Cẩm nang

Nhóm máy chủ

Kể từ tháng 09/2012, Bổn Trang sẽ cập nhật lại danh sách các cụm máy chủ áp dụng trong các tính năng có tính chất liên server như: Liên Đấu Liên Server, Công Thành Chiến, Mông Cổ Tây Hạ Liên Server... Theo đó, thành viên các máy chủ trong cùng một cụm sẽ được phép đăng ký thi đấu cùng nhau.

Để chuẩn bị đăng ký thi đấu được tốt, quý đồng đạo vui lòng theo dõi danh sách các cụm server dưới đây.

Cụm 01

Tên CụmMáy chủ
Cụm 1 Kim Kiếm
Mộc Kiếm
Thủy Kiếm
Hỏa Kiếm
Thổ Kiếm
Phong Kiếm
Lôi Kiếm
Vũ Kiếm
Điện Kiếm
Long Kiếm

Cụm 02

Tên CụmMáy chủ
Cụm 2 Phá Không Trảm Ảnh
Quy Kiếm
Phụng Kiếm
Phục Ma Côn Pháp
Ưng Kiếm
Xà Kiếm
Hạc Kiếm
Nhuyễn Kiếm
Long Môn
Phi Kiếm

Cụm 03

Tên CụmMáy chủ
Cụm 3 Trường Kiếm
Liễu Kiếm
Lam Kiếm
Thiên Kiếm
Phá Cực Kiếm
Biện Kinh
Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ
Tu La Kiếm
Tương Dương
Phượng Tường

Cụm 04

Tên CụmMáy chủ
Cụm 4 Thúy Yên Kiếm Pháp
Nga My Kiếm Pháp
Bá Vương Thương
Hùng Kiếm
Khí Kiếm
Chưởng Kiếm
Vô Ảnh Kiếm Pháp
Huyền Thiết Trọng Kiếm
Phong Vân Kiếm
Đại Lý

Cụm 05

Tên CụmMáy chủ
Cụm 5 Vô Cực Kiếm
Thái Cực Kiếm
Bích Huyết Kiếm
Càn Khôn Kiếm
Đoàn Gia Khí Kiếm
Minh Giáo Kiếm Pháp
Hỏa Lân Kiếm
Thành Đô
Lâm An
Dương Châu

Cụm 06

Tên CụmMáy chủ
Cụm 6 Tung Sơn Kiếm Pháp
Tuý Điệp Kiếm
Ma Đao Thôn Thần
Kiếm Phi Kinh Thiên
Võ Đang Kiếm Pháp
Quan Xung Kiếm
Kiếm Khí Tung Hoành
Vạn Kiếm Quy Tông

Cụm 07

Tên CụmMáy chủ
Cụm 7 Nam Kiếm
Kiếm Vũ Cửu Thiên
Thiên Thù Vạn Độc Thủ
Song Kiếm Hợp Bích
Lưỡng Cực Kiếm
Song Long Tình Kiếm
Nhật Nguyệt Thần Kiếm
Uyên Ương Kiếm
Kinh Thiên Nhất Kiếm