Về trang đầu

Vũ Khí Thần Binh

04-09-19

Trong thiên hạ, giữa nơi hàng vạn anh hùng ngày đêm phân tài cao thấp, việc sở hữu được thần binh bảo giáp là điều bất cứ cao thủ nào cũng mơ ước. Trong bản cập nhật lần này, hệ thống Vũ Khí Thần Binh sẽ xuất hiện giúp các cao thủ nâng cao sức mạnh của mình.

Thời gian kích hoạt tính năng

 • Sau bảo trì cho bản cập nhật mới.

Nội dung chi tiết

Nguồn sinh ra vật phẩm
 • Đang cập nhật...
Giới thiệu
Vũ Khí Thần Binh bao gồm 9 loại:
 • Kiếm – Trường Sinh Kiếm
 • Đao – Tu La Đao.
 • Côn – Thiên Cơ Côn.
 • Thương – Bá Vương Thương.
 • Chùy – Lưu Tinh Chùy.
 • Trường Đao – Tử Lân Nhẫn.
 • Triền Thủ - Thanh Ma Thủ.
 • Tụ Tiễn - Khổng Tước Linh.
 • Phi Đao – Liên Hoa Tiêu.

Thuộc tính
 • Một vũ khí Thần Binh bao gồm 2 phần: phôi trang bị (gồm thuộc tính chính, thuộc tính phụ) và thuộc tính cường hóa.
 • Trong đó, chỉ thuộc tính chính mới được cường hóa.
 • Phôi trang bị và thuộc tính cường hóa được tính toán riêng biệt, không liên quan đến nhau.
 • Phôi trang bị có thể giao dịch, còn thuộc tính cường hóa sẽ gắn trên người nhân vật, không thể giao dịch được.
 • Thuộc tính cụ thể:

 • Vũ Khí Thần Binh có thuộc tính bộ, thu thập đủ 3,6,9 món sẽ kích hoạt. • Vũ Khí Thần Binh gồm 3 bậc:
  • Thần Binh 3 sao
  • Thần Binh 4 sao
  • Thần Binh 5 sao
Cường hóa
 • Vũ khí Thần Binh cần khai nhẫn mới được cường hóa. Có thể thông qua 3 cách để khai nhẫn.

 • Chỉ được cường hóa thuộc tính chính của trang bị, mỗi lần cường hóa ngẫu nhiên 1 dòng thuộc tính chính bất kỳ. Cấp cường hóa tối đa là cấp 10.
 • 1 món trang bị có 2 dòng thuộc tính chính, cấp cường hóa của mỗi thuộc tính chính là 10 cấp, tổng cộng 20 cấp
 • Mỗi ngày, tùy theo số lần cường hóa mà số lượng Ẩm Huyết Thạch tiêu hao sẽ khác nhau
  Số lầnẨm Huyết Thạch tiêu hao
  1 - 10 50
  11 - 20 100
  21 - 30 150
  31 - 40 200
  Lần 41 trở đi 250
 • Mỗi ngày, nhân vật cường hóa lần đầu tiên sẽ được tặng 1 Cường Hóa Lễ Bao.

 • Nhân vật cường hóa đạt đến số lần nhất định sẽ được tặng Cường Hóa Lễ Bao.

 • Mỗi 1 cấp cường hóa sẽ chia thành 10 điểm, cường hóa 1 lần sẽ tăng 1 điểm. Ở mỗi lần cường hóa thì thuộc tính đều có thay đổi.


Mở khóa Vũ Khí Thần Binh
 • Vũ Khí Thần Binh sau khi mặc sẽ khóa với nhân vật, có thể mở khóa để giao dịch.
 • Vũ Khí Thần Binh sau khi mở khóa sẽ bao gồm thuộc tính chính và thuộc tính phụ, không bao gồm thuộc tính cường hóa.
 • Mở khóa Thần Binh cần vào giao diện Thần Binh, nhấn nút để tiến hành xin phép và tiến hành mở khóa. Thời gian xin phép là 1h và mở khóa trong 3h.
 • Mỗi lần chỉ được mở khóa 1 món trang bị.

Quan hệ giữa Vũ Khí Thần Binh và cường hóa
 • Vũ khí Thần Binh và cường hóa không ảnh hưởng nhau, là 2 thuộc tính độc lập.
 • Nhân vật bắt buộc phải đeo vũ khí Thần Binh thì thuộc tính cường hóa mới có tác dụng.
Quy tắc sức chiến đấu và tài phú của Thần Binh
 • Sức Chiến Đấu và tài phú của Thần Binh sẽ được xác định tùy theo cấp sao của trang bị.
 • Mở cường hóa lễ bao cũng tăng sức chiến đấu vĩnh viễn cho nhân vật.