Phiên bản mới

  • tron

   Ngự Võ Khúc

   Triệu hồi boss Võ Khúc để tấn công địch

  • tron

   Ngự Phá Quân

   Triệu hồi boss Phá Quân để tấn công đối phương

  • tron

   Ngự Cự Môn

   Triệu hồi boss Cự Môn để tấn công địch

  • tron

   Chấn Thiên Bách Thắng

   Tạo ra 1 trụ tấn công đối phương

  • tron

   Phần Thiên Bàn Thạch

   Tạo ra 1 trụ tấn công đối phương

  • tron

   Oanh Thiên Hạ Phàm

   Tạo ra 1 trụ tấn công đối phương

Nạp thẻ Tải game