Về trang đầu

Phần Thưởng

08-11-18

Sau thời gian dài chờ đợi, giải đấu được mong chờ nhất khắp chốn giang hồ Kiếm Thế - Bang Hội Tranh Đoạt Chiến 12 đã chính trức trở lại. Chúng ta lại sắp sửa được chứng kiến những màn so tài PK rực lửa trên chiến trường, cũng như những cuộc đấu trí đỉnh cao từ các chỉ huy. Chỉ có sức mạnh tập thể mới mang lại chiến thắng cuối cùng.

Đặc biệt, tham gia giải đấu lần này các Bang Hội không chỉ có cơ hội khẳng định vị thế của mình trước quần hùng, mà còn có thể mang về vô số phần thưởng cực kỳ giá trị. Hãy cùng Bổn Trang tìm hiểu hệ thống giải thưởng năm nay ngay sau đây:

Phần thưởng giải đấu Bang Hội Tranh Đoạt Chiến 12

Cụm Cao Thủ

Lưu ý

  • Hồng Long Xích Diệm = Xích Dạ Thiên Tường + 1 Lam Ngọc Cấp 1 + 3 Phá Ngọc Chùy
  • Ưng Phi = Hồng Long Xích Diệm + 2 Lam Ngọc Cấp 1 + 6 Phá Ngọc Chùy
  • Yên Hoa = Hồng Long Xích Diệm + 2 Lam Ngọc Cấp 1 + 6 Phá Ngọc Chùy
Xếp HạngVật phẩm Số lượng Tính chất
Hạng 1 Vũ khí Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Xích Dạ Thiên Tường 1 Không khóa, vĩnh viễn
Lam Ngọc Cấp 1(dùng Tăng cấp thú cưỡi Hồng Long Xích Diệm & Ưng Phi hoặc Yên Hoa) 3 Không khóa, vĩnh viễn
Hàng Long Phục Hổ Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Hồng Ngọc Cấp 3 1 Không khóa, vĩnh viễn
Hồng Ngọc Cấp 2 1 Không khóa, vĩnh viễn
Hồng Ngọc Cấp 1 1 Không khóa, vĩnh viễn
Ức Vân Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Lưng 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Giày 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Tay 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Áo 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 4 Không khóa, vĩnh viễn
Quan Ấn Hoàng Đế 1 Không khóa, 60 ngày
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, vĩnh viễn
Anh Hùng Bảo Châu 50 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 200 Không khóa, vĩnh viễn
Hạng 2 Hàng Long Phục Hổ Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Hồng Ngọc Cấp 2 1 Không khóa, vĩnh viễn
Hồng Ngọc Cấp 1 1 Không khóa, vĩnh viễn
Xích Dạ Thiên Tường 1 Không khóa, vĩnh viễn
Lam Ngọc Cấp 1 1 Không khóa, vĩnh viễn
Lăng Thiên Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Lưng 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Giày 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Tay 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Áo 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 2 Không khóa, vĩnh viễn
Quan Ấn Hoàng Đế 1 Không khóa, 60 ngày
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, vĩnh viễn
Anh Hùng Bảo Châu 50 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 150 Không khóa, vĩnh viễn
Hạng 3 Hàng Long Phục Hổ Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Hồng Ngọc Cấp 1 1 Không khóa, vĩnh viễn
Lăng Thiên Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Trục Nhật Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Lưng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Giày 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Tay 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Áo 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn
Quan Ấn Hoàng Đế 1 Không khóa, 60 ngày
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, vĩnh viễn
Anh Hùng Bảo Châu 30 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn
Hạng 4 Phiên Vũ Anh Hùng 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Giày 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Tay 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Áo 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn
Anh Hùng Bảo Châu 20 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn
Khuyến khích
(4 giải)
Phiên Vũ Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Tay 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Áo 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn
Anh Hùng Bảo Châu 5 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, vĩnh viễn

Cụm Tân Thủ
HạngVật phẩm  Số lượng  Tính chất
1 Phiên Vũ Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 30.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 30 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 40 Không khóa, 30 ngày
Đồng Khóa 50.000 -
2 Tuyết Hồn Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 30.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 30 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 40 Không khóa, 30 ngày
Đồng Khóa 50.000 -
3 Tiền Du Long 20.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 20 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 30 Không khóa, 30 ngày
Đồng Khóa 50.000 -
4 Tiền Du Long 10.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 15 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 20 Không khóa, 30 ngày
Đồng Khóa 50.000 -