Phó bản mới

01-01-70

Đêm nọ, Quân Nhu tiên sinh coi thiên văn, thấy Hành Giả Sa Mạc xuất hiện nơi biên ải Long Môn Quan, từ Phân Đà Long Môn Tiêu Cục gần đó yêu khí đầy trời. Tiên sinh liền phái người tìm hiểu sự tình, bất ngờ phát hiện ra nơi trú ẩn của Tào Công Công và mưu đồ lật đổ hoàng đế của y.

Kiếm Thế

Tào Công Công

Liệu anh thư hào kiệt nào có khả năng đương đầu với Tào Công võ nghệ cao cường, lòng dạ bất chính? Liệu sứ mệnh nghĩa quân có được hoàn thành? Âm mưu lật đổ Triệu Khoách - Ninh Tông Hoàng Đế có thành công?

Giới thiệu

Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật có đẳng cấp 50 trở lên và đã gia nhập môn phái.
  • Có Lệnh Bài Long Môn Phi Kiếm trong hành trang.
 • Địa điểm: Báo danh tại NPC Quan Quân Nhu Nghĩa Quân ở các thành thị và thôn trấn.
 • Phó bản có 03 cấp độ:
  • Độ khó 01 sao: Dành nhân vật có đẳng cấp từ 50 trở lên.
  • Độ khó 02 sao: Dành cho nhân vật có đẳng cấp từ 100 trở lên.
  • Độ khó 03 sao: Dành cho nhân vật có đẳng cấp từ 130 trở lên.
Kiếm Thế

Cách thức thu thập Lệnh Bài Long Môn Phi Kiếm:

 • Hoàn thành nhiệm vụ Nghĩa Quân, sử dụng Đào Tàng Bảo Đồ sẽ có cơ hội nhận được Lệnh Bài Long Môn Phi Kiếm..
 • Mỗi tuần gặp Quan Quân Nhu Nghĩa Quân nhận Lệnh bài Tàng Bảo Đồ sẽ có cơ hội nhận được. Cấp 50 – 69 mới nhận được Lệnh Bài Long Môn Phi Kiếm.
 • Sau khi kích hoạt bản cập nhật tháng 09, tất cả Lệnh Bài Bách Niên Thiên Lao sẽ tự động đổi thành Lệnh Bài Long Môn Phi Kiếm.

Phần thưởng

Tùy theo từng cấp độ của phó bản, đồng đạo sẽ có cơ hội nhận được những vật phẩm hữu ích sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hình ảnh
Rương Sắt Thường (khóa)
Rương Bạc Tinh Tế (khóa)
Thú cưỡi Hành Giả Sa Mạc (không khóa, hạn sử dụng 14 ngày)

Một số hình ảnh của phó bản Long Môn Phi Kiếm

Kiếm Thế

Thú cưỡi Hành Giả Sa Mạc


Kiếm Thế

Bản đồ phó bản Long Môn Phi Kiếm


Kiếm Thế

Giao tranh cùng Tào Công Công


Kiếm Thế

Kiếm Thế

Boss Lục Mạnh Ngôn và đồng bọn


Kiếm Thế

Đối đầu với Boss Nguyệt Cơ


Kiếm Thế

Thử sức với Vũ Sinh


Kiếm Thế

Boss Phong Tử Ngạo

Kiếm Thế

Vũ Sinh - Nguyệt Cơ hợp sức