Cẩm nang

Cài đặt ngay


Để bắt đầu hành trình bôn tẩu giang hồ, quý nhân sĩ cần phải tải và cài đặt game Kiếm Thế. Thông tin hướng dẫn cách tải & cài đặt như sau:

Tải trực tiếp

Cách tảiĐường link
  • Tải về tất cả tập tin bên cạnh và đặt vào chung một thư mục.
  • Nhấp đôi chuột vào tập tin có đuôi.exe để bắt đầu cài đặt.
Setup.exe
http://download.zing.vcdn.vn/download/njx/KiemThe-setup-4.0.76/KiemThe-setup-4.0.76.exe
Phần 1
http://download.zing.vcdn.vn/download/njx/KiemThe-setup-4.0.76/KiemThe-setup-4.0.76-1.bin
Phần 2
http://download.zing.vcdn.vn/download/njx/KiemThe-setup-4.0.76/KiemThe-setup-4.0.76-2.bin
Phần 3
http://download.zing.vcdn.vn/download/njx/KiemThe-setup-4.0.76/KiemThe-setup-4.0.76-3.bin
Phần 4
http://download.zing.vcdn.vn/download/njx/KiemThe-setup-4.0.76/KiemThe-setup-4.0.76-4.bin
Phần 5
http://download.zing.vcdn.vn/download/njx/KiemThe-setup-4.0.76/KiemThe-setup-4.0.76-5.bin
Phần 6
http://download.zing.vcdn.vn/download/njx/KiemThe-setup-4.0.76/KiemThe-setup-4.0.76-6.bin
Phần 7
http://download.zing.vcdn.vn/download/njx/KiemThe-setup-4.0.76/KiemThe-setup-4.0.76-7.bin
Phần 8
http://download.zing.vcdn.vn/download/njx/KiemThe-setup-4.0.76/KiemThe-setup-4.0.76-8.bin
Phần 9
http://download.zing.vcdn.vn/download/njx/KiemThe-setup-4.0.76/KiemThe-setup-4.0.76-9.bin
Phần 10
http://download.zing.vcdn.vn/download/njx/KiemThe-setup-4.0.76/KiemThe-setup-4.0.76-10.bin
Phần 11
http://download.zing.vcdn.vn/download/njx/KiemThe-setup-4.0.76/KiemThe-setup-4.0.76-11.bin
Phần 12
http://download.zing.vcdn.vn/download/njx/KiemThe-setup-4.0.76/KiemThe-setup-4.0.76-12.bin

Tải bằng Vdownloader

Cách tảiĐường link
  • Nhấp vào link tải bên cạnh.
  • Nhấp đôi chuột vào tập tin vừa tải về để thực hiện cài đặt.
Setup.exe
http://download.zing.vcdn.vn/download/njx/VD_KiemThe-4.0.55.exe

Tải bằng µTORRENT

Tải bằng 360Play