Trang chủ

X

Cập nhật khác

07-09-20

Quý nhân sĩ thân mến,

Nhằm tối ưu hóa hệ thống, mang đến trải nghiệm chơi game tốt nhất cho quý bằng hữu, bản cập nhật lần này sẽ có một số điều chỉnh tính năng sau đây:

  • Thời gian áp dụng: sau bảo trì cập nhật.

Mở cấp 200

  • Chi tiết sẽ được cập nhật sau.

Điều chỉnh phân chia phần thưởng Boss

  • Ở phiên bản lần này, các loại BOSS: Võ Lâm Cao Thủ cấp 55, 75, 95, Boss Tần Thủy Hoàng, Boss Khắc Di Môn được phân chia phần thưởng theo xếp hạng bang hội.
  • Tổng cộng có 3 bang hội được phân chia phần thưởng theo thứ hạng 1, 2, 3. Tổ đội có sát thương cao nhất của bang hội sẽ được nhận thưởng.
Loại BossRương Boss Hạng 1Rương Boss Hạng 2Rương Boss Hạng 3
Võ Lâm Cao Thủ 55 1 Rương 1 Rương 1 Rương
Võ Lâm Cao Thủ 75 2 Rương 2 Rương 2 Rương
Võ Lâm Cao Thủ 95 3 Rương 3 Rương 3 Rương
Tần Thủy Hoàng Thật 5 Rương 3 Rương 1 Rương
Tần Thủy Hoàng Giả 3 Rương 2 Rương 1 Rương
Khắc Di Môn - Thống Soái 6 Rương 6 Rương 3 Rương
Khắc Di Môn - Mãnh Tướng 3 Rương 2 Rương 1 Rương

Điều chỉnh Đào Thiên Tử

  • Không thể sử dụng Càn Khôn Phù để truyền tống vào Đảo Thiên Tử.

Cải tạo Tần Lăng

  • Mỗi ngày khi hoàn thành 3 nhiệm vụ Trộm Có Đạo Đức đầu tiên trong tuần, nhân vật sẽ nhận được phần thưởng Khởi Linh Phù.

  • Khởi Linh Phù chỉ có thể sử dụng vào lúc 22:15 – 22:45 tại bản đồ Tần Lăng, mỗi ngày chỉ được dùng 1 lần.

  • Tầng 5 sẽ thêm mới khu an toàn, trong các tầng sẽ thêm NPC Quan Truyền Tống để di chuyển. Trong 3 khu an toàn có thể truyền tống nhanh qua lại với nhau.

  • Mỗi ngày, từ 15:30:00 – 15:45:3022:30:00 – 22:45:30, nhân sĩ đối thoại với NPC Quan Truyền Tống để truyền tống nhanh đến khu an toàn ở các tầng khác.

Điều chỉnh hiệu ứng vòng sáng của Già Lam Kinh

Cửa hàng Xu cổ cụm Hồi Ức

Xu Cổ cụm Hồi Ức
Xu Cổ tiêu haoVật phẩmSố lượngTính chất
2 Quy Nguyên Lệnh 10 khóa, vĩnh viễn
10 Tìm Ngựa-Mảnh 1 khóa, vĩnh viễn
30 Phiên Vũ 1 khóa, 30 ngày
Nạp thẻ Download