Tin Tức

03h00 - 19/09: Bảo trì liên thông 5 cặp máy chủ Kiếm Thế

Nhằm mang đến cơ hội so tài cùng các bậc cao thủ tứ phương, khuấy động sự phồn vinh, náo nhiệt ngày đêm trên khắp thôn trấn, thành thị cõi Kiếm Thế, kể từ ngày 19/09/2014, Kiếm Thế tiếp tục liên thông 6 cặp máy chủ. Chi tiết như sau:

CụmMáy chủ chínhMáy chủ phụThời gian tiến hành
Tân Thủ Đại Thánh Hồ Điệp Kiếm 03h00 - 08h00 ngày 19/09/2014
Tân Thủ Cổ Mộ Siêu Thần
1 Phụng Kiếm Liễu Kiếm
2 Thủy Kiếm Kiếm Vũ Cửu Thiên
4 Quy Kiếm Hùng Kiếm

Lưu ý

 • Toàn bộ hệ thống máy chủ Kiếm Thế sẽ bảo trì trong lúc liên thông máy chủ.
 • Sau khi liên thông thành công, nhân sĩ đăng nhập vào máy chủ chính/phụ thì sẽ gặp nhau.

Phần thưởng hỗ trợ liên thông máy chủ

 • Điều kiện: Đẳng cấp 130 trở lên.
 • Thời gian: Từ 10h00 ngày 19/09 - 23h00 ngày 22/09/2014.
 • Nơi nhận: NPC Lễ Quan tại các thành thị, thôn trấn.
 • Chi tiết tặng phẩm hỗ trợ:
Phần thưởngGhi chú
50.000.000 kinh nghiệm -
20 vạn Bạc khóa
1 vạn Đồng khóa
2 Tinh Phách Đặc Biệt (khóa)
10 Chiến Thư Du Long (khóa)
Tài Bảo Thố (khóa, 7 ngày)
3 Túi Càn Khôn (khóa, 30 ngày)
7,5 giờ Tu Luyện Châu (nhận duy nhất 01 lần)
Cường hóa ưu đãi giảm 20%
Mỗi ngày thêm 1 lần Chúc Phúc
Mỗi ngày thêm 5 lần mở Túi Phúc Hoàng Kim
Thêm 05 lần dùng Tinh - Hoạt (tiểu) Nhận tại NPC Lễ Quan. Mỗi ngày nhận 01 lần.
01 Mặt nạ Thổ Địa (khóa, có thuộc tính) Thời hạn sử dụng 07 ngày. Nhận tại NPC Lễ Quan.
50 Uy Danh Giang Hồ
Hiệu ứng nhân 04 kinh nghiệm tu luyện
Danh hiệu Bằng Hữu Thâm Giao

Lưu ý khi liên thông máy chủ

Cũng như những lần liên thông máy chủ trước đây, Bổn Trang xin khuyến cáo quý nhân sĩ:

 • Sau khi liên thông, Chân Nguyên của đồng đạo có thể chưa cập nhật Tài Phú, nên sẽ có hiện tượng giảm tạm thời Tài Phú. Điểm Tài Phú của Chân Nguyên sẽ được hệ thống cập nhật lại vào sáng thứ Hai của tuần kế tiếp.
 • Tranh Đoạt Lãnh Thổ: Quyền chiếm lĩnh lãnh thổ của tất cả các Bang hội sẽ bị trả lại như ban đầu (reset). Sau khi gộp máy chủ, tại máy chủ mới, tất cả các lãnh thổ đều trở thành không có Bang hội nào chiếm lĩnh.
 • Tất cả các Liên Minh: Sau khi gộp máy chủ sẽ bị hủy bỏ.
 • Tên nhân vật, Gia Tộc, Bang hội giữ nguyên.
 • Tính năng Liên Đấu, hoạt động Gia Tộc: Hủy tất cả các kết quả liên đấu cho đến trước khi gộp máy chủ. Tất cả các chiến đội cần hủy và lập chiến đội mới. Thành tích thi đấu được tính lại từ đầu.
 • Bang hội: Sau khi gộp máy chủ chủ tài sản Bang hội không thay đổi, tài sản cá nhân sẽ bị giảm trừ theo một mức nhất định.
 • Ngoài ra, đồng đạo lưu ý các nội dung dưới đây:
  • Nên rút Bạc và Đồng trong Tiền trang.
  • Nên rút tất cả vật phẩm đấu giá.
  • Nên rút Bạc và Đồng đang đấu giá hoặc đang bán.
  • Nên nhận những phần thưởng trước ngày liên thông máy chủ (từ NPC Lễ Quan, Sứ Giả Hoạt Động).
  • Nên nhận tất cả các vật phẩm trong Hộp Thư trước ngày gộp máy chủ.
  • Không nên đăng ký kết hôn từ hôm nay cho đến ngày gộp máy chủ.
Nay kính báo,