Lịch đấu

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến, nhằm tạo điều kiện giúp các nhân sĩ có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu Bang Hội Tứ Hùng 2022 lần 2 sắp đến, Bổn Trang xin cập nhật các mốc thời gian và chia bảng đấu cụ thể như sau:

Các mốc thời gian chính

Hạng giảiNội dungThời gian
Kiểm tra đấu trường Copy dữ liệu nhân vật vào đấu trường 14h00 - 10/11/2022
Mở đấu trường kiểm tra nhân vật 10/11/2022
Kết thúc kiểm tra đấu trường 11/11/2022
Hồi ức 1 Thi đấu loại trực tiếp - Mã Trận 1 - DT1 12/11/2022
Thi đấu loại trực tiếp - Mã Trận 2 - DT1
Hẹn ước Thi đấu loại trực tiếp - Mã Trận 1 - DT2
Thi đấu loại trực tiếp - Mã Trận 2 - DT2
Cao thủ Thi đấu loại trực tiếp - Mã Trận 1 - DT4
Thi đấu loại trực tiếp - Mã Trận 2 - DT4
Hồi ức 1 Tranh Giải Ba (Mã Trận 3 - DT1) 13/11/2022
Tranh Vô Địch (Mã Trận 4 - DT1)
Hẹn ước Tranh Giải Ba (Mã Trận 3 - DT2)
Tranh Vô Địch (Mã Trận 4 - DT2)
Cao thủ Tranh Giải Ba (Mã Trận 3 - DT4)
Tranh Vô Địch (Mã Trận 4 - DT4)
Hạng giảiNội dungThời gian
Kiểm tra đấu trường

(Cụm Hồi Ức 2)

Copy dữ liệu nhân vật vào đấu trường 14h00 - 17/11/2022
Mở đấu trường kiểm tra nhân vật 17/11/2022
Kết thúc kiểm tra đấu trường 18/11/2022
Hồi Ức 2 Thi đấu loại trực tiếp - Mã Trận 1 - DT1 19/11/2022
Thi đấu loại trực tiếp - Mã Trận 2 - DT1
Tranh Giải Ba (Mã Trận 3 - DT1)
Tranh Vô Địch (Mã Trận 4 - DT1)

Lịch thi đấu cụ thể

Vòng Bán Kết

  • Thời gian chuẩn bị 30 phút.
Hồi Ức 1 - Server Đấu Trường 1
NgàyMã trậnCặp đấuThời gian
12/11/2022 1 Cấp độ trung bình hạng 1 

Cấp độ trung bình hạng 4
10h00
2 Cấp độ trung bình hạng 2
 - 

Cấp độ trung bình hạng 3
12h00
Hẹn Ước- Server Đấu Trường 2
NgàyMã trậnCặp đấuThời gian
12/11/2022 1 Cấp độ trung bình hạng 1 
-
 
Cấp độ trung bình hạng 4
11h00
2 Cấp độ trung bình hạng 2 

Cấp độ trung bình hạng 3
13h00
Cao Thủ - Server Đấu Trường 4
NgàyMã trậnCặp đấuThời gian
12/11/2022 1 Cấp độ trung bình hạng 1 

Cấp độ trung bình hạng 4
10h00
2 Cấp độ trung bình hạng 2
 - 
Cấp độ trung bình hạng 3
12h00

Tranh hạng 3 và Chung Kết

  • Thời gian chuẩn bị 30 phút.
Hồi Ức 1 - Server Đấu Trường 1
NgàyMã trậnCặp đấuThời gian
13/11/2022 3 - Tranh Hạng Ba Thua 1
-
Thua 2
10h00
4 - Chung Kết Thắng 1
-
Thắng 2
12h00
Hẹn Ước- Server Đấu Trường 2
NgàyMã trậnCặp đấuThời gian
13/11/2022 3 - Tranh Hạng Ba Thua 1
-
Thua 2
11h00
4 - Chung Kết Thắng 1
-
Thắng 2
13h00
Cao Thủ - Server Đấu Trường 4
NgàyMã trậnCặp đấuThời gian
13/11/2022 3 - Tranh Hạng Ba Thua 1
-
Thua 2
10h00
4 - Chung Kết Thắng 1
-
Thắng 2
12h00

Cụm Hồi Ức 2

  • Thời gian chuẩn bị 30 phút.
Hồi Ức 2 - Server Đấu Trường 1
NgàyMã trậnCặp đấuThời gian
19/11/2022 1 Cấp độ trung bình hạng 1 
-
 
Cấp độ trung bình hạng 4
10h00
2 Cấp độ trung bình hạng 2 

Cấp độ trung bình hạng 3
12h00
Hồi Ức 2 - Server Đấu Trường 1
NgàyMã trậnCặp đấuThời gian
19/11/2022 3 - Tranh Hạng Ba Thua 1
-
Thua 2
14h00
4 - Chung Kết Thắng 1
-
Thắng 2
16h00

Mọi khó khăn hoặc thắc mắc, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nạp thẻ Download