Cụm Cao Thủ 1

05-06-22

Từ tháng 06/2022, ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại cụm Cao Thủ 1 trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:

Code Phúc Lợi Nạp Thẻ

 • Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
 • Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01/2022.
 • Thời gian nhận CODE mới: Từ 14h00 ngày 06/06/2022.
 • Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến 23h59 ngày 31/12/2022.
 • Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2022, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2023.
 • Tương Phùng Lệnh mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng.
 • Điều kiện: Có sử dụng Chứng Thực.

Công thức quy đổi

 • 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
 • 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.

Loại CodeZing XuSố điểm quy đổiSố lượt quay tương ứng
CODE 1 60.000 600 6
CODE 2 300.000 3.000 30

Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.

Phần thưởng CODE1

 • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
Đồng Khóa 10000000  
Bạc Khóa 1000000000  
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) 1000  
Huyền Tinh 12 100 Khóa, vĩnh viễn
Ức Vân-Anh Hùng 1 Khóa, 30 ngày
Tiền Du Long 100000 Khóa, vĩnh viễn
Huyết Ảnh Thương 15000 Khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng-Mạc Kim Phù 2400 Khóa, vĩnh viễn
Khoan Kim Cương 30 Khóa, vĩnh viễn
Huy Chương Gia Tộc Cao 100 Khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 300000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Tiềm Năng 300000 Khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 18000 Khóa, vĩnh viễn
Rương Mảnh Bí Bảo 10000 Khóa, vĩnh viễn
Bát linh lệnh 3000 Khóa, vĩnh viễn
Hiên Viên Lệnh 3000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 40 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 40 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 40 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9000 Khóa, vĩnh viễn
Túi Giấy Tiêu Dao 3 70000 Khóa, vĩnh viễn
Kim Long Bảo Thạch 850 Khóa, vĩnh viễn
Bích Long Băng Châu 10000 Khóa, vĩnh viễn
Hòa Thị Bích 500 Khóa, vĩnh viễn
Long Văn Ngân Tệ 20000 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) 1200 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) 1800 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) 1800 Khóa, vĩnh viễn
Võ Lâm Mật Tịch Sơ 5 Khóa, vĩnh viễn
Võ Lâm Mật Tịch Trung 5 Khóa, vĩnh viễn
Tẩy Tủy Kinh Sơ 5 Khóa, vĩnh viễn
Tẩy Tủy Kinh Trung 5 Khóa, vĩnh viễn
Bánh Ít Bát Bảo 2 Khóa, vĩnh viễn
Bánh Ít Thập Cẩm 2 Khóa, vĩnh viễn
Thương Hải Nguyệt Minh 2 Khóa, vĩnh viễn
Thái Vân Truy Nguyệt 2 Khóa, vĩnh viễn
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1 Khóa, vĩnh viễn
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 1 Khóa, vĩnh viễn
Sao Đồng 4800 Khóa, vĩnh viễn
Sao Bạc 480 Khóa, vĩnh viễn
Trục Cuốn Công Trạng 1200 Khóa, vĩnh viễn
Thiên Canh Mật Tịch 6000 Khóa, vĩnh viễn
Địa Sát Mật Tịch 6000 Khóa, vĩnh viễn
Rương Tu Vi 600 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 12000 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 12000 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 6000 Khóa, vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 6000 Khóa, vĩnh viễn
Sách Kỹ Năng Chân Linh 6000 Khóa, vĩnh viễn
Yến Tiểu Na 2 Khóa, vĩnh viễn
Vô Thượng Tinh Hoa 200 Khóa, vĩnh viễn
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương 10 Khóa, vĩnh viễn
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) 50 Khóa, vĩnh viễn
Mật tịch đồng hành cao 2 Khóa, vĩnh viễn
Bí kíp đồng hành đặc biệt 2 Khóa, vĩnh viễn
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp 1 Khóa, vĩnh viễn
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến 1 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 1000 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 500 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 400 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 500 Khóa, vĩnh viễn
Phôi Ấn-Tri Bạch 1 Khóa, vĩnh viễn
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính ChấtĐiều kiện
Điểm Quy Nguyên 12000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên.
Lên cấp 178 1   Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận lên cấp 178
Bạc 1000000000   Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lệnh bài mở rộng rương cấp 4 (mở rương thứ 5) 1   Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Luân Hồi Lệnh 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Tiềm Năng-Cao 300000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 30000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Chân Khí Hoàn 300000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 30000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 60 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 60 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 60 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 2 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Ấn Chương-Bích Lạc 1500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Phu Tử Miếu level 3 1000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 900 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bích Long Bảo Châu 34000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 340 Kim Ngân Bảo nhận 3400 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch 10 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 20 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi lần nhận 4 cái.
Sao Đồng 120000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 24 Kim Ngân Bảo nhận 12000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Bạc 6000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 3 Kim Ngân Bảo nhận 600 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Trục Cuốn Công Trạng 18000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 1800 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Thiên Canh Mật Tịch 60000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Địa Sát Mật Tịch 60000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Tu Vi 6000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 600 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 120000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 12000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 120000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 12000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 60000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Vũ Hoa Thạch 300000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 30000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sách Kỹ Năng Chân Linh 90000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 1350 Kim Ngân Bảo nhận 9000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Thần Binh 4 Sao-Có tì vết 300 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 300 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Hồn Tiểu Na 18000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 360 Kim Ngân Bảo nhận 1800 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu 7 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo  nhận 1 lần duy nhất.
Long Đằng Chiến Y 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Giới Chỉ 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hộ Uyển 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Nhẫn 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Hộ Thân Phù 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hạng Liên 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 2500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Thúc Yêu 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Bội 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Quán 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chiến Ngoa 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 6000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 1000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 1000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 1000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 1200 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 1320 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 6 200 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 20 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.

Phần thưởng CODE2

 • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
Đồng Khóa 10000000  
Bạc Khóa 1000000000  
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) 1000  
Huyền Tinh 12 100 Khóa, vĩnh viễn
Ức Vân-Anh Hùng 1 Khóa, 30 ngày
Tiền Du Long 100000 Khóa, vĩnh viễn
Huyết Ảnh Thương 15000 Khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng-Mạc Kim Phù 2400 Khóa, vĩnh viễn
Khoan Kim Cương 30 Khóa, vĩnh viễn
Huy Chương Gia Tộc Cao 100 Khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 500000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Tiềm Năng 500000 Khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 30000 Khóa, vĩnh viễn
Rương Mảnh Bí Bảo 10000 Khóa, vĩnh viễn
Bát linh lệnh 5000 Khóa, vĩnh viễn
Hiên Viên Lệnh 5000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 40 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 40 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 40 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9000 Khóa, vĩnh viễn
Túi Giấy Tiêu Dao 3 70000 Khóa, vĩnh viễn
Kim Long Bảo Thạch 850 Khóa, vĩnh viễn
Bích Long Băng Châu 10000 Khóa, vĩnh viễn
Hòa Thị Bích 500 Khóa, vĩnh viễn
Long Văn Ngân Tệ 20000 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) 1200 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) 1800 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) 1800 Khóa, vĩnh viễn
Võ Lâm Mật Tịch Sơ 5 Khóa, vĩnh viễn
Võ Lâm Mật Tịch Trung 5 Khóa, vĩnh viễn
Tẩy Tủy Kinh Sơ 5 Khóa, vĩnh viễn
Tẩy Tủy Kinh Trung 5 Khóa, vĩnh viễn
Bánh Ít Bát Bảo 2 Khóa, vĩnh viễn
Bánh Ít Thập Cẩm 2 Khóa, vĩnh viễn
Thương Hải Nguyệt Minh 2 Khóa, vĩnh viễn
Thái Vân Truy Nguyệt 2 Khóa, vĩnh viễn
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1 Khóa, vĩnh viễn
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 1 Khóa, vĩnh viễn
Sao Đồng 8000 Khóa, vĩnh viễn
Sao Bạc 800 Khóa, vĩnh viễn
Trục Cuốn Công Trạng 2000 Khóa, vĩnh viễn
Thiên Canh Mật Tịch 10000 Khóa, vĩnh viễn
Địa Sát Mật Tịch 10000 Khóa, vĩnh viễn
Rương Tu Vi 1000 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 20000 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 20000 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 10000 Khóa, vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 10000 Khóa, vĩnh viễn
Sách Kỹ Năng Chân Linh 10000 Khóa, vĩnh viễn
Yến Tiểu Na 2 Khóa, vĩnh viễn
Vô Thượng Tinh Hoa 200 Khóa, vĩnh viễn
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương 10 Khóa, vĩnh viễn
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) 50 Khóa, vĩnh viễn
Mật tịch đồng hành cao 2 Khóa, vĩnh viễn
Bí kíp đồng hành đặc biệt 2 Khóa, vĩnh viễn
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp 1 Khóa, vĩnh viễn
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến 1 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 1000 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 500 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 400 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 500 Khóa, vĩnh viễn
Phôi Ấn-Tri Bạch 1 Khóa, vĩnh viễn
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính ChấtĐiều kiện
Điểm Quy Nguyên 12000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên.
Lên cấp 179 1   Tiêu hao 12000 Kim Ngân Bảo nhận lên cấp 179
Bạc 1000000000   Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lệnh bài mở rộng rương cấp 4 (mở rương thứ 5) 1   Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Luân Hồi Lệnh 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Tiềm Năng-Cao 500000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Chân Khí Hoàn 500000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 60 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 60 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 60 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 2 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Ấn Chương-Ngưng Hàn 3500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 1750 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Phu Tử Miếu level 4 7500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 900 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bích Long Bảo Châu 34000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 340 Kim Ngân Bảo nhận 3400 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch 10 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 20 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi lần nhận 4 cái.
Sao Đồng 200000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 20000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Bạc 10000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 5 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Trục Cuốn Công Trạng 30000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Thiên Canh Mật Tịch 100000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Địa Sát Mật Tịch 100000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Tu Vi 10000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 200000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 20000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 200000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 20000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 100000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Vũ Hoa Thạch 500000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sách Kỹ Năng Chân Linh 150000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 2250 Kim Ngân Bảo nhận 15000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Thần Binh 4 Sao-Có tì vết 600 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo, nhận 1 lần duy nhất.
Hồn Tiểu Na 30000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu 7 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Long Đằng Chiến Y 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Giới Chỉ 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hộ Uyển 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Nhẫn 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Hộ Thân Phù 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hạng Liên 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 2500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Thúc Yêu 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Bội 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Quán 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chiến Ngoa 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 6000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 1000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 1000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 1000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 1500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 1650 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 6 500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 50 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.