Tương Phùng Lệnh

06-03-23

Nhằm giúp các đại hiệp mới có thể bắt đầu làm quen Kiếm Thế thuận lợi hơn, Bổn Trang xin mang đến hệ thống Code Tân Thủ mới. Kính mời quý đại hiệp cùng theo dõi:

  • Tương Phùng Lệnh có thể mua với giá 5.000 Đồng tại Kỳ Trân Các.
  • Điều kiện: Có sử dụng chứng thực, áp dụng cho tất cả máy chủ.
  • Hạn sử dụng: CẬP NHẬT SAU 

Phần thưởng cụm Cao Thủ 1

  • Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩmSố lượngTính chất
Đồng Khóa 5,000,000 Khóa
Bạc Khóa 1,000,000,000 Khóa
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) 1,000 Khóa
Huyền Tinh 12 100 Khóa
Ức Vân-Anh Hùng 1 Khóa
Tiền Du Long 100,000 Khóa
Huyết Ảnh Thương 15,000 Khóa
Tần Lăng-Mạc Kim Phù 2,400 Khóa
Khoan Kim Cương 30 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao 100 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch 200,000 Khóa
Mảnh Tiềm Năng 10,000 Khóa
Chân Khí Hoàn 5,000 Khóa
Rương Mảnh Bí Bảo 10,000 Khóa
Bát linh lệnh 1,000 Khóa
Hiên Viên Lệnh 1,500 Khóa
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 40 Khóa
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 40 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 3,000 Khóa
Túi Giấy Tiêu Dao 3 62,575 Khóa
Kim Long Bảo Thạch 850 Khóa
Bích Long Băng Châu 5,000 Khóa
Hòa Thị Bích 500 Khóa
Võ Lâm Mật Tịch Sơ 5 Khóa
Võ Lâm Mật Tịch Trung 5 Khóa
Tẩy Tủy Kinh Sơ 5 Khóa
Tẩy Tủy Kinh Trung 5 Khóa
Bánh Ít Bát Bảo 2 Khóa
Bánh Ít Thập Cẩm 2 Khóa
Thương Hải Nguyệt Minh 2 Khóa
Thái Vân Truy Nguyệt 2 Khóa
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1 Khóa
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 1 Khóa
Sao Đồng 3,000 Khóa
Sao Bạc 200 Khóa
Trục Cuốn Công Trạng 500 Khóa
Thiên Canh Mật Tịch 3,000 Khóa
Địa Sát Mật Tịch 3,000 Khóa
Rương Tu Vi 100 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 2,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 2,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 800 Khóa
Vũ Hoa Thạch 5,000 Khóa
Sách Kỹ Năng Chân Linh 3,000 Khóa
Yến Tiểu Na 2 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa 200 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương 100 Khóa
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) 50 Khóa
Mật tịch đồng hành cao 2 Khóa
Bí kíp đồng hành đặc biệt 2 Khóa
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp 1 Khóa
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến 1 Khóa
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 1,000 Khóa
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 500 Khóa
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 400 Khóa
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 200 Khóa
  • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩmSố lượngTính chấtĐiều kiện
Điểm Quy Nguyên 12,000 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên.
Level 178 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận được level 178.
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lôi Đình Ấn 1 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Luân Hồi Lệnh 1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Tiềm Năng-Cao 30,000 Khóa Tiêu hao 45 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Chân Khí Hoàn 200,000 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 20000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 60 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 60 Khóa Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9,000 Khóa Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 900 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bích Long Bảo Châu 25,000 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 2500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch 4 Khóa Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 5 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Đồng 30,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Bạc 2,000 Khóa Tiêu hao 1 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Trục Cuốn Công Trạng 10,000 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Thiên Canh Mật Tịch 50,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Địa Sát Mật Tịch 50,000 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Tu Vi 2,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 100,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 100,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 30,000 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Vũ Hoa Thạch 50,000 Khóa Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sách Kỹ Năng Chân Linh 50,000 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 500 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 50 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hồn Tiểu Na 10,000 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Long Đằng Chiến Y 1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Giới Chỉ 1 Khóa Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hộ Uyển 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Nhẫn 1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Hộ Thân Phù 1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Liên 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Thúc Yêu 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Bội 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Quán 1 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Ngoa 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 1,000 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 1,000 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 1,500 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 1,500 Khóa Tiêu hao 135 Kim Ngân Bảo nhận 150 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.

Phần thưởng cụm Hẹn Ước & Cao Thủ 2

  • Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩmSố lượngTính chất
Đồng Khóa 100,000  
Huyền Tinh 10 40 Khóa
Huyền Tinh 11 30 Khóa
Huyền Tinh 12 30 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch 100,000 Khóa
Tiền Du Long 30,000 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao 50 Khóa
Vũ Khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ 1 Khóa
Vũ Hoa Thạch 5,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 1,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 1,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 500 Khóa
Chân Khí Hoàn 200 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa 20 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 100 Khóa
Thiên Thiên (6 kỹ năng) 1 Khóa
Rương Chân Nguyên-Cao 5 Khóa
  • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩmSố lượngTính chấtĐiều kiện
Level 170 1   Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Điểm Quy Nguyên 12,000 Khóa -
Bạc Khóa 100,000,000   -
Tìm Ngựa Mảnh 100 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hòa Thị Bích 500 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chiến Y 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Giới Chỉ 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Uyển 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Nhẫn 1 Khóa Tiêu hao 70 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Thân Phù 1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Liên 1 Khóa Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Thúc Yêu 1 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Bội 1 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Quán 1 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Ngoa 1 Khóa Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Tiền Du Long 260,000 Khóa Tiêu hao 52 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 26000 Tiền Du Long.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 10,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 10,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 3,000 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9,000 Khóa Tiêu hao 9 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9,000 Khóa Tiêu hao 9 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9,000 Khóa Tiêu hao 9 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Chân Khí Hoàn 20,000 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 30 lần, mỗi lần nhận 666 cái.
Sao Đồng 10,000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Sao Bạc 500 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Trục Cuốn Công Trạng 1,000 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thiên Canh Mật Tịch 5,000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Địa Sát Mật Tịch 5,000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Rương Tu Vi 1,000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 100 cái.

Phần thưởng cụm Hồi Ức 1 & 2

  • Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩmSố lượngTính chất
Đồng Khóa 100,000  
Huyền Tinh 10 40 Khóa
Huyền Tinh 11 30 Khóa
Huyền Tinh 12 30 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch 100,000 Khóa
Tiền Du Long 30,000 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao 50 Khóa
Vũ Khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ 1 Khóa
Vũ Hoa Thạch 5,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 1,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 1,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 500 Khóa
Chân Khí Hoàn 200 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa 20 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 100 Khóa
Thiên Thiên (6 kỹ năng) 1 Khóa
  • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩmSố lượngTính chấtĐiều kiện
Điểm Quy Nguyên 12,000   Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Level 166 1   Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận được level 166.
Lệnh bài mở rộng rương lv (mở rương thứ 3) 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Huyền Tinh 10 50 Khóa Tiêu hao 2 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hòa Thị Bích 500 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Tiền Du Long 45,000 Khóa Tiêu hao 59 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 4500 cái.
Vũ Hoa Thạch 4,000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 10,000 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 10,000 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 5,000 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thiên Thiên (6 kỹ năng) 2 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Sách kinh nghiệm đồng hành 150 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 6,000 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 6,000 Khóa Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 6,000 Khóa Tiêu hao 720 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Bích Huyết Chiến Y 1 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Bích Huyết Giới Chỉ 1 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Bích Huyết Hộ Uyển 1 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Bích Huyết Chi Nhẫn 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Bích Huyết Hộ Thân Phù 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Bích Huyết Chi Quán 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Bích Huyết Bội 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Bích Huyết Thúc Yêu 1 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Bích Huyết Ngoa 1 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Bích Huyết Liên 1 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất