Phần Thưởng

I. GIẢI VÒNG 1

 • Vòng 1 chỉ có thí sinh Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile tham gia.
 • Phần thưởng cho thí sinh Kiếm Thế sẽ áp dụng từ Vòng 2.

II. GIẢI VÒNG 2

Top 10 Nam/Nữ toàn server

 • Bao gồm 20 giải dành cho 10 nam và 10 nữ trên toàn máy chủ, mỗi giải 100 vạn Đồng.
 • Thí sinh phải đạt tối thiểu 1.000 điểm bình chọn mới có thể nhận các phần thưởng thuộc Top 10 Vòng 2.
 • Trường hợp thí sinh thuộc Top 10 không đủ 1.000 điểm sẽ không thể nhận thưởng nhưng vẫn có thể vào tiếp Vòng Bán Kết.

Tất cả thí sinh đạt đủ 1000 điểm bình chọn & ngoài Top 10

Tùy thuộc cụm máy chủ mà thí sinh sẽ nhận phần thưởng tương ứng như bên dưới:

 • Cụm cao thủ: 500 Kinh nghiệm Bảo Rương (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm hẹn ước: 300 Chân Khí Hoàn (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm hồi ức: 120 Thiệp Bạc (không khóa, vĩnh viễn)

III. GIẢI BÁN KẾT

 • Căn cứ xếp hạng và trao thưởng chỉ tính riêng giữa các thí sinh của game Kiếm Thế.
 • Top 1 & Top 2 Nam/Nữ của Kiếm Thế sẽ được tham gia Vòng Chung Kết toàn game để xác định Quán Quân, Á Quân Kiếm Thế và Quán Quân, Á Quân Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15.
 • Thí sinh phải đạt tối thiểu 2.000 điểm bình chọn mới có thể nhận các phần thưởng thuộc Vòng Bán Kết.
 • Trường hợp thí sinh thuộc Top 2 không đủ 2.000 điểm sẽ không thể nhận thưởng nhưng vẫn có thể vào tiếp Vòng Chung Kết.

Top 1 Bán Kết Nam/Nữ

Tùy thuộc cụm máy chủ của thí sinh đoạt giải mà phần thưởng sẽ khác nhau như bên dưới:

 • Cụm cao thủ: 60 Lục Bảo Thạch (không Khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm hẹn ước: 1 Bộ trang bị đồng hành Kim Lân (10 món) (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm hồi ức: 1 Bộ trang bị đồng hành Bích Huyết (5 món: Vũ khí, Áo, Nhẫn, Tay, Phù) (không khóa, vĩnh viễn)

Top 2 Bán Kết Nam/Nữ

Tùy thuộc cụm máy chủ của thí sinh đoạt giải mà phần thưởng sẽ khác nhau như bên dưới:

 • Cụm cao thủ: 40 Lục Bảo Thạch ( không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm hẹn ước: 1 Bộ trang bị đồng hành Kim Lân (5 món: Liên, Lưng, Giày, Bội, Nón) (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm hồi ức: Bộ 10 Viên Bảo Thạch Vật Công Nội hoặc 10 Viên Bảo Thạch Vật Công Ngoại (cấp 5) (không khóa, vĩnh viễn)

Thí sinh đạt 2000 điểm bình chọn & ngoài Top 4

Tùy thuộc cụm máy chủ mà thí sinh sẽ nhận phần thưởng tương ứng như bên dưới:

 • Cụm cao thủ: 1.000 Kinh nghiệm Bảo Rương (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm hẹn ước: 600 Chân Khí Hoàn (không khóa, vĩnh viễn)
 • Cụm hồi ức: 240 Thiệp Bạc (không khóa, vĩnh viễn)

III. GIẢI CHUNG KẾT

Quán Quân Nam/Nữ toàn game

 • 200 triệu đồng tiền mặt
 • Quyền Trượng/Vương Miện Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.
 • Tùy cụm máy chủ của thí sinh mà phần thưởng ingame sẽ khác nhau như sau:
  • Cụm cao thủ: 1 Cửu Thiên Quán (không khóa, vĩnh viễn)
  • Cụm hẹn ước: 1 Hàng Long Quán (không khóa, vĩnh viễn)
  • Cụm hồi ức: 1 Hàng Long Quán (không khóa, vĩnh viễn)

Á Quân 1 Nam/Nữ toàn game

 • 100 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.
 • Tùy cụm máy chủ của thí sinh mà phần thưởng ingame sẽ khác nhau như sau:
  • Cụm cao thủ: 1 Thông Thiên Quán (không khóa, vĩnh viễn)
  • Cụm hẹn ước: 1 Đơn Tâm Hộ Thân Phù (không khóa, vĩnh viễn)
  • Cụm hồi ức: 1 Ức Vân - Anh Hùng (không khóa, vĩnh viễn)

Á Quân 2 Nam/Nữ toàn game

 • 50 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.
 • Tùy cụm máy chủ của thí sinh mà phần thưởng ingame sẽ khác nhau như sau:
  • Cụm cao thủ: 1 Hồng Long Xích Diệm (không khóa, vĩnh viễn)
  • Cụm hẹn ước: 1 Đơn Tâm Chi Nhẫn (không khóa, vĩnh viễn)
  • Cụm hồi ức: 1 Lăng Thiên - Anh Hùng (không khóa, vĩnh viễn)

Quán Quân Nam/Nữ của Kiếm Thế

 • 30 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.

Á Quân Nam/Nữ của Kiếm Thế

 • 10 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.

Khuyến Khích toàn game

Tùy cụm máy chủ của thí sinh mà phần thưởng ingame sẽ khác nhau như sau:

  • Cụm cao thủ: 1 Hồng Long Xích Diệm
  • Cụm hẹn ước: 1 Ức Vân-Anh Hùng
  • Cụm hồi ức: 1 Lăng Thiên-Anh Hùng

IV. HÌNH MINH HỌA GIẢI THƯỞNG

Cập nhật sau

V. GIẢI TẶNG HOA (BÌNH CHỌN)

Không chỉ thí sinh tham gia, tất cả người xem tham gia bình chọn tặng Hoa Hồng cũng sẽ nhận được vô số phần thưởng quý giá.

Lưu ý: Phần thưởng tặng hoa chỉ áp dụng cho Hoa Hồng từ Vòng Bán Kết.

Mỗi lần nộp 1 Hoa Hồng sẽ nhận phần thưởng sau:

Cụm máy chủPhần thưởng
Cụm cao thủ 300.000.000 kinh nghiệm
Cụm hẹn ước 5.000.000 kinh nghiệm
Cụm hồi ức 100.000 kinh nghiệm

Kết thúc Vòng Bán Kết, Top 3 đại hiệp tặng hoa (dùng Hoa Hồng để bình chọn cho các thí sinh) nhiều nhất trên Bảng Xếp Hạng sẽ nhận thêm phần thưởng.
Lưu ý

 • Top 3 nhân sĩ tặng hoa (sử dụng Hoa Hồng để bình chọn cho các thí sinh) nhiều nhất và phải tặng từ 2.000 hoa trở lên mới có thể nhận thưởng xếp hạng.
 • Nếu xảy ra trường hợp nhiều nhân vật có số lượng tặng hoa bằng nhau thì hệ thống sẽ ưu tiên nhân vật đạt số lượng sớm nhất chiến thắng.

Top 1 tặng hoa

Tùy cụm máy chủ của thí sinh mà phần thưởng ingame sẽ khác nhau như sau:

  • Cụm cao thủ: 60 Lục Bảo Thạch (không khóa, vĩnh viễn)
  • Cụm hẹn ước: 1 Bộ trang bị đồng hành Kim Lân (10 món) (không khóa, vĩnh viễn)
  • Cụm hồi ức: 1 Bộ trang bị đồng hành Bích Huyết (5 món Vũ khí, Áo, Nhẫn, Tay, Phù) (không khóa, vĩnh viễn)

Top 2 tặng hoa

Tùy cụm máy chủ của thí sinh mà phần thưởng ingame sẽ khác nhau như sau:

  • Cụm cao thủ: 40 Lục Bảo Thạch (không khóa, vĩnh viễn)
  • Cụm hẹn ước: 1 Bộ trang bị đồng hành Kim Lân (5 món Liên, Lưng, Giày,Bội, Nón) (không khóa, vĩnh viễn)
  • Cụm hồi ức: Bộ 10 Viên Bảo Thạch Vật Công Nội hoặc 10 Viên Bảo Thạch Vật Công Ngoại (cấp 5) (không khóa, vĩnh viễn)

Top 3 tặng hoa

Tùy cụm máy chủ của thí sinh mà phần thưởng ingame sẽ khác nhau như sau:

  • Cụm cao thủ: 20 Lục Bảo Thạch (không khóa, vĩnh viễn)
  • Cụm hẹn ước: 20 Viên Bảo Thạch Vật Công Nội hoặc 20 Viên Bảo Thạch Vật Công Ngoại (cấp 7) (không khóa, vĩnh viễn)
  • Cụm hồi ức: 10.000 Tiền Du Long (không khóa, vĩnh viễn)