Phần thưởng

28-05-19

Bang Hội Tứ Hùng là giải đấu được tổ chức định kỳ hàng năm, với mục đích tạo sân chơi thi đấu lớn cho các game thủ chơi game Kiếm Thế nhằm chọn ra bang hội mạnh nhất trong tất cả các server game Kiếm Thế.

Tương xứng với giải đấu, hệ thống phần thưởng giành cho các chiến đội vô địch cũng vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng Bổn Trang tìm hiểu về cơ cấu phần thưởng giải đấu ngay sau đây:

Phần thưởng

Phần Thưởng giải Cao Thủ
HạngVật phẩm Số lượng Tính chất
1 Hồng Long Xích Diệm 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 500 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 150 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội 3 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Liên 3 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 3 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 3 Không khóa, vĩnh viễn
2 Bích Long Anh Hùng Lưu Niên Bội or Giày (+1 Kỹ năng) 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 300 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Liên 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 2 Không khóa, vĩnh viễn
3 Ức Vân Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 200 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Liên 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn
4 Lăng Thiên Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Liên 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phần Thưởng giải Tân Thủ
HạngVật phẩm Số lượng Tính chất
1 Bảo châu anh hùng chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn
Phiên Vũ Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 30.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 30 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 40 Không khóa, 30 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 30 ngày
2 Bảo châu anh hùng chưa mài 5 Không khóa, vĩnh viễn
Tuyết Hồn Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 30.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 30 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 40 Không khóa, 30 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 30 ngày
3 Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 30.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 20 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 30 Không khóa, 30 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 15 ngày
4 Tiền Du Long 20.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 15 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 20 Không khóa, 30 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 15 ngày

Bảo Châu Anh Hùng hiện tại chỉ có thể tẩy luyện, chưa thể nâng cấp, tính năng nâng cấp sẽ được cập nhật vào năm sau.

Hình ảnh Bảo Châu Anh Hùng

Lưu ý:
Bảo Châu ngẫu nhiên thuộc tính, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, dùng Phá Ngọc Chùy mua trên KTC để tẩy luyện thuộc tính Bảo Châu.

Mọi khó khăn hoặc thắc mắc, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.