Trang chủ

X

Code

07-09-20

Nhằm giúp các đại hiệp mới có thể bắt đầu làm quen Kiếm Thế thuận lợi hơn, Bổn Trang xin mang đến hệ thống Code Tân Thủ mới. Kính mời quý đại hiệp cùng theo dõi.

Cụm Cao Thủ

  • Phần thưởng miễn phí:
Hình ảnhTên Vật Phẩm

Mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng

1 Băng Cơ Ngọc Liên (khóa, 30 ngày)
3 Túi Thiên Tàm (24 ô)
5 vạn Đồng Khóa
5 ức Bạc Khóa
5 Dây Thanh Ti (khóa, vĩnh viễn)
1 Ngựa Phiên Vũ (khóa, 30 ngày)
1 Lệnh bài mở rộng rương 1
1 Lệnh bài mở rộng rương 2
1 Lệnh bài mở rộng rương 3
  • Phần thưởng Code Tân Thủ:
Nhóm Tên Vật PhẩmSố LượngTính ChấtTiêu HaoĐiều kiện
Cấp Độ, Nhu Yếu Phẩm Điểm Quy Nguyên 12.000 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12.000 điểm Quy Nguyên.
Level 172 1 Khóa  Trả Phí  Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận được level 172.
Đồng Khóa 1.000.000 Khóa  Miễn Phí  -
Bạc Khóa 200.000.000 Khóa  Miễn Phí  -
Bạc 20.000.000 Không khóa  Trả Phí  Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) 1 Khóa  Miễn Phí  -
Huyền Tinh 12 100 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Ức Vân-Anh Hùng 1 Khóa, 30 ngày  Miễn Phí  -
Tiền Du Long 100 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Huyết Ảnh Thương 15 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Tần Lăng-Mạc Kim Phù 2.400 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Nhu yếu phẩm 2 Khoan Kim Cương 30 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Huy Chương Gia Tộc Cao 100 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Ngũ Hành Hồn Thạch 200 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 1 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Tiềm Năng 2 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Mảnh Tiềm Năng-Cao 10 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 55 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Chân Khí Hoàn 1 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Chân Khí Hoàn 20 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 4 Kim Ngân Bảo nhận 2000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Mảnh Bí Bảo 5 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Bát linh lệnh 500 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Hiên Viên Lệnh 1 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Danh vọng  Túi giấy Tiêu Dao 3 (Tăng danh Vọng Kim Long Áo, Phù, Tay, Lưng, Giày, Liên, Nhẫn, Bội) 62.575 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Kim Long Bảo Thạch (Tăng danh vọng Kim Long Nón, Vũ Khí) 850 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Hòa Thị Bích 500 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Bích Long Băng Châu 2 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Long Văn Ngân Tệ 10 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) 1.200 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) 1.800 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) 1.800 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Mật tịch Võ Lâm Mật Tịch Sơ 5 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Võ Lâm Mật Tịch Trung 5 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Tẩy Tủy Kinh Sơ 5 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Tẩy Tủy Kinh Trung 5 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Bánh Ít Bát Bảo 2 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Bánh Ít Thập Cẩm 2 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Thương Hải Nguyệt Minh 2 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Thái Vân Truy Nguyệt 2 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 1 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Huy Chương Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch 2 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 4 lần, mỗi ngày 1 lần.
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 5 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Đồng 1.000 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Sao Đồng 10.000 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 2 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Bạc 100 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Sao Bạc 1.000 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 1 Kim Ngân Bảo nhận 100 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Trục Cuốn Công Trạng 500 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Trục Cuốn Công Trạng 5.000 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 5 Kim Ngân Bảo nhận 500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Tâm Pháp Uẩn Linh & Chân Linh Thiên Canh Mật Tịch 1.000 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Thiên Canh Mật Tịch 5.000 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Địa Sát Mật Tịch 1.000 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Địa Sát Mật Tịch 5.000 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Tu Vi 50 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí   
Rương Tu Vi 500 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 50 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 1 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 10 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 1 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 10 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 80 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 700 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 10 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Vũ Hoa Thạch 500 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Vũ Hoa Thạch 3.000 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 300 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Chân Nguyên & Đồng Hành Yến Tiểu Na 2 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Vô Thượng Tinh Hoa 200 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương 100 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) 100 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Mật tịch đồng hành cao 2 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Bí kíp đồng hành đặc biệt 2 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Đơn Tâm Chiến Y 1 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Giới Chỉ 1 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Hộ Uyển 1 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Nhẫn 1 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Hộ Thân Phù 1 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Thần Sa Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp 1 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến 1 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 500 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 300 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 700 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 35 Kim Ngân Bảo nhận 700 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 400 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 700 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 70 Kim Ngân Bảo nhận 233 cái, nhận 3 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 200 Khóa, vĩnh viễn  Miễn Phí  -
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 500 Khóa, vĩnh viễn  Trả Phí  Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 100 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Nạp thẻ Download