Tin Tức

Quy Nguyên Lệnh xuất thế

Thông tin về hai kỳ bảo Quy Nguyên Lệnh và Thiên Niên Linh Quả đã khiến giang hồ dậy sóng, khắp các trà điếm, tửu lâu đều vang tiếng đàm luận về tin tức kinh thiên này. Giữa lúc quần hùng tìm hiểu thực hư, Đường Kinh Thiên - Thiếu niên bí ẩn võ công cao thâm khó lường bất ngờ xuất hiện tại Vinh Diệu Các, Anh Hùng Quán. Y tự xưng là đệ tử phái Thiên Sơn thất truyền, nhận lệnh chưởng môn mang kỳ vật ban phát cho anh hùng hiệp sĩ hữu duyên trong thiên hạ. Phong khởi vân dũng, Quy Nguyên Lệnh chính thức xuất thế.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Chính thức kích hoạt: Sau bảo trì ngày 17/12/2012.
 • Đối tượng tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn máy chủ).

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Vị trí:
  • Vinh Diệu Các ở Biện Kinh (210/189).
  • Anh Hùng Quán ở Lâm An (188/241).
 • Chức năng:
  • Giới thiệu Thiên Niên Linh Quả.
  • Giới thiệu hệ thống Quy Nguyên.
  • Đổi điểm Quy Nguyên.
  • Xếp hạng điểm Quy Nguyên:
   • Tổng điểm Quy Nguyên.
   • Xem số điểm Quy Nguyên đã đổi.
   • Xem số điểm Quy Nguyên còn lại.
   • Xem số điểm tiềm năng, kỹ năng, sức chiến đấu đã đổi.
   • Bảng xếp hạng Top 10 điểm Quy Nguyên tại máy chủ.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Nguồn gốc:
  • Khi điểm Năng Động tích lũy trong ngày đạt một mức cố định thì nhân vật sẽ nhận được Thiên Niên Linh Quả.
  • Mua từ Kỳ Trân Các với giá 880 Đồng/ Thiên Niên Linh Quả - Rương (mở Rương nhận được 10 Thiên Niên Linh Quả).
 • Công dụng:
  • Sử dụng 01 Thiên Niên Linh Quả sẽ nhận được kinh nghiệm tương ứng với đẳng cấp hiện tại.
  • Sử dụng tối đa 34 Thiên Niên Linh Quả/ ngày.
 • Tính chất:
  • Mở Thiên Niên Linh Quả - Rương (mua từ Kỳ Trân Các) sẽ nhận được Thiên Niên Linh Quả mang tính chất không khóa, không hạn sử dụng.
  • Thiên Niên Linh Quả nhận từ hệ thống Độ Năng Động sẽ mang tính chất khóa, không hạn sử dụng.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Nguồn gốc:
  • Mua từ Kỳ Trân Các với giá 99 Đồng/ Quy Nguyên Lệnh.
  • Khi điểm Năng Động tích lũy trong ngày đạt một mức cố định thì nhân vật sẽ nhận được Quy Nguyên Lệnh.
 • Tinh chất:
  • Quy Nguyên Lệnh mua từ Kỳ Trân Các sẽ mang tính chất không khóa, hạn sử dụng 30 ngày.
  • Quy Nguyên Lệnh nhận được từ điểm Năng Động sẽ mang tính chất khóa, hạn sử dụng 30 ngày.
 • Công dụng:
  • Sử dụng 01 Quy Nguyên Lệnh sẽ nhận được 01 điểm Quy Nguyên.
  • Tích lũy điểm Quy Nguyên để đổi điểm Tiềm Năng, Kỹ Năng, Sức Chiến Đấu tại NPC Đường Kinh Thiên (ở Vinh Diệu Các, Anh Hùng Quán).
 • Giới hạn:
  • Nhân vật đạt cấp 140 trở lên mới có thể sử dụng được Quy Nguyên Lệnh.
  • Sử dụng tối đa 66 Quy Nguyên Lệnh/ ngày.

Quy tắc sử dụng Quy Nguyên Lệnh

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế

Khi điểm Năng Động tích lũy trong ngày đạt một mức cố định, nhân vật nhấp vào nút "Phần thưởng" trong giao diện Độ Năng Động để nhận phần thưởng Quy Nguyên Lệnh, Thiên Niên Linh Quả, Kim Long Bảo Châu.

Kiếm Thế
 • Có tất cả 07 mốc nhận thưởng.
 • Nhân vật chỉ nhận tối đa 01 lần/ ngày ứng với mỗi mốc nhận thưởng.
Kiếm Thế
 • Ở mỗi mốc, nhân vật được quyền chọn nhận phần thưởng thường hoặc phần thưởng đặc biệt.
 • Nhân vật có đẳng cấp từ 140 trở lên mới có thể nhận được vật phẩm Quy Nguyên Lệnh từ phần thưởng thường và phần thưởng đặc biệt của tính năng Độ Năng Động.
 • Khi chọn phần thưởng đặc biệt nhân vật sẽ bị khấu trừ số tiền Đồng tương ứng với mỗi mốc.
 • Nhân vật dưới cấp 140 chỉ nhận được Thiên Niên Linh Quả, Kim Long Bảo Châu từ tính năng Độ Năng Động.
 • Nhân vật phải chừa hành trang tương ứng với số vật phẩm nhận được thì mới có thể nhận thưởng.

Lưu ý

 • Bảng xếp hạng điểm Quy Nguyên chỉ ghi nhận Top 10 nhân vật có điểm Quy Nguyên cao nhất.
 • Nếu số điểm Quy Nguyên của các nhân vật bằng nhau thì hệ thống sẽ căn cứ theo thời gian nhân vật sử dụng Quy Nguyên Lệnh để tiến hành xếp hạng (nhân vật nào sử dụng Quy Nguyên Lệnh sớm hơn thì được xếp hạng cao hơn).
 • Khi điểm Quy Nguyên của nhân vật đạt mức 12.000 điểm thì nhân vật sẽ không thể sử dụng Quy Nguyên Lệnh được nữa.
 • Nhân vật có thể xem điểm Quy Nguyên của bản thân và bảng xếp hạng Top 10 nhân vật có điểm Quy Nguyên cao nhất ở NPC Đường Kinh Thiên.
 • Đối với các trường hợp chuyển server, nhân vật sau khi chuyển server thành công vui lòng đối thoại với NPC Đường Kinh Thiên để hệ thống cập nhật lại số điểm Quy Nguyên của bản thân tại máy chủ mới.
 • Sau khi cập nhật lại điểm Quy Nguyên tại máy chủ mới, nếu nhân vật chưa đạt mức tối đa 12.000 điểm Quy Nguyên thì hệ thống sẽ tiếp tục ghi nhận tình hình đổi điểm Quy Nguyên.
 • Tuy nhiên, nếu ở máy chủ cũ nhân vật đã đạt 12.000 điểm Quy Nguyên thì khi chuyển đến máy chủ mới sẽ không được hệ thống xếp hạng điểm Quy Nguyên.

Phần thưởng đổi điểm Quy Nguyên

Khi điểm Quy Nguyên của nhân vật đạt các mốc cố định thì có thể đến NPC Đường Kinh Thiên đổi điểm Tiềm Năng, Kỹ Năng, Sức Chiến Đấu tương ứng:

Điều kiện Đổi thưởng Ghi chú

Nhân vật phải thỏa 02 điều kiện sau:

 • Nhân vật có tích lũy điểm Quy Nguyên.
 • Nhân vật cấp 150 và đạt tối đa kinh nghiệm.
 • Cứ tích lũy 240 điểm Quy Nguyên thì đổi được 01 điểm Tiềm Năng.
 • Cứ mỗi lần nhân vật nhận đủ 10 điểm Tiềm Năng sẽ được tăng 01 Sức Chiến Đấu.
 • Điểm Tiềm Năng đổi được từ điểm Quy Nguyên đạt các mốc bội số của 10 (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,...) thì sẽ nhận được 01 điểm Kỹ Năng.
 • Mỗi nhân vật chỉ đổi tối đa 50 điểm Tiềm Năng từ hệ thống Quy Nguyên.
 • Điểm Tiềm Năng sẽ được cộng trực tiếp vào giao diện thuộc tính nhân vật.
 • Sau khi đổi điểm Tiềm Năng, hệ thống sẽ khấu trừ số điểm Quy Nguyên tương ứng. Nhân vật có thể kiểm tra số điểm Quy Nguyên đã đổi tại NPC Đường Kinh Thiên.
 • Dự kiến trong thời gian tới, điểm Quy Nguyên có tác dụng như sau:
  • Sau khi đạt 12.000 điểm Quy Nguyên sẽ nhận được quyền thể nghiệm môn phái mới.
  • Sau khi đạt 12.000 điểm Quy Nguyên sẽ mở rộng đẳng cấp.