Trang chủ

X

Hệ thống Thú Cưng

07-09-20

Quý nhân sĩ thân mến,

Hành trình bôn tẩu giang hồ vốn đầy hiểm nguy và đơn độc. Nhưng từ sau phiên bản mới lần này, nhân sĩ sẽ có thêm người bạn cùng đồng hành thông qua hệ thống Thú Cưng. Những người bạn tuy nhỏ bé này không chi tiếp thêm niềm vui mà còn hỗ trợ nhân sĩ tăng tiến sức mạnh đột biến. Hãy cùng Bổn Trang tìm hiểu kỹ hơn ngay sau đây.

 • Thời gian áp dụng: sau bảo trì cập nhật.

Tổng quan về thú cưng

 • Nhân vật đạt cấp 60 trở lên và đã gia nhập môn phái sẽ tự động nhận được nhiệm vụ chính tuyến “Thú Cưng Tiểu Bạch”, hoặc đến NPC Chủ Tiệm Da Trương Tùng ĐàoLong Tuyền Thôn để nhận nhiệm vụ.
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được thú cưng ban đầu Tiểu Bạch.

 • Sử dụng phím tắt “C” để mở giao diện thú cưng, hoặc nhấp vào biểu tượng thông qua thanh phím tắt bên phải.

Thông tin cơ bản

 • Trong giao diện thú cưng, người chơi có thể kiểm tra cấp độ, sức chiến đấu và tài phú của thú cưng.
 • Khi chủ nhân nhận kinh nghiệm, thú cưng cũng tự động nhận được kinh nghiệm để tăng cấp.
 • Cấp độ tối đa của thú cưng hiện tại là 160 và không được vượt quá cấp độ của nhân vật.

 • Người chơi có thể đổi tên thú cưng, thay đổi ngoại hình, tăng cấp thuộc tính hộ chủ, dưỡng thành nội đan và nâng cấp kỹ năng trong giao diện.
 • Thay đổi tên thú cưng chỉ hiển thị cho cá nhân.
 • Nhấn vào nút "Xuất Chiến" để triệu hồi thú cưng tham gia trợ chiến.

Thuộc tính hộ chủ

 • Tất cả thú cưng đều có thuộc tính hộ chủ. Sau khi xuất chiến sẽ tăng năng lực của chủ nhân. Thú cưng khác nhau thì thuộc tính hộ chủ cũng khác nhau.
 • Thuộc tính hộ chủ của thú cưng càng cao, năng lực của chủ nhân nhận được càng lớn.
 • Mỗi loại thú cưng đều có Thú Nhỏ tương ứng. Sau khi Dung Hợp Tiểu Bạch với Thú Nhỏ khác, giới hạn thuộc tính hộ chủ sẽ tăng lên.
 • Tăng thuộc tính hộ chủ của của thú cưng bằng cách dùng Nguyệt Hoa Lộ với số lượng khác nhau để tẩy luyện. Có thể dùng Bùa Tẩy Luyện Hoàng Kim để tăng xác suất tẩy luyện thành công cao hơn.

 • Khi tẩy luyện toàn bộ thuộc tính đạt đến số sao chỉ định, thuộc tính bộ sẽ được kích hoạt.

 • Lưu ý: Sau khi dung hợp hoặc ngưng tụ, thú cưng sẽ mất đi.

 • Khi các thú cưng có ngoại hình khác nhau được dung hợp, người chơi có thể chọn thay đổi ngoại hình của thú cưng.

Dưỡng thành nội đan

 • Thú cưng cấp 80 mới có thể kích hoạt nội đan.
 • Dưỡng thành nội đan giúp thú cưng có nhiều thuộc tính hỗ trợ hơn.
 • Thú cưng mặc định có 8 viên nội đan: Càn>Khôn>Chấn>Tốn>Khảm>Li>Cấn>Đoài, mỗi viên có 4 dòng thuộc tính.

Thuộc tính nội đan

 • Mỗi nội đan có cấp mặc định = 0.
 • Kích hoạt nội đan cần dựa theo thứ tự Càn>Khôn>Chấn>Tốn>Khảm>Li>Cấn>Đoài. Cần tiêu tốn một số Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 để kích hoạt.
 • Sau khi kích hoạt, mỗi 5 cấp có thể chọn bất kỳ thuộc tính nội đan nào để nâng cấp. Ví dụ: thuộc tính hiện tại có thể dưỡng thành tối đa lên Lv5, thì cần toàn bộ thuộc tính nội đan đạt Lv5 mới có thể dưỡng thành.
 • Dưỡng thành thuộc tính nội đan cần Ngưng Sương Tinh Thạchbạc.
 • Ngưng Sương Tinh Thạch có 5 cấp, cấp Ngưng Sương Tinh Thạch càng cao, tỉ lệ thành công càng cao.
 • Tỉ lệ thành công ≥ 20% mới có thể tiến hành dưỡng thành.
 • Tùy theo số lượng nguyên liệu đặt vào mà có tỉ lệ thành công khác nhau. Khi tỉ lệ thành công dưới 100% thì việc tu luyện có thể thất bại. Sau khi thất bại, thuộc tính không đổi, nguyên liệu sẽ bị mất.
 • Khi cho Ngưng Sương Tinh Thạch vượt mức 100%, phần vượt mức sẽ căn cứ theo giá trị, quy đổi thành các loại Ngưng Sương Tinh Thạch tương ứng vào trong hành trang. Lưu ý: Vật phẩm cho vào là không khóa, khi trả lại sẽ bị khóa

 • Nhấp vào “Ghép nguyên liệu” để ghép thành nguyên liệu cấp cao hơn.

Tăng kỹ năng

 • Thú cưng không chỉ có thuộc tính hộ chủ và dưỡng thành nội đan, mà còn có kỹ năng riêng. Mỗi thú cưng sẽ có kỹ năng khác nhau.
 • Sau khi xuất chiến và vào trạng thái chiến đấu, kỹ năng của thú cưng sẽ có hiệu quả.
 • Một số thú cưng có kỹ năng đặc biệt.
 • Thú cưng có rất nhiều kỹ năng, học được nhờ vào Vô Tướng Châu.

 • Toàn bộ Thú Nhỏ đều có thể dung hợp và ngưng tụ.

Cách nhận Vô Tướng Châu

 • Vô Tướng Châu nhận được khi Ngưng Tụ thú nhỏ. Loại Vô Tướng Châu và loại thú cưng trước khi ngưng tụ có liên quan đến nhau.
 • Vô Tướng Châu có thể nhận ngẫu nhiên các kỹ năng của thú cưng, có thể sử dụng để tẩy luyện, học  và tổng hợp các kỹ năng của thú cưng.

 • Dùng 2 Vô Tướng Châu để ghép, ngẫu nhiên nhận được 1 Vô Tướng Châu. Loại thú cưng của Vô Tướng Châu mới sẽ tạo ra ngẫu nhiên từ 1 trong 2 loại trước khi ghép.
 • Số kỹ năng Vô Tướng Châu = kỹ năng không trùng lặp trên 2 Vô Tướng Châu gốc (tạo ra ngẫu nhiên) + kỹ năng bắt buộc của loại Vô Tướng Châu mới.

Tẩy luyện kỹ năng

 • Muốn thú cưng có nhiều kỹ năng hơn, có thể thao tác trên giao diện Tăng kỹ năng.
 • Sử dụng Thiên Tâm Thủy để tẩy luyện Vô Tướng Châu.
 • Vô Tướng Châu sẽ bị khóa sau khi tẩy luyện.
 • Mỗi lần tẩy luyện sẽ nhận được may mắn, khi may mắn đạt đến mức yêu cầu sẽ nhận toàn bộ kỹ năng thiên phú, đồng thời điểm may mắn sẽ còn 0.

Học kỹ năng

 • Người chơi có thể học kỹ năng cho thú cưng thông qua “Sách kỹ năng”.
 • Học sách kỹ năng sẽ ngẫu nhiên đổi 1 kỹ năng của Vô Tướng Châu. Bấm vào Học để đổi.

 • Số kỹ năng càng nhiều, thuộc tính nhận được càng nhiều.
 • Quy tắc kích hoạt kỹ năng thú cưng:
  • Khi có kỹ năng cùng tên cấp cao và cấp thấp cùng tồn tại, thì hiệu quả của kỹ năng cấp cao sẽ được kích hoạt, kỹ năng thấp còn lại sẽ vô hiệu. Nếu cấp của nhiều kỹ năng bằng nhau, thì ưu tiên tăng cấp theo ô tứ tự của kỹ năng.
  • Ví dụ: Khi thú cưng học cùng lúc 2 kỹ năng Kiên Thủ-Kim (cao) và Kiên Thủ-Kim (thấp) thì Kiên Thủ-Kim (thấp) sẽ vô hiệu. Ngoài ra, Kiên Thủ-Kim và Kiên Thủ-Mộc được tính là hai kỹ năng khác nhau.

Ghép kỹ năng

 • Kỹ năng của thú cưng và Vô Tướng Châu có thể đổi chỗ cho nhau. Sau khi thao tác, Vô Tướng Châu sẽ bị khóa.
 • Sau khi đổi, may mắn của Vô Tướng Châu sẽ bị xóa.

Đổi kỹ năng

 • Hai Vô Tướng Châu có thể ghép thành 1 Vô Tướng Châu mới.
 • Khi ghép có xác suất giữ lại kỹ năng ban đầu và nhận thêm kỹ năng mới.
 • Tổng số kỹ năng tối đa là 10.
 • Số kỹ năng ghép may mắn không thấp hơn số kỹ năng ở bậc này.

Mở khóa Vô Tướng Châu

 • Tất cả các thao tác liên quan đến Vô Tướng Châu sẽ làm cho Vô Tướng Châu bị khóa. Có thể đăng ký mở Vô Tướng Châu tại NPC Long Ngũ Thái Gia, mỗi ngày được mở khóa 1 Vô Tướng Châu.
 • Sau khi mở khóa, điểm may mắn của Vô Tướng Châu sẽ bị xóa về 0, có thể giao dịch.
 • Có 2 cách tăng số kỹ năng Vô Tướng Châu:
  • Cách 1: Tẩy luyện. Vô Tướng Châu thông qua tẩy luyện kỹ năng để tăng số kỹ năng. Khi tẩy luyện, chỉ sinh ra số kỹ năng ngẫu nhiên từ kỹ năng Thiên Phú của loại thú cưng này. Sau khi Vô Tướng Châu đạt số lần tẩy luyện yêu cầu, chắc chắn nhận được Vô Tướng Châu với số kỹ năng Thiên Phú tối đa.
  • Cách 2: Nên dùng Vô Tướng Châu có nhiều kỹ năng để ghép. Vô Tướng Châu mới sẽ nhận được ngẫu nhiên, có thể nhận thêm kỹ năng ngoài kỹ năng Thiên Phú.

Đồ giám cải trang

 • Ngoài kỹ năng hộ chủ, thú cưng cũng sở hữu ngoại hình phong phú, ngây thơ hoặc dễ thương. Người chơi có thể xem thông tin thú cưng dựa trên minh họa trong giao diện Đồ Giám Cải Trang.
 • Cải trang chỉ có thể được thực hiện dựa trên hình ảnh thú cưng đã được thu thập.
 • Cải trang chỉ thay đổi hình ảnh thú cưng, không thay đổi thuộc tính và kỹ năng.
 • Tùy vào phẩm chất của thú cưng, mà cải trang sẽ tiêu hao số lượng Dị Dung Đơn nhất định.

 • Thú cưng có các cấp phẩm chất: Tân Thủ > Thường > Hiếm > Thần Thú. Mỗi loại thú cưng có kỹ năng thiên phú khác nhau. Khi tẩy luyện đủ 4 kỹ năng thiên phú, sẽ không thể tiến hành tẩy luyện được nữa.

Cách nhận Rương Thú Nhỏ

 • Nhân sĩ tham gia các tính năng sau để nhận Rương Thú Nhỏ:
Tính năngPhần thưởng
Hoàn thành 1 lần nhiệm vụ Tàng Bảo Đồ 5 Rương Thú Nhỏ-Chưa giám định
(không khóa, vĩnh viễn)
Hoàn thành 1 lần nhiệm vụ Quân Doanh 5 Rương Thú Nhỏ-Chưa giám định
(không khóa, vĩnh viễn)
Hoàn thành nhiệm vụ Hiệp Khách 5 Rương Thú Nhỏ-Chưa giám định
(không khóa, vĩnh viễn)
Hoàn thành 1 lần nhiệm vụ Tiêu Dao Cốc 5 Rương Thú Nhỏ-Chưa giám định
(không khóa, vĩnh viễn)
Hoàn thành 6 nhiệm vụ Truy Nã 5 Rương Thú Nhỏ-Chưa giám định
(không khóa, vĩnh viễn)

 

100 Rương Thú Nhỏ - Chưa giám định + 7.500 Tinh Hoạt Lực = 1 Rương Thú Nhỏ (khóa, vĩnh viễn)

 

 • Sử dụng Rương Thú Nhỏ được nhận ngẫu nhiên 1 trong các loại Thú Cưng có phẩm chất và giá trị khác nhau.
Sử dụng Rương Thú nhỏ nhận ngẫu nhiên
Thú nhỏ-Sói Sao
Thú nhỏ-Tiểu Bạch
Thú nhỏ-Rùa
Thú nhỏ-Hươu
Thú nhỏ-Khỉ
Thú nhỏ-Mũm Mĩm
Thú nhỏ-Tọa Sơn Điêu
Thú nhỏ-Ngưng Yên Mi

Nhận nguyên liệu thú cưng

 • Sử dụng rương Quản Gia Tàng Bảo Đồ 6 sao nhận được thêm 5 Ngưng Sương Thạch lv1 (khóa, vĩnh viễn) và phần thưởng cũ:
Cụm máy chủVật phẩm Số lượng Tính chất
Cao Thủ Kinh nghiệm 30.000.000  
Chân Khí Hoàn 20  Khóa, vĩnh viễn 
Hộp Toái Ngọc Lăng Sương 10  Khóa, vĩnh viễn 
Vũ Hoa Thạch 5  Khóa, vĩnh viễn 
Hẹn Ước Kinh nghiệm 5.000.000  
Hàn Thiên Thúy Ngọc phòng cụ 1  Khóa, vĩnh viễn 
Hàn Thiên Thúy Ngọc trang sức 1  Khóa, vĩnh viễn 
Hàn Thiên Thúy Ngọc phòng cụ 1  Khóa, vĩnh viễn 
Hồi Ức Kinh nghiệm 1.000.000  
Ngũ Hành Hồn Thạch 50  Khóa, vĩnh viễn 
Rương Tàng Bảo Đồ-Tinh Kim 20  Khóa, vĩnh viễn 
 • Sử dụng rương Quản Gia Tiêu Dao Cốc (thường, khó, truyền thuyết, địa ngục) nhận được thêm 3 Ngưng Sương Thạch lv1 (khóa, vĩnh viễn) và phần thưởng cũ:
Cụm máy chủVật phẩm Số lượng Tính chất
Cao Thủ Kinh nghiệm 30.000.000  
Hộp Toái Ngọc Lăng Sương 5  Khóa, vĩnh viễn 
Vũ Hoa Thạch 5  Khóa, vĩnh viễn 
[Thẻ đặc biệt] Biến Huyễn 2  Khóa, 2h 
Hẹn Ước Kinh nghiệm 3.000.000  
Vũ Hoa Thạch 1  Khóa, vĩnh viễn 
[Thẻ đặc biệt] Biến Huyễn 2  Khóa, 2h 
Hồi Ức Kinh nghiệm 500.000  
[Thẻ đặc biệt] Biến Huyễn 2  Khóa, 2h 
Khoáng thạch Tiêu Dao Kỳ Bảo 2  Khóa, Vĩnh viễn 
Ngẫu nhiên Huyền Tinh 5 hoặc 6 1  Khóa, vĩnh viễn 
 • Sử dụng rương Quản Gia Nghĩa Quân (10 lần) nhận được thêm 3 Ngưng Sương Thạch lv1 (khóa, vĩnh viễn) và phần thưởng cũ:
Cụm máy chủVật phẩm Số lượng Tính chất
Cao Thủ Kinh nghiệm 30.000.000  
Thiên Canh Mật Tịch 1  Khóa, vĩnh viễn 
Hẹn Ước Kinh nghiệm 3.000.000  
Quang Vũ Tinh Hoa 3  Khóa, vĩnh viễn 
Hồi Ức Kinh nghiệm 300.000  
Bạc khóa ngẫu nhiên  
Ngẫu nhiên Huyền Tinh
4 - 5 - 6
ngẫu nhiên  Khóa, vĩnh viễn
 • Sử dụng rương Quản Gia Quân Doanh (Hậu Sơn, Bách Man Sơn, Hải Lăng, Ngạc Luân) nhận được thêm 3 Ngưng Sương Thạch lv1 (khóa, vĩnh viễn) và phần thưởng cũ:
Cụm máy chủVật phẩm Số lượng Tính chất
Cao Thủ Kinh nghiệm 30.000.000  
Địa Sát Mật Tịch 1  Khóa, vĩnh viễn 
Sách Kỹ Năng Chân Linh 2  Khóa, vĩnh viễn 
Rương Quân Doanh Chính Tuyến 1  Khóa, vĩnh viễn 
Hẹn Ước Kinh nghiệm 3.000.000  
Ảnh Ngấn Tinh Hoa 5  Khóa, vĩnh viễn 
Quang Vũ Tinh Hoa 3  Khóa, vĩnh viễn 
Rương Quân Doanh Chính Tuyến 1  Khóa, vĩnh viễn 
Hồi Ức Kinh nghiệm 300.000  
Đồng khóa ngẫu nhiên  
Bạc khóa ngẫu nhiên  
Rương Quân Doanh Chính Tuyến 1  Khóa, vĩnh viễn 
 • Sử dụng rương Boss Tần Thủy Hoàng được nhận thêm phần thưởng Ngưng Sương Thạch lvl 1 (khóa, vĩnh viễn) + phần thưởng cũ, cụ thể: (áp dụng cho cả 3 Cụm máy chủ)
Rương Hoàng Đế Tần Lăng GiảPhần thưởng
Rương Hoàng Đế Tần Lăng Giả - Hạng 1 10 Ngưng Sương Thạch lv1
(không khóa, vĩnh viễn)
Rương Hoàng Đế Tần Lăng Giả - Hạng 2 6 Ngưng Sương Thạch lv1
(không khóa, vĩnh viễn)
Rương Hoàng Đế Tần Lăng Giả - Hạng 3 3 Ngưng Sương Thạch lv1
(không khóa, vĩnh viễn)
Rương Hoàng Đế Tần Lăng ThậtPhần thưởng
Rương Hoàng Đế Tần Lăng Thật - Hạng 1 20 Ngưng Sương Thạch lv1
(không khóa, vĩnh viễn)
Rương Hoàng Đế Tần Lăng Thật - Hạng 2 9 Ngưng Sương Thạch lv1
(không khóa, vĩnh viễn)
Rương Hoàng Đế Tần Lăng Thật - Hạng 3 5 Ngưng Sương Thạch lv1
(không khóa, vĩnh viễn)
 • Sử dụng Túi Quà Mỗi Ngày được nhận thêm một số phần thưởng mới + phần thưởng cũ, cụ thể:
  • Sử dụng Túi Quà Siêu Phàm được nhận cố định 05 Ngưng Sương Thạch lvl 1 (khóa, vĩnh viễn) và ngẫu nhiên 1 phần thưởng cũ:
Cụm máy chủVật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Cao Thủ Sách Kỹ Năng Chân Linh 10  Khóa, vĩnh viễn 
Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch 5  Khóa, vĩnh viễn 
Thần Sa-Thiên Địa Dẫn (Cấp 5) 2  Khóa, vĩnh viễn 
Hẹn Ước Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 3  Khóa, vĩnh viễn 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 4  Khóa, vĩnh viễn 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 5  Khóa, vĩnh viễn 
Hồi Ức Đồng khóa 500  
Tinh phách (cấp 1) 5  Khóa, vĩnh viễn 
Khoáng Thạch Tinh Anh Hiệp Dũng 2  Khóa, vĩnh viễn 
 • Sử dụng Túi Quà Xuất Trần được nhận cố định 10 Ngưng Sương Thạch lvl 1 (khóa, vĩnh viễn) + 01 Nguyệt Hoa Lộ (khóa, vĩnh viễn) và ngẫu nhiên 1 phần thưởng cũ:
Cụm máy chủVật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Cao Thủ Sách Kỹ Năng Chân Linh 20  Khóa, vĩnh viễn 
Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch 10  Khóa, vĩnh viễn 
Thần Sa-Thiên Địa Dẫn (Cấp 5) 4  Khóa, vĩnh viễn 
Hẹn Ước Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 3  Khóa, vĩnh viễn 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 4  Khóa, vĩnh viễn 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 5  Khóa, vĩnh viễn 
Hồi Ức Đồng khóa 1.000  
Tinh phách (cấp 1) 7  Khóa, vĩnh viễn 
Khoáng Thạch Tinh Anh Hiệp Dũng 3  Khóa, vĩnh viễn 
 • Sử dụng Túi Quà Lăng Tuyệt được nhận cố định 10 Ngưng Sương Thạch lvl 1 (khóa, vĩnh viễn) + 01 Nguyệt Hoa Lộ (khóa, vĩnh viễn) + 01 Thiên Tâm Thủy (khóa, vĩnh viễn) và ngẫu nhiên 1 phần thưởng cũ.
Cụm máy chủVật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Cao Thủ Sách Kỹ Năng Chân Linh 40  Khóa, vĩnh viễn 
Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch 20  Khóa, vĩnh viễn 
Thần Sa-Thiên Địa Dẫn (Cấp 5) 6  Khóa, vĩnh viễn 
Hẹn Ước Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 3  Khóa, vĩnh viễn 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 4  Khóa, vĩnh viễn 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 5  Khóa, vĩnh viễn 
Hồi Ức Đồng khóa 2.000  
Tinh phách cấp 2 2  Khóa, vĩnh viễn 
Vạn Vật Quy Nguyên Đơn 1  Khóa, vĩnh viễn 
Nạp thẻ Download