Trang chủ

X

Ưu Đãi và Phúc Lợi

20-05-20

Nhằm giúp các nhân sĩ mới có thể tham gia giang hồ thuận lợi hơn, hệ thống phúc lợi tân thủ mới sẽ được ra mắt từ sau bảo trì phiên bản mới lần này. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian kích hoạt

 • Sau bảo trì cho phiên bản mới.

Quà ưu đãi hàng ngày

 • Quà ưu đãi hàng ngày:
  • Giao diện:

  • Người chơi dùng đồng mua túi quà hàng ngày sẽ nhận được thưởng phong phú.
  • Mua tất cả quà ngày sẽ nhận được 1 buff Thanh Thanh Tử Khâm (hạn sử dụng 24h).

Túi Quà Mỗi Ngày

Túi Quà Siêu Phàm
Cụm máy chủVật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Cao Thủ Sách Kỹ Năng Chân Linh 10  Khóa, vĩnh viễn 
Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch 5  Khóa, vĩnh viễn 
Thần Sa-Thiên Địa Dẫn (Cấp 5) 2  Khóa, vĩnh viễn 
Hẹn Ước Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 3  Khóa, vĩnh viễn 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 4  Khóa, vĩnh viễn 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 5  Khóa, vĩnh viễn 
Hồi Ức Đồng khóa 500  
Tinh phách (cấp 1) 5  Khóa, vĩnh viễn 
Khoáng Thạch Tinh Anh Hiệp Dũng 2  Khóa, vĩnh viễn 
Túi Quà Xuất Trần
Cụm máy chủVật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Cao Thủ Sách Kỹ Năng Chân Linh 20  Khóa, vĩnh viễn 
Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch 10  Khóa, vĩnh viễn 
Thần Sa-Thiên Địa Dẫn (Cấp 5) 4  Khóa, vĩnh viễn 
Hẹn Ước Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 3  Khóa, vĩnh viễn 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 4  Khóa, vĩnh viễn 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 5  Khóa, vĩnh viễn 
Hồi Ức Đồng khóa 1.000  
Tinh phách (cấp 1) 7  Khóa, vĩnh viễn 
Khoáng Thạch Tinh Anh Hiệp Dũng 3  Khóa, vĩnh viễn 
Túi Quà Lăng Tuyệt
Cụm máy chủVật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Cao Thủ Sách Kỹ Năng Chân Linh 40  Khóa, vĩnh viễn 
Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch 20  Khóa, vĩnh viễn 
Thần Sa-Thiên Địa Dẫn (Cấp 5) 6  Khóa, vĩnh viễn 
Hẹn Ước Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 3  Khóa, vĩnh viễn 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 4  Khóa, vĩnh viễn 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 5  Khóa, vĩnh viễn 
Hồi Ức Đồng khóa 2.000  
Tinh phách cấp 2 2  Khóa, vĩnh viễn 
Vạn Vật Quy Nguyên Đơn 1  Khóa, vĩnh viễn 

Lưu ý:
Mua tất cả các Túi quà Ngày sẽ nhận được trạng thái buff như bên dưới:

Quà Trưởng Thành (vật phẩm khóa)
Túi quà đạt cấpCao thủHẹn ướcHồi ức
Cấp 100 1.000 Đồng khóa 500 Đồng khóa 500 Đồng khóa
10 vạn Bạc khóa 5 vạn Bạc khóa 5 vạn Bạc khóa
1.000 Ngũ Hành Hồn Thạch 500 Ngũ Hành Hồn Thạch 500 Ngũ Hành Hồn Thạch
Cấp 110 2.000 Đồng khóa 1.000 Đồng khóa 1.000 Đồng khóa
20 vạn Bạc khóa 10 vạn Bạc khóa 10 vạn Bạc khóa
2.000 Ngũ Hành Hồn Thạch 1.000 Ngũ Hành Hồn Thạch 1.000 Ngũ Hành Hồn Thạch
Cấp 120 3.000 Đồng khóa 1.500 Đồng khóa 1.500 Đồng khóa
30 vạn Bạc khóa 15 vạn Bạc khóa 15 vạn Bạc khóa
3.000 Ngũ Hành Hồn Thạch 1.500 Ngũ Hành Hồn Thạch 1.500 Ngũ Hành Hồn Thạch
Cấp 130 3.000 Đồng khóa 2.000 Đồng khóa 2.000 Đồng khóa
30 vạn Bạc khóa 20 vạn Bạc khóa 20 vạn Bạc khóa
3.000 Ngũ Hành Hồn Thạch 2.000 Ngũ Hành Hồn Thạch 2.000 Ngũ Hành Hồn Thạch
Cấp 140 5.000 Đồng khóa 10.000 Đồng khóa 5.000 Đồng khóa
50 vạn Bạc khóa 100 vạn Bạc khóa 50 vạn Bạc khóa
5.000 Ngũ Hành Hồn Thạch 10.000 Ngũ Hành Hồn Thạch 5.000 Ngũ Hành Hồn Thạch
Cấp 150 100 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 5 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 10.000 Đồng khóa
100 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 5 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 100 vạn Bạc khóa
100 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 5 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 10.000 Ngũ Hành Hồn Thạch
Cấp 160 200 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 10 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 20.000 Đồng khóa
200 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 10 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 200 vạn Bạc khóa
200 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 10 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 20.000 Ngũ Hành Hồn Thạch
Cấp 170 300 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 30 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) -
300 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 30 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) -
300 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 30 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) -
Cấp 180 500 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) - -
500 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) - -
500 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) - -

Điểm tích lũy Kỳ Trân Các (vật phẩm khóa)

Điểm Tích Lũy Kỳ Trân CácCao thủHẹn ướcHồi ức
Tiêu phí
5.000 Đồng
1.000 Đồng khóa 200 Đồng khóa 200 Đồng khóa
1 Huyền Tinh 12 2v Bạc khóa 2v Bạc khóa
2 Sách Kỹ Năng Chân Linh 1 Chân Khí Hoàn 1 Huyền Tinh 8
Tiêu phí
15.000 Đồng
2.000 Đồng khóa 500 Đồng khóa 500 Đồng khóa
2 Huyền Tinh 12 5 vạn Bạc khóa 5 vạn Bạc khóa
3 Sách Kỹ Năng Chân Linh 3 Chân Khí Hoàn 2 Huyền Tinh 8
Tiêu phí
50.000 Đồng
3.000 Đồng khóa 1.000 Đồng khóa 1.000 Đồng khóa
3 Huyền Tinh 12 10 vạn Bạc khóa 10 vạn Bạc khóa
5 Sách Kỹ Năng Chân Linh 5 Chân Khí Hoàn 3 Huyền Tinh 8
Tiêu phí
165.000 Đồng
3.000 Đồng khóa 2.000 Đồng khóa 2.000 Đồng khóa
5 Huyền Tinh 12 20v Bạc khóa 20v Bạc khóa
10 Sách Kỹ Năng Chân Linh 10 Chân Khí Hoàn 2 Huyền Tinh 9
Tiêu phí
280.000 Đồng
5.000 Đồng khóa 3.000 Đồng khóa 3.000 Đồng khóa
10 Huyền Tinh 12 30v Bạc khóa 30v Bạc khóa
15 Sách Kỹ Năng Chân Linh 15 Chân Khí Hoàn 3 Huyền Tinh 9
Tiêu phí
500.000 Đồng
50.000 Đồng khóa 5.000 Đồng khóa 5.000 Đồng khóa
20 Huyền Tinh 12 50v Bạc khóa 50v Bạc khóa
50 Sách Kỹ Năng Chân Linh 30 Chân Khí Hoàn 1 Huyền Tinh 10
Tiêu phí
1.000.000 Đồng
100.000 Đồng khóa 10.000 Đồng khóa 10.000 Đồng khóa
50 Huyền Tinh 12 100 vạn Bạc khóa 100 vạn Bạc khóa
100 Sách Kỹ Năng Chân Linh 50 Chân Khí Hoàn 2 Huyền Tinh 10

Phúc Lợi Tân Thủ

 • Quà trưởng thành: Dựa theo đẳng cấp của nhân vật để nhận gói quà ở cấp độ tương ứng:
 • Thưởng online:
  • Khi tạo nhân vật mới, trong vòng 7 ngày đăng nhập đầu tiên, nếu mỗi ngày đều online đủ thời gian yêu cầu, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
  • Đăng nhập liên tục 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Đạt trang bị:
  • Trang bị đạt đến tiêu chuẩn yêu cầu sẽ được nhận phần thưởng.
 • Điểm tích lũy tiêu hao Kỳ Trân Các:
  • Nhân vật tích lũy đủ điểm tiêu hao kỳ trân các đủ mốc tương ứng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
 • Dành cho máy chủ mới:
  • Nhân vật được tạo trong vòng 30 ngày kể từ khi mở server có thể nhận được phần thưởng phong phú. (Sau 37 ngày sẽ đóng hoạt động này).
  • Lưu ý: Nếu nhân vật chưa nhận thưởng, sau 37 ngày sẽ không thể nhận được nữa.
  • 3 người chơi đầu tiên đạt cấp 89 sẽ nhận được danh hiệu đặc biệt.