Trang chủ

X

Cập nhật khác

20-05-20

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Bên cạnh ra mắt tính năng mới, hệ thống cũng sẽ được điều chỉnh để hoàn thiện hơn. Kính mời quý nhân sĩ cùng theo dõi chi tiết các cập nhật tính năng:

Thời gian cập nhật

Từ sau bảo trì cập nhật phiên bản mới

Ưu đãi tham gia tính năng

Đảo Thiên Tử
 • Điều kiện: thành viên bang hội thuộc top 5 Thiên Tử Chiến khi kết thúc trận nhận 1 rương thưởng Thiên Tử.
  Cụm máy chủVật phẩm Số lượng Tính chất
  Cao Thủ Kinh nghiệm 30.000.000  
  Thiên Canh Mật Tịch 5  Khóa, vĩnh viễn 
  Tinh Hoa Thần Sa 5  Khóa, vĩnh viễn 
Công Thành Chiến
 • Điều kiện: đạt 500 điểm tích lũy trong trận nhận 1 rương thưởng Công Thành.
  Cụm máy chủVật phẩm Số lượng Tính chất
  Cao Thủ Kinh nghiệm 30.000.000  
  Chân Khí Hoàn 20  Khóa, vĩnh viễn 
  Hẹn Ước Kinh nghiệm 3.000.000  
  Chân Khí Hoàn 1  Khóa, vĩnh viễn 
  Hồi Ức Kinh nghiệm 300.000  
  Ngũ Hành Hồn Thạch 500  Khóa, vĩnh viễn 
 • Điều kiện: sử dụng ít nhất tổng 10 rương chiến công của 3 loại rương (rương Chiến Công Trác Việt, Rương Chiến Công Hiển Hách, Rương Chiến Công Huy Hoàng) nhận 1 rương Công Thành Đặc Biệt.
  Cụm máy chủVật phẩm Số lượng Tính chất
  Cao Thủ Kinh nghiệm 30.000.000  
  Rương Tu Vi 3  Khóa, vĩnh viễn 
  Hẹn Ước Kinh nghiệm 3.000.000  
  Ngẫu nhiên mảnh trang bị khu chiến 1 - 2 - 3 ngẫu nhiên  Khóa, vĩnh viễn 
  Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 3  Khóa, vĩnh viễn 
  Hồi Ức Kinh nghiệm 300.000  
  Ngẫu nhiên mảnh trang bị khu chiến 1 - 2 - 3 ngẫu nhiên  Khóa, vĩnh viễn 
  Ngẫu nhiên Huyền Tinh 7 - 8 ngẫu nhiên  Khóa, vĩnh viễn 
Hoàng Thành Tranh Bá
 • Điều kiện: đạt 1.000 điểm tích lũy cá nhân trong trận nhận 1 rương thưởng Hoàng Thành.
  Cụm máy chủVật phẩm Số lượng Tính chất
  Cao Thủ Kinh nghiệm 30.000.000  
  Địa Sát Mật Tịch 10  Khóa, vĩnh viễn 
  Hẹn Ước Kinh nghiệm 3.000.000  
  Ngũ Hành Hồn Thạch 500  Khóa, vĩnh viễn 
Tống Kim tại máy chủ
 • Điều kiện: đạt 3.000 điểm tích lũy trong trận nhận 1 rương thưởng Mông Cổ Tây Hạ.
  Cụm máy chủVật phẩm Số lượng Tính chất
  Cao Thủ Kinh nghiệm 30.000.000  
  Sách Kỹ Năng Chân Linh 2  Khóa, vĩnh viễn 
  Hẹn Ước Kinh nghiệm 3.000.000  
  Chân Khí Hoàn 1  Khóa, vĩnh viễn 
  Hồi Ức Kinh nghiệm 300.000  
  Ngẫu nhiên Ngũ Hành Hồn Thạch hoặc Khoáng Thạch Mông Cổ Tây Hạ 20 Ngũ Hành Hồn Thạch Khóa, vĩnh viễn
  1 Khoáng Thạch Mông Cổ Tây Hạ  Không khóa, vĩnh viễn 
Bạch Hổ Đường tại máy chủ
 • Rương tham gia Bạch Hổ Đường.
  Cụm máy chủVật phẩm Số lượng Tính chất
  Cao Thủ Kinh nghiệm 30.000.000  
  Sách Kỹ Năng Chân Linh 2  Khóa, vĩnh viễn 
  Hẹn Ước Kinh nghiệm 3.000.000  
  Chân Khí Hoàn 1  Khóa, vĩnh viễn 
  Hồi Ức Kinh nghiệm 300.000  
  Ngũ Hành Hồn Thạch 20 Khóa, vĩnh viễn

Tính năng Quả Huy Hoàng

 • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì cập nhật phiên bản mới.
 • Áp dụng cho máy chủ Chu Tước Kiếm.
 • Thời gian hoạt động: Vào lúc 12h30, 12h40, 19h30, 19h40 21h30 mỗi ngày.
 • Vị trí: Nguyệt Nha Tuyền.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật cấp 100 trở lên và đã gia nhập môn phái.
 • Chi tiết tính năng: Xem lại tại đây.
 • Sử dụng Quả Huy Hoàng nhận được phần thưởng:
  Loại QuảPhần thưởng
  Quả Huy Hoàng Cao 1.000.000 kinh nghiệm
  150 Đồng khóa
  100.000 Bạc khóa
  Quả Huy Hoàng Trung 700.000 kinh nghiệm
  100 Đồng khóa
  70.000 Bạc khóa
  Quả Huy Hoàng Sơ 300.000 kinh nghiệm
  50 Đồng khóa
  50.000 Bạc khóa
 • Giới hạn sử dụng Quả Huy Hoàng trong ngày:
  Loại quảSố lần sử dụng 1 ngày
  Quả Huy Hoàng Sơ 10
  Quả Huy Hoàng Trung 3
  Quả Huy Hoàng Cao 2

Phúc Lợi Nạp Thẻ cụm Hồi Ức

 • Máy chủ Chu Tước Kiếm sẽ được cập nhật sau khi kết thúc đua Top.
 • Khi nạp Đồng đạt các mốc thưởng, nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
Mốc Phần ThưởngPhần thưởngĐồng nạpVật phẩm Số lượng Tính chấtHSD
Mốc 1 Kim Quang Thạch 12.500 Bạc khóa 150.000 khóa  
Đồng khóa 1.000 khóa  
Tinh phách đặc biệt cấp 2 1 khóa vĩnh viễn
Tu Luyện Đơn 2 khóa vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 500 khóa vĩnh viễn
Vé ưu đãi toàn vật phẩm 30% 1 khóa 7 ngày
Mốc 2 Mộc Quang Thạch 42.000 Bạc khóa 150.000 khóa  
Đồng khóa 1.500 khóa  
Xích Thố 1 khóa 7 ngày
Gải Ngọc Chùy 1 khóa vĩnh viễn
Tinh phách đặc biệt cấp 2 1 khóa vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 1.500 khóa vĩnh viễn
Vé ưu đãi toàn vật phẩm 30% 1 khóa 7 ngày
Mốc 3 Thủy Quang Thạch 167.000 Bạc khóa 150.000 khóa  
Đồng khóa 2.000 khóa  
Gải Ngọc Chùy 2 khóa vĩnh viễn
Tuyết Hồn 1 khóa 7 ngày
Tinh phách đặc biệt cấp 2 2 khóa vĩnh viễn
Vé ưu đãi toàn vật phẩm 30% 1 khóa 7 ngày
Ngũ Hành Hồn Thạch 2.000 khóa vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 1 khóa vĩnh viễn
Mốc 4 Hỏa Quang Thạch 417.000 Bạc khóa 150.000 khóa  
Đồng khóa 2.500 khóa  
Giải Ngọc Chùy 3 khóa vĩnh viễn
Phiên Vũ 1 khóa 7 ngày
Tinh phách đặc biệt cấp 2 2 khóa vĩnh viễn
Vé ưu đãi toàn vật phẩm 30% 1 khóa 7 ngày
Ngũ Hành Hồn Thạch 2.500 khóa vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 2 khóa vĩnh viễn
Mốc 5 Thổ Quang Thạch 1.667.000 Bạc khóa 150.000    
Đồng khóa 3.000    
Gải Ngọc Chùy 3 khóa vĩnh viễn
Phiên Vũ 1 khóa 7 ngày
Tinh phách đặc biệt cấp 2 3 khóa vĩnh viễn
Vé ưu đãi toàn vật phẩm 30% 2 khóa 7 ngày
Ngũ Hành Hồn Thạch 3.000 khóa vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 3 khóa vĩnh viễn

Boss cụm Hồi Ức

Máy chủ Chu Tước Kiếm sẽ được cập nhật sau khi kết thúc đua Top.

Rương Boss - Boss Hoàng Kim
 • Sử dụng Rương Boss Hoàng Kim nhận ngẫu nhiên phần thưởng:
  Vật phẩm ngẫu nhiênSố lượngTính chất, hạn sử dụng
  Huyền Tinh 5 1 không khóa, vĩnh viễn
  Huyền Tinh có vết nứt (cấp 6) 1 không khóa, vĩnh viễn
  Huyền Tinh thường (cấp 7) 1 không khóa, vĩnh viễn
  Huyền Tinh có tì vết (cấp 8) 1 không khóa, vĩnh viễn
  Huyền Tinh vô hạ (cấp 9) 1 không khóa, vĩnh viễn
  Rương Giày Bạch Ngân 1 không khóa, vĩnh viễn
Rương Hỏa Kỳ Lân - Boss Hỏa Kỳ Lân
 • Sử dụng Rương Hỏa Kỳ Lân nhận cố định phần thưởng:
  Tên vật phẩmSố lượngTính chất, hạn sử dụng
  Bạc 100.000  
  Ngũ Hành Hồn Thạch 200 không khóa, vĩnh viễn
  Tinh Phách Thường (cấp 2) 1 không khóa, vĩnh viễn
  Huyền Tinh có vết nứt (cấp 6) 2 không khóa, vĩnh viễn
  Huyền Tinh thường (cấp 7) 2 không khóa, vĩnh viễn
  Hòa Thị Ngọc 1 không khóa, vĩnh viễn
 • Sử dụng Rương Hỏa Kỳ Lân nhận ngẫu nhiên phần thưởng:
  Vật phẩm ngẫu nhiênSố lượngTính chất, hạn sử dụng
  Huyền Tinh có tì vết (cấp 8) 1 không khóa, vĩnh viễn
  Huyền Tinh vô hạ (cấp 9) 1 không khóa, vĩnh viễn
  Huyền Tinh hoàn mỹ (cấp 10) 1 không khóa, vĩnh viễn
  Hòa Thị Ngọc 1 không khóa, vĩnh viễn
  Mã bài Bôn Tiêu-Rương 1 không khóa, vĩnh viễn
  Mã bài Phiên Vũ-Rương 1 không khóa, vĩnh viễn
  Rương Giày Bạch Ngân 1 không khóa, vĩnh viễn
  Rương Vũ Khí Bạch Ngân 1 không khóa, vĩnh viễn
Rương Ngũ Hành Sứ Giả
 • Sử dụng Rương Ngũ Hành Sứ Giả nhận phần thưởng:
  Vật phẩmSố lượngTính chất, hạn sử dụng
  Bạc 50.000  
  Ngũ Hành Hồn Thạch 100 không khóa, vĩnh viễn
  Tinh Phách Thường (cấp 2) 1 không khóa, vĩnh viễn
  Huyền Tinh có vết nứt (cấp 6) 2 không khóa, vĩnh viễn
  Huyền Tinh thường (cấp 7) 2 không khóa, vĩnh viễn

Shop Xu Cổ

Điều chỉnh cụm Cao Thủ
Xu Cổ Cụm Cao Thủ
 Xu Cổ Tiêu Hao Vật phẩm Số lượng Tính chất
30 Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 10 khóa, vĩnh viễn
45 Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 10 khóa, vĩnh viễn
75 Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 10 khóa, vĩnh viễn
120 Cánh Tinh Linh (15 Ngày) 1 khóa, 15 ngày
777 Nụ Hôn Hắc Ám 1 khóa, vĩnh viễn
1111 Bích Huyết Ngân Thương 1 khóa, vĩnh viễn
1666 Quân Lâm Miện 1 khóa, vĩnh viễn
1777 Ngạo Thế Thiết Kỵ 1 khóa, vĩnh viễn
2111 Võ Lâm Quán 1 khóa, vĩnh viễn

Lưu ý:
Ngạo Thế Thiết Kỵ & Võ Lâm Quán ngoài việc mua trực tiếp bằng Xu cổ có thể dùng nâng cấp từ thú cưỡi và mặt nạ có sẵn.
1 Nụ Hôn Hắc Ám + 1111 Xu cổ = 1 Ngạo Thế Thiết Kỵ
1 Quân Lâm Miện + 777 Xu cổ = 1 Võ Lâm Quán


Điều chỉnh cụm Hẹn Ước
Xu Cổ Cụm Hẹn Ước
 Xu Cổ Tiêu Hao Vật phẩm Số lượng Tính chất
1 Quy Nguyên Lệnh 10 khóa, vĩnh viễn
12 Mảnh Lôi Đình Ấn 1 khóa, vĩnh viễn
25 Vô Thượng Tinh Hoa 1 khóa, 7 ngày
85 Bí Kíp Đồng Hành Thường 1 khóa, vĩnh viễn
100 Bí Kíp Đồng Hành Đặc Biệt 1 khóa, vĩnh viễn
200 Mảnh Lôi Đình Ấn 20 khóa, vĩnh viễn
777 Luân Hồi Lệnh 1 khóa, vĩnh viễn
888 Tuyệt Thế Quán 1 khóa, vĩnh viễn
1111 Bích Huyết Ngân Thương 1 khóa, vĩnh viễn
1666 Quân Lâm Miện 1 khóa, vĩnh viễn
1333 Hắc Diện Lang Quân 1 khóa, vĩnh viễn

Bạch Hổ Đường

 • Mỗi thành viên tham gia 1 trận Bạch Hổ Đường sẽ nhận được điểm cống hiến như sau: vào tầng 1 nhận 1 điểm, vào tầng 2 +1 điểm, vào tầng 3 +1 điểm.
 • Mỗi ngày, 1 thành viên được nhận tối đa là 5 điểm.
 • Thành viên gia tộc mỗi tuần hoạt động đủ 16 điểm sẽ được nhận thưởng (Rương Bạch Ngân). Hoàn thành mục tiêu gia tộc mỗi tuần, thành viên gia tộc có tham gia Bạch Hổ Đường sẽ được nhận thưởng (Rương Hoàng Kim).
 • Thời gian nhận điểm cá nhân và điểm mục tiêu gia tộc: 00h00 Thứ hai – 23h30 Chủ nhật.
 • Thời gian phát thưởng: Từ 00h00 thứ hai sẽ được nhận phần thưởng của tuần trước.
 • Người chơi vào tầng 1 sẽ được nhận 1 Rương tham gia Bạch Hổ Đường làm phần thưởng đảm bảo.
 • Boss Bạch Hổ Đường sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong bản đồ.
 • Sức mạnh của Boss được kiểm soát vừa phải, không thể diệt nhanh.
 • Máy chủ mở 149 ngày trở lên sẽ mở Bạch Hổ Đường Hoàng Kim, bỏ Bạch Hổ Đường cao cấp.
 • Nhân vật có tư cách nhận thưởng ở tuần trước nhưng chưa nhận mà rời bang thì vẫn được nhận thưởng.

Điều chỉnh hỗ trợ tân thủ chỉ nhận được 1 lần duy nhất

Điều chỉnh tính năng Tống Kim liên server cho phép tối đa 150 người mỗi bên.