Cụm Hồi Ức 1 & 2

06-03-23

Từ tháng 03/2023, ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại cụm Hồi Ức 1 và 2 trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:

Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại HỒI ỨC 1 & 2

 • Dựa vào Số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
 • Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01/2023
 • Thời gian nhận CODE mới: Từ 14h00 ngày 18/03/2023
 • Thời gian nhận thưởng: Từ 14h00 ngày 18/03/2023 đến 28/02/2024
 • Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến 23h59 ngày 31/12/2023
 • Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2023, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2024
 • Tương Phùng Lệnh mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng.
 • Điều kiện: Có sử dụng Chứng Thực.

Công thức quy đổi

 • 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
 • 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.

Loại CodeZing XuSố điểm quy đổiSố lượt quay tương ứng
CODE 1 60.000 600 6
CODE 2 300.000 3.000 30

Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.

Phần thưởng CODE 1

 • Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩmSố lượngTính chất
Đồng Khóa 1,000,000  
Bạc Khóa 50,000,000  
Huyền Tinh 10 50 Khóa
Huyền Tinh 11 50 Khóa
Huyền Tinh 12 50 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch 60,000 Khóa
Tần Lăng Mạc Kim Phù 2,500 Khóa
Tìm Ngựa Mảnh 10 Khóa
Tiền Du Long 18,000 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao 500 Khóa
Vũ Hoa Thạch 1,800 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 1,500 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 1,500 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 500 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 3,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 3,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 3,000 Khóa
Chân Khí Hoàn 500 Khóa
Sao Đồng 1,000 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa 100 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 100 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương 2 1 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương 3 1 Khóa
Túi Phi Phượng 3 Khóa
Huyết Ảnh Thương 9,000 Khóa
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩmSố lượngTính chấtĐiều kiện
Level 168 1   Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận được level 168.
Điểm Quy Nguyên 12,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Bạc 1,000,000,000 Không khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Tìm Ngựa-Trọn Bộ 100 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Huyền Tinh 12 50 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hòa Thị Bích 500 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tần Lăng Mạc Kim Phù 2,500 Khóa Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tiền Du Long 300,000 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30000 Tiền Du Long.
Lôi Đình Ấn 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Văn Ngân Tệ 10,000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Vũ Hoa Thạch 50,000 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 25,000 Khóa Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2500 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 25,000 Khóa Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2500 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 10,000 Khóa Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9,000 Khóa Tiêu hao 450 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9,000 Khóa Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9,000 Khóa Tiêu hao 1080 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thiên Canh Mật Tịch 5,000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Địa Sát Mật Tịch 5,000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Chân Khí Hoàn 10,000 Khóa Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Sao Bạc 50 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5 cái.
Trục Cuốn Công Trạng 2,000 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 200 cái.
Yến Tiểu Lâu 1 Khóa Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Kim Lân Chiến Y 1 Khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Giới Chỉ 1 Khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Uyển 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Nhẫn 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Hộ Thân Phù 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Chi Quán 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Bội 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Thúc Yêu 1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Ngoa 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Liên 1 Khóa Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Rương Tu Vi 500 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Ấn Chương-Bích Lạc 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Danh vọng Chiến Thần Level 2 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.

Phần thưởng CODE 2

 • Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩmSố lượngTính chất
Đồng Khóa 2,000,000  
Bạc Khóa 500,000,000  
Huyền Tinh 10 50 Khóa
Huyền Tinh 11 50 Khóa
Huyền Tinh 12 50 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch 100,000 Khóa
Tần Lăng Mạc Kim Phù 2,500 Khóa
Tìm Ngựa Mảnh 20 Khóa
Tiền Du Long 30,000 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao 500 Khóa
Vũ Hoa Thạch 3,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 3,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 3,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 1,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 3,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 3,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 3,000 Khóa
Chân Khí Hoàn 1,000 Khóa
Sao Đồng 1,000 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa 100 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 100 Khóa
Phôi Ấn-Tri Bạch 1 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương 2 1 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương 3 1 Khóa
Túi Phi Phượng 3 Khóa
Huyết Ảnh Thương 9,000 Khóa
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩmSố lượngTính chấtĐiều kiện
Level 170 1   Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận được level 170.
Điểm Quy Nguyên 12,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Bạc 1,000,000,000 Không khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Tìm Ngựa-Trọn Bộ 200 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Huyền Tinh 12 50 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hòa Thị Bích 500 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tần Lăng Mạc Kim Phù 2,500 Khóa Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tiền Du Long 300,000 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30000 Tiền Du Long.
Lôi Đình Ấn 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Ấn Chương - Bích Lạc 500 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) 1,200 Khóa Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) 1,800 Khóa Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) 1,800 Khóa Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Rương Chân Nguyên-Cao 20 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Văn Ngân Tệ 10,000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Vũ Hoa Thạch 100,000 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 50,000 Khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 50,000 Khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 20,000 Khóa Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2000 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9,000 Khóa Tiêu hao 450 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9,000 Khóa Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9,000 Khóa Tiêu hao 1080 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thiên Canh Mật Tịch 10,000 Khóa Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Địa Sát Mật Tịch 10,000 Khóa Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Chân Khí Hoàn 20,000 Khóa Tiêu hao 80 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2000 cái.
Sao Bạc 100 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 10 cái.
Trục Cuốn Công Trạng 3,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Yến Tiểu Lâu 1 Khóa Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Kim Lân Chiến Y 1 Khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Giới Chỉ 1 Khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Uyển 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Nhẫn 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Hộ Thân Phù 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Quán 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Bội 1 Khóa Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Thúc Yêu 1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Ngoa 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Liên 1 Khóa Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Rương Tu Vi 1,000 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Danh vọng Già Lam Kinh-Tầng 1 1 Khóa Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Danh vọng Chiến Thần Level 3 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.