ý Trục Cuốn Khóa, vĩnh viễn 50 10
100 Huyền Thiết Tinh Hoa Khóa, vĩnh viễn 50 100
100 Kim Cương Tinh Hoa Khóa, vĩnh viễn 20 100
1000 Vũ Hoa Thạch Khóa, vĩnh viễn 30 100
Cụm Cao Thủ 2
Vật phẩm Tính chất/Hsd Tiêu hao Đồng May Mắn Giới hạn lần mua/nhân vật
10 Chân Linh Tẩy Luyện Đơn Không khóa, vĩnh viễn 1 -
1 Chân Linh Tẩy Luyện Đơn-Rương Không khóa, vĩnh viễn 10 -
1 Chứng thực-Thanh đồng Khóa, 45 ngày 15 -
1 Chứng thực-Bạch ngân Khóa, 45 ngày 55 -
1 Chứng thực-Hoàng kim Khóa, 45 ngày 100 -
1000 Vũ Hoa Thạch Khóa, vĩnh viễn 500 2
10 Giải Ngọc Chùy Khóa, 30 ngày 24 50
1 Tinh Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 300
1 Hoạt Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 300
2 Rương Thú Cưỡi Khóa, vĩnh viễn 3 200
1200  Sao Đồng Khóa, vĩnh viễn 100 10
100 Trục Cuốn Công Trạng Khóa, vĩnh viễn 200 10
1 Sao Vàng Khóa, vĩnh viễn 100 5
Cụm Hẹn Ước
Vật phẩm Tính chất/Hsd Tiêu hao Đồng May Mắn Giới hạn lần mua/nhân vật
50 Giải Ngọc Chùy Khóa, 30 ngày 120 50
1 Nguyệt Ảnh Khoáng Thạch Khóa, 30 ngày 80 50
1 Tinh Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 200
1 Hoạt Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 200
1 Túi Vũ Hoa Thạch Khóa, 30 ngày 75 50
200 Hàn Thiên Thúy Ngọc Phòng Cụ Khóa, 30 ngày 110 50
200 Hàn Thiên Thúy Ngọc Trang Sức Khóa, 30 ngày 170 50
100 Hàn Thiên Thúy Ngọc Vũ Khí Khóa, 30 ngày 100 100
1 Chứng thực-Thanh đồng Khóa, 45 ngày 15 -
1 Chứng thực-Bạch ngân Khóa, 45 ngày 55 -
1 Chứng thực-Hoàng kim Khóa, 45 ngày 100 -
46 Ẩm Huyết Thạch Khóa, vĩnh viễn 60 360
(Mỗi ngày mua 60 lần)
1 Lục Bảo Thạch Khóa, 30 ngày 420 50
100 Khoáng Thạch Tinh Anh Hiệp Dũng Khóa, vĩnh viễn 200 -
1000 Vũ Hoa Thạch Khóa, vĩnh viễn 100 100
Cụm Hồi Ức 1
Vật phẩm Tính chất/Hsd Tiêu hao Đồng May Mắn Giới hạn lần mua/nhân vật
50 Giải Ngọc Chùy Khóa, 30 ngày 120 50
1 Nguyệt Ảnh Khoáng Thạch Khóa, 30 ngày 80 50
1 Tinh Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 300
1 Hoạt Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 300
600 Chiến Thư Du Long Khóa, vĩnh viễn 360 70
(Mỗi ngày mua 10 lần)
1 Chứng thực-Thanh đồng Khóa, 45 ngày 15 -
1 Chứng thực-Bạch ngân Khóa, 45 ngày 55 -
1 Chứng thực-Hoàng kim Khóa, 45 ngày 100 -
100 Khoáng Thạch Tinh Anh Hiệp Dũng Khóa, vĩnh viễn 200 -
1000 Vũ Hoa Thạch Khóa, vĩnh viễn 500 10
Cụm Hồi Ức 2
Vật phẩm Tính chất/Hsd Tiêu hao Đồng May Mắn Giới hạn lần mua/nhân vật
20 Giải Ngọc Chùy Khóa, 30 ngày 48 50
1 Tinh Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 300
1 Hoạt Khí Tán (Đại) Khóa, 30 ngày 1 300
200 Chiến Thư Du Long Khóa, vĩnh viễn 120 140
(mỗi ngày mua 10 lần)
100 Khoáng Thạch Tinh Anh Hiệp Dũng Khóa, vĩnh viễn 200 10

Mọi khó khăn hoặc thắc mắc, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.