Vũ Khí Thần Sa Vô Cực

01-09-16

Tại bản Update lần này sẽ xuất hiện Vũ khí Thần Sa Vô Cực mang sức mạnh vượt trội, hãy cùng Bổn Trang tìm hiểu cách thức thu thập vũ khí này.

Thời gian ra mắt tính năng

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 07/09/2016.

Thu thập Nguyên liệu

 • Tham gia các tính năng: Săn Boss Tần Thủy Hoàng, Khắc Di Môn, Hỏa Kỳ Lân sẽ có cơ hội nhận được Rương Thần Sa.
 • Mở Rương Thần Sa sẽ nhận được ngẫu nhiên các loại Thần Sa - Dẫn cấp 1 - cấp 5.

 • Thần Sa Thiên Địa Dẫn cấp 5 không thể tách thành nguyên liệu cấp thấp hơn.
 • Không thể dùng Thần Sa Dẫn cấp thấp nâng cấp lên Thần Sa Dẫn cấp cao.

Cách thức nâng cấp, tiến cấp vũ khí từ Thiên Địa lên Vô Cực

 • Gặp Dã Luyện Đại Sư chọn phần Thần Sa và gắn Vũ Khí Thần Sa vào ô tương ứng để nâng cấp.

 • Sử dụng Thần Sa Thiên Địa Dẫn cấp 5 để tăng các chỉ số thuộc tính của vũ khí Thần Sa Thiên Địa.

 • Mỗi lần nâng cấp đều có có xác suất thành công và thất bại. Nâng cấp thất bại chỉ khấu trừ nguyên liệu, không giảm cấp của thuộc tính. Nâng cấp thành công thì chỉ số của dòng thuộc tính đó sẽ tăng lên theo cấp thuộc tính.

 • Nếu toàn bộ thuộc tính của vũ khí Thần Sa Thiên Địa đã được nâng cấp tới mức cao nhất thì có thể tiến cấp vũ khí từ Thiên Địa lên Vô Cực (có xác suất thành công/thất bại).
 • Nâng cấp thuộc tính và tiến cấp vũ khí đều tiêu hao nguyên liệu tương ứng với cấp của vũ khí Thần Sa hiện tại:

Vũ khí

Nâng cấp thuộc tính

Tiến cấp

Vô Cực

01 Thiên Địa Dẫn

22 Thiên Địa Dẫn

 • Tiến cấp thành công sẽ ngẫu nhiên nhận được thuộc tính trong kho thuộc tính đã có, cộng thêm 3 thuộc tính mới:
  • Khuếch đại sát thương sơ.
  • Khuếch đại sát thương trung.
  • Khuếch đại sát thương cao.
 • Sau khi tiến cấp thành vũ khí Vô Cực sẽ không thể tiếp tục dưỡng thành và nâng cấp.

Đúc lại cấp thuộc tính của vũ khí Thần Sa

 • Đặc trưng của thao tác: Không thay đổi loại thuộc tính, cấp thuộc tính mỗi dòng sẽ thay đổi ngẫu nhiên.
 • Bảng tiêu hao nguyên liệu:
Cấp vũ khíĐúc lại cấp thuộc tính
Vô Cực 01 Thiên Địa Dẫn
 • Cách thức tiến hành: Thao tác tại NPC Dã Luyện Đại Sư.

Đúc lại loại thuộc tính trên vũ khí Thần Sa

 • Đặc trưng của thao tác: Không thay đổi cấp thuộc tính, loại thuộc tính mỗi dòng sẽ thay đổi ngẫu nhiên.
 • Bảng tiêu hao nguyên liệu:
Cấp vũ khíĐúc lại thuộc tính
Vô Cực 04 Thiên Địa Dẫn

Chuyển cấp (kế thừa dưỡng thành) vũ khí Thần Sa

Cấp vũ khíTiêu hao
Vô Cực 70 Thiên Địa Dẫn

6. Tách dưỡng thành và lưu thuộc tính vũ khí thần sa vô cực

Cập nhật sau.