Cụm Cao Thủ

06-03-23

Ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại cụm Cao Thủ trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:

Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại CAO THỦ

 • Dựa vào Số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
 • Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01 đến 31/12/2024
 • Thời gian nhận CODE mới: Từ 20h00 ngày 25/01/2024
 • Thời gian quay số và nhận thưởng: Từ 20h00 ngày 25/01 đến 23h00 ngày 28/02/2024
 • Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2024, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2025
 • Hoàng Kim Tái Khởi Lệnh mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng
 • Điều kiện: Có sử dụng Chứng Thực.

Công thức quy đổi

 • 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
 • 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.

Loại CodeZing XuSố điểm quy đổiSố lượt quay tương ứng
CODE 1 60.000 600 6
CODE 2 300.000 3.000 30

Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.

Phần thưởng CODE 1

 • Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩmSố lượngTính chất
Bạc Khóa 1 tỷ Khóa
Túi Phi Phượng 3 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương Lv1 1 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương Lv2 1 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương Lv3 1  
Đồng Khóa 10,000,000 Khóa
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) 1,000 Khóa
Ức Vân-Anh Hùng 1 Khóa
Tiền Du Long 100,000 Khóa
Danh Vọng Tiêu Dao Cốc
Huyết Ảnh Thương
400 Khóa
Danh Vọng Tần Lăng Quan Phủ 12,000 Khóa
Khoan Kim Cương 30 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao 100 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch 300,000 Khóa
Mảnh Tiềm Năng 300,000 Khóa
Ẩm Huyết Thạch 1,500 Khóa
Phôi Ấn-Tri Bạch 1 Khóa
Huyền Tinh 12 100 Khóa
Chân Khí Hoàn 18,000 Khóa
Rương Mảnh Bí Bảo 10,000 Khóa
Bát linh lệnh 3,000 Khóa
Hiên Viên Lệnh 3,000 Khóa
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 40 Khóa
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 40 Khóa
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 40 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9,000 Khóa
Túi Giấy Tiêu Dao 3 70,000 Khóa
CODE 1 Bảo Thạch 850 Khóa
Bích Long Băng Châu 10,000 Khóa
Hòa Thị Bích 500 Khóa
Long Văn Ngân Tệ 20,000 Khóa
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Khóa
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Khóa
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Khóa
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Khóa
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Khóa
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Khóa
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) 1,200 Khóa
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) 1,800 Khóa
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) 1,800 Khóa
Võ Lâm Mật Tịch Sơ 5 Khóa
Võ Lâm Mật Tịch Trung 5 Khóa
Tẩy Tủy Kinh Sơ 5 Khóa
Tẩy Tủy Kinh Trung 5 Khóa
Bánh Ít Bát Bảo 2 Khóa
Bánh Ít Thập Cẩm 2 Khóa
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1 Khóa
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 1 Khóa
Sao Đồng 4,800 Khóa
Sao Bạc 480 Khóa
Trục Cuốn Công Trạng 1,200 Khóa
Thiên Canh Mật Tịch 10,000 Khóa
Địa Sát Mật Tịch 10,000 Khóa
Rương Tu Vi 600 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 20,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 20,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 10,000 Khóa
Vũ Hoa Thạch 6,000 Khóa
Sách Kỹ Năng Chân Linh 6,000 Khóa
Yến Tiểu Na 2 Khóa
Thương Hải Nguyệt Minh 2 Khóa
Thái Vân Truy Nguyệt 2 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa 200 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương 10 Khóa
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) 50 Khóa
Mật tịch đồng hành cao 2 Khóa
Bí kíp đồng hành đặc biệt 2 Khóa
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp 1 Khóa
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến 1 Khóa
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 1,000 Khóa
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 500 Khóa
Thần Sa CODE 2 Dẫn-Cấp 3 400 Khóa
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 500 Khóa
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 300 Khóa
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩmSố lượngTính chấtĐiều kiện
Điểm Quy Nguyên 12,000 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên.
Level 181 1 Khóa Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận lên level 181
Bạc 1,5 tỷ Không khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 1 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Luân Hồi Lệnh 1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Tiềm Năng-Cao 300,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Chân Khí Hoàn 300,000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 60 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 60 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 60 Khóa Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 2 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Ấn Chương-Bích Lạc 1,500 Khóa Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Phu Tử Miếu level 3 1,000 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9,000 Khóa Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 900 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bích Long Bảo Châu 34,000 Khóa Tiêu hao 340 Kim Ngân Bảo nhận 3400 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch 10 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 20 Khóa Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi lần nhận 4 cái.
Sao Đồng 120,000 Khóa Tiêu hao 24 Kim Ngân Bảo nhận 12000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Bạc 6,000 Khóa Tiêu hao 3 Kim Ngân Bảo nhận 600 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Trục Cuốn Công Trạng 18,000 Khóa Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 1800 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Thiên Canh Mật Tịch 60,000 Khóa Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Địa Sát Mật Tịch 60,000 Khóa Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Tu Vi 6,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 600 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 150,000 Khóa Tiêu hao 225 Kim Ngân Bảo nhận 15000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 150,000 Khóa Tiêu hao 225 Kim Ngân Bảo nhận 15000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 100,000 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Vũ Hoa Thạch 300,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 30000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sách Kỹ Năng Chân Linh 90,000 Khóa Tiêu hao 1350 Kim Ngân Bảo nhận 9000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Thần Binh 4 Sao-Có tì vết 300 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hồn Tiểu Na 18,000 Khóa Tiêu hao 360 Kim Ngân Bảo nhận 1800 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu (thiếu nhận 10 lần) 7 Khóa Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Long Đằng Chiến Y 1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Giới Chỉ 1 Khóa Tiêu hao 2500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hộ Uyển 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chi Nhẫn 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hộ Thân Phù 1 Khóa Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hạng Liên 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Thúc Yêu 1 Khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Bội 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chi Quán 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chiến Ngoa 1 Khóa Tiêu hao 6000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 1,000 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa CODE 2 Dẫn-Cấp 3 1,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 1,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 2,000 Khóa Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 6 1,500 Khóa Tiêu hao 225 Kim Ngân Bảo nhận 150 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Ẩm Huyết Thạch 25,000 Khóa Tiêu hao 875 Kim Ngân Bảo nhận 2500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Trục Cuốn Chiến Ý 10,000 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Hộ Tâm Quyết-Tầng 6 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hộ Tâm Quyết-Tầng 7 1 Khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ 2,500 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự 2,500 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá 2,500 Khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Ngưng Sương Thach Lv3 1,000 Khóa Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thiên Canh Quyết 10,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Địa Sát Quyết 10,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.

Phần thưởng CODE 2

 • Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩmSố lượngTính chất
Đồng Khóa 10,000,000 Khóa
Bạc Khóa 1 tỷ Khóa
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) 1,000 Khóa
Huyền Tinh 12 100 Khóa
Ức Vân-Anh Hùng 1 Khóa
Tiền Du Long 100,000 Khóa
Huyết Ảnh Thương 15,000 Khóa
Tần Lăng-Mạc Kim Phù 2,400 Khóa
Khoan Kim Cương 30 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao 100 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch 500,000 Khóa
Mảnh Tiềm Năng 1,000,000 Khóa
Chân Khí Hoàn 30,000 Khóa
Rương Mảnh Bí Bảo 10,000 Khóa
Bát linh lệnh 5,000 Khóa
Hiên Viên Lệnh 5,000 Khóa
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 40 Khóa
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 40 Khóa
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 40 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9,000 Khóa
Túi Giấy Tiêu Dao 3 70,000 Khóa
CODE 1 Bảo Thạch 850 Khóa
Bích Long Băng Châu 10,000 Khóa
Hòa Thị Bích 500 Khóa
Long Văn Ngân Tệ 20,000 Khóa
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Khóa
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Khóa
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Khóa
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Khóa
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Khóa
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Khóa
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) 1,200 Khóa
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) 1,800 Khóa
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) 1,800 Khóa
Võ Lâm Mật Tịch Sơ 5 Khóa
Võ Lâm Mật Tịch Trung 5 Khóa
Tẩy Tủy Kinh Sơ 5 Khóa
Tẩy Tủy Kinh Trung 5 Khóa
Bánh Ít Bát Bảo 2 Khóa
Bánh Ít Thập Cẩm 2 Khóa
Thương Hải Nguyệt Minh 2 Khóa
Thái Vân Truy Nguyệt 2 Khóa
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1 Khóa
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 1 Khóa
Sao Đồng 8,000 Khóa
Sao Bạc 800 Khóa
Trục Cuốn Công Trạng 2,000 Khóa
Thiên Canh Mật Tịch 20,000 Khóa
Địa Sát Mật Tịch 20,000 Khóa
Rương Tu Vi 2,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 40,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 40,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 20,000 Khóa
Vũ Hoa Thạch 20,000 Khóa
Sách Kỹ Năng Chân Linh 10,000 Khóa
Yến Tiểu Na 2 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa 200 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương 10 Khóa
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) 50 Khóa
Mật tịch đồng hành cao 2 Khóa
Bí kíp đồng hành đặc biệt 2 Khóa
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp 1 Khóa
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến 1 Khóa
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 1,000 Khóa
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 500 Khóa
Thần Sa CODE 2 Dẫn-Cấp 3 400 Khóa
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 500 Khóa
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 300 Khóa
Phôi Ấn-Tri Bạch 1 Khóa
Ẩm Huyết Thạch 3,000 Khóa
Túi Phi Phượng 3 Khóa
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩmSố lượngTính chấtĐiều kiện
Điểm Quy Nguyên 12,000 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên.
Level 183 1 Khóa Tiêu hao 6000 Kim Ngân Bảo nhận lên level 181
Bạc 1,5 tỷ Không khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 1 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Luân Hồi Lệnh 1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Tiềm Năng-Cao 500,000 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Chân Khí Hoàn 500,000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 60 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 60 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 60 Khóa Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 2 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Ấn Chương-Ngưng Hàn 3,500 Khóa Tiêu hao 1750 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Phu Tử Miếu level 4 7,500 Khóa Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9,000 Khóa Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 900 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bích Long Bảo Châu 34,000 Khóa Tiêu hao 340 Kim Ngân Bảo nhận 3400 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch 10 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 20 Khóa Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi lần nhận 4 cái.
Sao Đồng 200,000 Khóa Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 20000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Bạc 10,000 Khóa Tiêu hao 5 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Trục Cuốn Công Trạng 30,000 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Thiên Canh Mật Tịch 100,000 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Địa Sát Mật Tịch 100,000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Tu Vi 50,000 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 300,000 Khóa Tiêu hao 450 Kim Ngân Bảo nhận 30000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 300,000 Khóa Tiêu hao 450 Kim Ngân Bảo nhận 30000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 200,000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 20000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Vũ Hoa Thạch 500,000 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sách Kỹ Năng Chân Linh 150,000 Khóa Tiêu hao 2250 Kim Ngân Bảo nhận 15000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Thần Binh 5 Sao-Có tì vết 1,000 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hồn Tiểu Na 50,000 Khóa Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu 7 Khóa Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chiến Y 1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Giới Chỉ 1 Khóa Tiêu hao 2500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hộ Uyển 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chi Nhẫn 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hộ Thân Phù 1 Khóa Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hạng Liên 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Thúc Yêu 1 Khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Bội 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chi Quán 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chiến Ngoa 1 Khóa Tiêu hao 6000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 1,000 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa CODE 2 Dẫn-Cấp 3 1,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 1,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 2,500 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 6 3,000 Khóa Tiêu hao 450 Kim Ngân Bảo nhận 300 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Ẩm Huyết Thạch 50,000 Khóa Tiêu hao 1750 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Trục Cuốn Chiến Ý 15,000 Khóa Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 1500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Hộ Tâm Quyết-Tầng 6 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hộ Tâm Quyết-Tầng 7 1 Khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hộ Tâm Quyết-Tầng 8 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thiên Canh Quyết 30,000 Khóa Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Địa Sát Quyết 30,000 Khóa Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hộ Tâm Quyết-Tầng 9 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hộ Tâm Quyết-Tầng 10 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ 5,000 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự 5,000 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá 5,000 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Ngưng Sương Thach Lv3 5,000 Khóa Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.