Cụm Hẹn Ước & Cao Thủ 2

06-03-23

Từ tháng 03/2023, ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại cụm Hẹn Ước và Cao Thủ 2 trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:

Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại HẸN ƯỚC - CAO THỦ 2

 • Dựa vào Số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
 • Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01/2023
 • Thời gian nhận CODE mới: Từ 14h00 ngày 18/03/2023
 • Thời gian nhận thưởng: Từ 14h00 ngày 18/03/2023 đến 28/02/2024
 • Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến 23h59 ngày 31/12/2023
 • Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2023, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2024
 • Tương Phùng Lệnh mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng.
 • Điều kiện: Có sử dụng Chứng Thực.

Công thức quy đổi

 • 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
 • 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.

Loại CodeZing XuSố điểm quy đổiSố lượt quay tương ứng
CODE 1 60.000 600 6
CODE 2 300.000 3.000 30

Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.

Phần thưởng CODE 1

 • Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩmSố lượngTính chất
Đồng Khóa 3,000,000 -
Bạc Khóa 600,000,000 -
Huyền Tinh 8 50 Khóa
Huyền Tinh 9 50 Khóa
Huyền Tinh 10 50 Khóa
Huyền Tinh 12 10 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch 60,000 Khóa
Tần Lăng Mạc Kim Phù 2,500 Khóa
Tìm Ngựa Mảnh 20 Khóa
Tiền Du Long 100,000 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao 100 Khóa
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 40 Khóa
Vũ Hoa Thạch 3,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 2,500 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 2,500 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 1,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 600 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 600 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 600 Khóa
Chân Khí Hoàn 3,000 Khóa
Thiên Canh Mật Tịch 1,500 Khóa
Địa Sát Mật Tịch 1,500 Khóa
Mảnh Tiềm Năng 1,000 Khóa
Sao Đồng 1,200 Khóa
Sao Bạc 90 Khóa
Trục Cuốn Công Trạng 300 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa 100 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 100 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương 2 1 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương 3 1 Khóa
Túi Phi Phượng 3 Khóa
Huyết Ảnh Thương 9,000 Khóa
Ẩm Huyết Thạch 1,000 Khóa
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩmSố lượngTính chấtĐiều kiện
Level 172 1 - Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận được level 172.
Điểm Quy Nguyên 12,000 Khóa Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Bạc 1,000,000,000 Không khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hòa Thị Bích 500 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tiền Du Long 300,000 Khóa Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30000 Tiền Du Long.
Lôi Đình Ấn 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 60 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Ấn Chương - Bích Lạc (thiếu) 500 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Danh vọng Phu Tử Miếu - cấp 3 500 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Khóa Tiêu hao 4 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Khóa Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Khóa Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Khóa Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Khóa Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Khóa Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Vũ Hoa Thạch 100,000 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 50,000 Khóa Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 50,000 Khóa Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 20,000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2000 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9,000 Khóa Tiêu hao 9 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 720 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9,000 Khóa Tiêu hao 9 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9,000 Khóa Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Chân Khí Hoàn 50,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái.
Thiên Canh Mật Tịch 25,000 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2500 cái.
Địa Sát Mật Tịch 25,000 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2500 cái.
Rương Tu Vi 2,000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 20 cái.
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Tiềm Năng-Cao 15,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1500 cái.
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 200 Khóa Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Sao Đồng 30,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 3000 cái.
Sao Bạc 3,000 Khóa Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Trục Cuốn Công Trạng 3,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Yến Tiểu Lâu 2 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Yến Tiểu Thanh 2 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Yến Tiểu Hà 1 Khóa Tiêu hao 70 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Rương Chân Nguyên-Cao 60 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương 30 Khóa Tiêu hao 3 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Long Đằng Chiến Y 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Long Đằng Giới Chỉ 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Long Đằng Hộ Uyển 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Chi Nhẫn 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Thân Phù 1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Chi Quán 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Bội 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Thúc Yêu 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Ngoa 1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Liên 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch 2 Khóa Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Ẩm Huyết Thạch 15,000 Khóa Tiêu hao 525 Kim Ngân Bảo nhận 1500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Hộ Tâm Quyết-Tầng 1 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hộ Tâm Quyết-Tầng 2 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hộ Tâm Quyết-Tầng 3 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.

Phần thưởng CODE 2

 • Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩmSố lượngTính chất
Đồng Khóa 5,000,000 -
Bạc Khóa 1,000,000,000 -
Huyền Tinh 8 50 Khóa
Huyền Tinh 9 50 Khóa
Huyền Tinh 10 50 Khóa
Huyền Tinh 12 10 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch 100,000 Khóa
Tần Lăng Mạc Kim Phù 2,500 Khóa
Tìm Ngựa Mảnh 20 Khóa
Tiền Du Long 100,000 Khóa
Long Văn Ngân Tệ 20,000 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao 100 Khóa
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 40 Khóa
Vũ Hoa Thạch 10,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 5,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 5,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 2,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 1,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 1,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 1,000 Khóa
Chân Khí Hoàn 5,000 Khóa
Thiên Canh Mật Tịch 3,000 Khóa
Địa Sát Mật Tịch 3,000 Khóa
Mảnh Tiềm Năng 3,000 Khóa
Sao Đồng 2,000 Khóa
Sao Bạc 150 Khóa
Trục Cuốn Công Trạng 500 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa 100 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 100 Khóa
Phôi Ấn-Tri Bạch 1 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương 2 1 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương 3 1 Khóa
Túi Phi Phượng 3 Khóa
Huyết Ảnh Thương 9,000 Khóa
Ẩm Huyết Thạch 2,000 Khóa
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩmSố lượngTính chấtĐiều kiện
Level 174 1 - Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận được level 174.
Điểm Quy Nguyên 12,000 Khóa Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Bạc 1,000,000,000 Không khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hòa Thị Bích 500 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tiền Du Long 300,000 Khóa Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30000 Tiền Du Long.
Lôi Đình Ấn 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Luân Hồi Lệnh 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 60 Khóa Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 100 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Ấn Chương - Ngưng Hàn (thiếu) 500 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Danh vọng Phu Tử Miếu - cấp 4 500 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Khóa Tiêu hao 4 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Khóa Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Khóa Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Khóa Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Khóa Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Khóa Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) 1,200 Khóa Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) 1,800 Khóa Tiêu hao 144 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) 1,800 Khóa Tiêu hao 144 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Vũ Hoa Thạch 200,000 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 100,000 Khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 10000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 100,000 Khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 10000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 50,000 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9,000 Khóa Tiêu hao 9 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9,000 Khóa Tiêu hao 9 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9,000 Khóa Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Chân Khí Hoàn 100,000 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 10000 cái.
Thiên Canh Mật Tịch 50,000 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái.
Địa Sát Mật Tịch 50,000 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái.
Rương Tu Vi 3,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 1 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Tiềm Năng-Cao 50,000 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái.
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 500 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Sao Đồng 50,000 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái.
Sao Bạc 5,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Trục Cuốn Công Trạng 5,000 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Yến Tiểu Lâu 2 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Yến Tiểu Thanh 2 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Yến Tiểu Hà 2 Khóa Tiêu hao 140 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Rương Chân Nguyên-Cao 100 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương 50 Khóa Tiêu hao 5 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Long Đằng Chiến Y 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Long Đằng Giới Chỉ 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Long Đằng Hộ Uyển 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Chi Nhẫn 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Hộ Thân Phù 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Chi Quán 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Bội 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Long Đằng Thúc Yêu 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Ngoa 1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Liên 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch 4 Khóa Tiêu hao 1600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Ẩm Huyết Thạch 30,000 Khóa Tiêu hao 1050 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Hộ Tâm Quyết-Tầng 1 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hộ Tâm Quyết-Tầng 2 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hộ Tâm Quyết-Tầng 3 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hộ Tâm Quyết-Tầng 4 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hộ Tâm Quyết-Tầng 5 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Chiến Thần-Lv2 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.