Về trang đầu

Mở đấu trường kiểm tra nhân vật

05-12-18

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Để hoàn tất khâu chuẩn bị cho giải đấu Bang Hội Tranh Đoạt Chiến 12, từ 15h00 hôm nay BTC sẽ cho mở đấu trường để các thành viên tham dự có thể vào tiến hành kiểm tra nhân vật. Kính mời quý nhân sĩ cùng theo dõi thông tin bên dưới:

  • Thời gian bắt đầu: Từ 15h00 ngày 05/12 đến 23h00 ngày 07/12/2018.
  • Thành viên liên hệ với Bang chủ & Bang phó để kết nạp vào Bang của mình.
  • Một số Bang hội vào đấu trường sẽ thay đổi tên bang, tên thay đổi như bảng bên dưới
Tên Bang CũTên Bang MớiBang ChủBang Phó
LươngSơnBang LươngSơn HoaThachAnh Dgragon2512
lThiênHạHộil ThiênHạ HuyMAX777 KentPhieuLang
USARMY USARMYl ZzcaysaothanzZ KingOfSatan
NamCali NamCalii Namcalii XuyênVânViễn
LeagueFC LeagueFC PremierLeague NướcMắtLảngTử
oONextStărOo oONextStărOo il0v3y0u0kDn9x19 XzNghiKiệtzX
ZxNightMares ZxNightMarex PhanThuHiền nhOxVipVL
lxlFamilylxl lxlFamilylxl llxlllVôThầnllxl khuongduy1981
oOmegaSquadD oOmegaSquadD slsKiemMasls llBỉBỉĐôngll
IXHuynhĐệXI IXHuynhĐệ zXzMariaOzawaxZx AUSThítChơiLén
z0zHắcLongz0 z0zHắcLongz0 zNguyenVietAnhz olZeno
HoaMộcLong HoaMộcLongx EzBreezy DuyenTienKiep

BAN TỔ CHỨC