Cụm Hẹn Ước

05-06-22

Từ tháng 06/2022, ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại cụm Hẹn Ước trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:

Code Phúc Lợi Nạp Thẻ

 • Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
 • Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01/2022.
 • Thời gian nhận CODE mới: Từ 14h00 ngày 06/06/2022.
 • Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến 23h59 ngày 31/12/2022.
 • Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2022, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2023.
 • Tương Phùng Lệnh mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng.
 • Điều kiện: Có sử dụng Chứng Thực.

Công thức quy đổi

 • 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
 • 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.

Loại CodeZing XuSố điểm quy đổiSố lượt quay tương ứng
CODE 1 60.000 600 6
CODE 2 300.000 3.000 30

Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.

Phần thưởng CODE1

 • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
Đồng Khóa 3000000  
Bạc Khóa 600000000  
Huyền Tinh 8 50 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 9 50 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 10 50 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 12 10 Khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 60000 Khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng Mạc Kim Phù 2500 Khóa, vĩnh viễn
Tìm Ngựa Mảnh 20 Khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 50000 Khóa, vĩnh viễn
Huy Chương Gia Tộc Cao 100 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 40 Khóa, vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 1800 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 600 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 600 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 300 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 600 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 600 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 600 Khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 3000 Khóa, vĩnh viễn
Thiên Canh Mật Tịch 500 Khóa, vĩnh viễn
Địa Sát Mật Tịch 500 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Tiềm Năng 300 Khóa, vĩnh viễn
Sao Đồng 1200 Khóa, vĩnh viễn
Sao Bạc 90 Khóa, vĩnh viễn
Trục Cuốn Công Trạng 300 Khóa, vĩnh viễn
Vô Thượng Tinh Hoa 100 Khóa, vĩnh viễn
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 100 Khóa, vĩnh viễn
Phôi Ấn-Tri Bạch 1 Khóa, vĩnh viễn
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính ChấtĐiều kiện
Lên cấp 168 1   Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận được cấp 168.
Điểm Quy Nguyên 12000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hòa Thị Bích 500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tiền Du Long 300000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30000 Tiền Du Long.
Lôi Đình Ấn 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 60 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Danh Vọng Ấn Chương-Tri Bạch 500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Phu Tử Miếu - cấp 2 500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 4 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Vũ Hoa Thạch 60000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 9000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 225 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 9000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 225 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 6000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 720 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 27 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 36 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Chân Khí Hoàn 30000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 3000 cái.
Thiên Canh Mật Tịch 5000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Địa Sát Mật Tịch 5000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Rương Tu Vi 250 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 13 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 25 cái.
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Tiềm Năng-Cao 15000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1500 cái.
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 200 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Sao Đồng 30000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 3000 cái.
Sao Bạc 3000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Trục Cuốn Công Trạng 3000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Yến Tiểu Lâu 2 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Yến Tiểu Thanh 2 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Yến Tiểu Hà 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 70 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Rương Chân Nguyên-Cao 60 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương 30 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 3 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Đơn Tâm Chiến Y 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Giới Chỉ 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Hộ Uyển 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Nhẫn 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Thân Phù 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Quán 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Bội 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Thúc Yêu 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Ngoa 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Liên 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.

Phần thưởng CODE2

 • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
Đồng Khóa 5000000  
Bạc Khóa 1000000000  
Huyền Tinh 8 50 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 9 50 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 10 50 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 12 10 Khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 100000 Khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng Mạc Kim Phù 2500 Khóa, vĩnh viễn
Tìm Ngựa Mảnh 20 Khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 50000 Khóa, vĩnh viễn
Long Văn Ngân Tệ 20000 Khóa, vĩnh viễn
Huy Chương Gia Tộc Cao 100 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 40 Khóa, vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 3000 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 1000 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 1000 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 500 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 1000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 1000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 1000 Khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 5000 Khóa, vĩnh viễn
Thiên Canh Mật Tịch 1000 Khóa, vĩnh viễn
Địa Sát Mật Tịch 1000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Tiềm Năng 500 Khóa, vĩnh viễn
Sao Đồng 2000 Khóa, vĩnh viễn
Sao Bạc 150 Khóa, vĩnh viễn
Trục Cuốn Công Trạng 500 Khóa, vĩnh viễn
Vô Thượng Tinh Hoa 100 Khóa, vĩnh viễn
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 100 Khóa, vĩnh viễn
Phôi Ấn-Tri Bạch 1 Khóa, vĩnh viễn
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính ChấtĐiều kiện
Lên cấp 170 1   Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận được cấp 170.
Điểm Quy Nguyên 12000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hòa Thị Bích 500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tiền Du Long 300000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30000 Tiền Du Long.
Lôi Đình Ấn 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 60 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 100 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Danh Vọng Ấn Chương-Tri Bạch 500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Phu Tử Miếu - cấp 2 500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 4 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) 1200 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) 1800 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 144 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) 1800 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 144 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Vũ Hoa Thạch 100000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 15000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 375 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1500 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 15000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 375 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1500 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 10000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 27 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 36 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Chân Khí Hoàn 50000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái.
Thiên Canh Mật Tịch 10000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Địa Sát Mật Tịch 10000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Rương Tu Vi 500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 50 cái.
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Tiềm Năng-Cao 15000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1500 cái.
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Sao Đồng 50000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái.
Sao Bạc 5000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Trục Cuốn Công Trạng 5000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Yến Tiểu Lâu 2 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Yến Tiểu Thanh 2 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Yến Tiểu Hà 2 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 140 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Rương Chân Nguyên-Cao 100 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương 50 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 5 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Long Đằng Chiến Y 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Giới Chỉ 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Long Đằng Hộ Uyển 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Nhẫn 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Thân Phù 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Quán 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Bội 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Thúc Yêu 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Ngoa 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Liên 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.