Cẩm nang

Hiệp Khách

Nhiệm vụ Hiệp Khách tuy đơn giản nhưng sẽ là bước thách thức hào hiệp ngay trong những ngày đầu tiên du nhập giang hồ. Cùng thực hiện, cùng vượt qua khó khăn để gầy dựng danh vọng cho mình về sau…

Điều kiện tham gia

Kiếm Thế

Nội dung nhiệm vụ

Kiếm Thế

Phần thưởng

Kiếm Thế