popup-close

Phần thưởng

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Hoạt động Vạn Phúc Lễ Bao 2024 bao gồm những nội dung sau đây, quý nhân sĩ thuộc cụm nào nếu thỏa điều kiện sẽ nhận được phần thưởng tương ứng cột mốc của mình.

Thời gian & điều kiện tham gia

Điều kiện tham gia: Toàn bộ nhân sĩ Kiếm Thế có tham gia quy đổi ZingXu sang tiền Đồng tại Kiếm Thế trong khoảng thời gian 00h00 ngày 01/04/2023 đến 23h59 ngày 31/03/2024

Thời gian kiểm tra Đồng nạpTừ ngày 07/02/2024 đến 23h59 ngày 10/04/2024

Thời gian nhận thưởng code Vạn Phúc Lễ Bao 2024: 10h00 ngày 10/04/2024 đến 23h59 ngày 30/04/2024

Trong thời gian sự kiện, hệ thống sẽ xác định mức phúc lợi mà nhân sĩ đã đạt được và cho phép nhận Code thưởng với mốc tương ứng. Mỗi nhân sĩ chỉ nhận được 1 mốc cao nhất đạt được.

Mốc quy đổi nhận gói thưởng

Thời gianMốc Điều kiện quy đổi Đồng Kiếm Thế
Từ
0h00 ngày 01/04/2023
đến
23h59 ngày 31/03/204
Mốc 1 ≥ 5 vạn
Mốc 2 ≥ 8 vạn
Mốc 3 ≥ 16 vạn
Mốc 4 ≥ 32 vạn
Mốc 5 ≥ 64 vạn
Mốc 6 ≥ 128 vạn
Mốc 7 ≥ 320 vạn
Mốc 8 ≥ 640 vạn
Mốc 9 ≥ 1280 vạn
Mốc 10 ≥ 2560 vạn
Mốc 11 ≥ 4200 vạn

Phần thưởng các cụm máy chủ


Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.