Tin Tức

Một số lưu ý quan trọng trước khi gộp máy chủ

N
hân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Liên quan về việc gộp 5 cặp máy chủ vào ngày ngày 03, 04/04/2014, Bổn Trang xin lưu ý quý nhân sĩ một số nội dung sau:

  • Quý nhân sĩ ở 5 cặp máy chủ sắp gộp:
    • Nhanh chóng nhận thưởng đua Top Tái Khởi Mật Hàm trong ngày hôm nay - 02/04/2014. Bổn Trang sẽ từ chối hỗ trợ trường hợp nhân sĩ nhận thưởng Top Tái Khởi Mật Hàm sau thời điểm trên.
    • Nên rút các vật phẩm đấu giá trước khi tiến trình gộp máy chủ diễn ra.
  • Toàn bộ hệ thống máy chủ Kiếm Thế sẽ bảo trì trong thời gian gộp máy chủ. Bổn Trang xin chân thành cáo lỗi về sự gián đoạn ngoài ý muốn này, rất mong nhận được sự cảm thông từ quý nhân sĩ.
Máy chủ chính Máy chủ phụ Máy chủ sau khi gộp Thời gian tiến hành
Thủy Kiếm Chưởng Kiếm Thủy Kiếm 04h00 - 08h00 ngày 03/04/2014
Võ Đang Kiếm Pháp Lưỡng Cực Kiếm Võ Đang Kiếm Pháp
Phụng Kiếm Tương Dương Phụng Kiếm 04h00 - 08h00 ngày 04/04/2014
Liễu Kiếm Vô Ảnh Kiếm Pháp Liễu Kiếm
Thổ Kiếm Túy Điệp Kiếm Thổ Kiếm

Những thông tin mới nhất về các tính năng, sự kiện cõi Kiếm Thế sẽ được Bổn Trang cập nhật liên tục trên trang chủ, thân mời quý đồng đạo lưu tâm theo dõi.

Nay kính báo,