Tin Tức

07/05: Ra mắt bản đồ luyện công cấp 150

Cùng với việc mở rộng đẳng cấp trên 150, Kiếm Thế còn khai mở bản đồ luyện công mới mang tên Đảo Thiên Tử. Đây là một vùng đất nằm sâu bên trong Sắc Lặc Xuyên, thiên địa linh khí nồng đậm nên sản sinh rất nhiều kỳ trân dị bảo và hung hiểm lạ thường. Vì lẽ đó, quý nhân sĩ còn cần mang theo những vật phẩm hỗ trợ đặc biệt khi tham gia khám phá vùng đất mới. Chi tiết:

Đảo Thiên Tử

 • Thời gian mở: Khi thời gian máy chủ đạt 300 ngày (nhân sĩ có thể xem trục thời gian của máy chủ của mình tại giao diện F12).
 • Điểm truyền tống: Vân Trung Trấn --> Sắc Lặc Xuyên (242/234).

Kiếm Thế

 • Điều kiện vào bản đồ: Nhân vật đạt cấp 145 và sử dụng Phi Phong Sồ Phượng trở lên.
 • Quy tắc PK: Sử dụng quy tắc PK ở bản đồ thế giới.
 • Trạng thái bảo hộ: Không thay đổi thời gian bảo hộ khi sử dụng Cửu Chuyển hồi sinh, thời gian bảo hộ sau khi vào bản đồ là 6 giây.
 • Quy tắc Truyền Tống Phù: Có thể sử dụng Truyền Tống Phù, Càn Khôn Phù, Lệnh bài triệu hồi gia tộc, nhẫn Tâm Tâm Tương Ấn.
 • NPC trong bản đồ:
  • Có cùng cấp độ.
  • Chủ động tấn công.
  • Mật độ NPC đông, khoảng cách thời gian NPC tử vong xuất hiện lại là 04 giây (ở các bản đồ cũ và bí cảnh là 31 giây).
  • Tổ đội có thêm 01 người, kinh nghiệm sẽ tăng thêm 01%.
  • Giữ nguyên cơ chế NPC Tinh Anh khi đốt lửa trại.

Kiếm Thế

Bản đồ Đảo Thiên Tử

Vật phẩm hỗ trợ

Thẻ VIP
 • Thẻ VIP là một vật phẩm hỗ trợ không bỏ qua trong hành trình khai phá Đảo Thiên Tử. Sức mạnh to lớn ẩn trong chiếc thẻ này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích hấp dẫn trong quá trình luyện công nơi đây.
 • Có tất cả 04 loại Thẻ VIP mang giá trị và công dụng khác nhau:
Loại thẻ Nguồn gốc

Kiếm Thế

Thẻ VIP 01 ngày
Cập nhật sau

Kiếm Thế

Thẻ VIP 07 ngày
Mua tại Kỳ Trân Các giá 1.888 Đồng

Kiếm Thế

Thẻ VIP 30 ngày
Mua tại Kỳ Trân Các giá 6.888 Đồng

Kiếm Thế

Thẻ VIP 90 ngày
Mua tại Kỳ Trân Các giá 28.888 Đồng
 • Công dụng:
Công dụng & vật phẩm hỗ trợ nhận được mỗi ngày Thẻ VIP
(1 ngày)
Thẻ VIP
(7 ngày)
Thẻ VIP
(30 ngày)
Thẻ VIP
(90 ngày)
Biểu tượng kim cương trước tên nhân vật khi phát ngôn - - Kim Cương Bạc Kim Cương Vàng
Tăng kinh nghiệm đánh NPC 02 lần 02 lần 2,5 lần 03 lần
Thú cưng Tài Bảo Thố - - 7 ngày 7 ngày
Mỗi ngày nhận Quy Nguyên Lệnh (khóa) 03 cái 03 cái 10 cái 20 cái
Mỗi ngày nhận Thiên Niên Linh Quả 02 cái 02 cái 05 cái 10 cái
Mỗi ngày nhận Thức Ăn luyện cấp 01 cái 01 cái 03 cái 05 cái
Mỗi ngày nhận 01 Thuốc Đặc Hiệu - - Thuốc cấp 8 Thuốc cấp 10
Lệnh Bài Vô Song - - - 01 cái
Truyền Tống Phù trực tiếp đến Đảo Thiên Tử - -
Bùa ưu đãi cường hóa - - 1 cái 1 cái
Ưu đãi chuyển cường hóa - - -
Nhận thêm 1 Tinh hoạt giảm 60% vào Thứ Bảy & Chủ Nhật - -
 • Ghi chú:
  • Sau khi kích hoạt chỉ có thể tồn tại 01 loại hiệu ứng tăng kinh nghiệm ở cấp VIP cao nhất, các hiệu ứng của VIP khác không cộng dồn.
  • Nhận thưởng Thẻ VIP tối đa 01 lần/ngày.
Kinh Nghiệm Đơn
Tên vật phẩm Tính chất & công dụng Giá Ghi chú

Kiếm Thế

Đảo Thiên Tử_Kinh Nghiệm Đơn x2
 • Tính chất: Khóa, bán cửa hàng giá 0 bạc.
 • Công dụng: Tăng 02 lần kinh nghiệm đánh NPC trong bản đồ Đảo Thiên Tử (tác dụng 60 phút).
30 Đồng/ vật phẩm trên Kỳ Trân Các
 • Không cộng dồn với hiệu quả của Kinh Nghiệm Đơn khác.
 • Có thể cộng dồn với hiệu ứng thẻ VIP, Tu Luyện Châu, hiệu ứng hỗ trợ (buff) tăng kinh nghiệm, hiệu ứng cờ Bang hội.
 • Thời gian tích lũy tối đa của mỗi loại Kinh Nghiệm Đơn là 1.000 giờ, ưu tiên tiêu hao hiệu quả của Kinh Nghiệm Đơn cấp cao hơn.

Kiếm Thế

Đảo Thiên Tử_Kinh Nghiệm Đơn x3
 • Tính chất: Khóa, bán cửa hàng giá 0 bạc.
 • Công dụng: Tăng 3 lần kinh nghiệm đánh NPC trong bản đồ Đảo Thiên Tử (tác dụng 60 phút).
70 Đồng/ vật phẩm trên Kỳ Trân Các

Kiếm Thế

Đảo Thiên Tử_Kinh Nghiệm Đơn x5
 • Tính chất: Khóa, bán cửa hàng giá 0 bạc.
 • Công dụng: Tăng 5 lần kinh nghiệm đánh NPC trong bản đồ Đảo Thiên Tử (tác dụng 30 phút).
90 Đồng/ vật phẩm trên Kỳ Trân Các

Lưu ý

 • Đảo Thiên Tử Kinh Nghiệm Đơn chỉ tác dụng ở phạm vi trong bản đồ, nếu nhân vật sở hữu hiệu ứng Kinh Nghiệm Đơn ra khỏi bản đồ thì thời gian tác dụng hiệu ứng sẽ mất.
 • Thời gian hiệu ứng Kinh Nghiệm Đơn không mất đi khi nhân vật thoát khỏi trò chơi hoặc rời khỏi bản đồ Đảo Thiên Tử.