Tương Phùng Lệnh

01-06-22

Nhằm giúp các đại hiệp mới có thể bắt đầu làm quen Kiếm Thế thuận lợi hơn, Bổn Trang xin mang đến hệ thống Code Tân Thủ mới. Kính mời quý đại hiệp cùng theo dõi:

  • Tương Phùng Lệnh có thể mua với giá 5.000 Đồng tại Kỳ Trân Các.
  • Điều kiện: Có sử dụng chứng thực, áp dụng cho tất cả máy chủ.
  • Hạn sử dụng: Đến hết ngày 31/12/2022. 

Phần thưởng cụm Cao Thủ 1

  • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
Đồng Khóa 5000000  
Bạc Khóa 1000000000  
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) 1000 Khóa
Huyền Tinh 12 100 Khóa, vĩnh viễn
Ức Vân-Anh Hùng 1 Khóa, 30 ngày
Tiền Du Long 100000 Khóa, vĩnh viễn
Huyết Ảnh Thương 15000 Khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng-Mạc Kim Phù 2400 Khóa, vĩnh viễn
Khoan Kim Cương 30 Khóa, vĩnh viễn
Huy Chương Gia Tộc Cao 100 Khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 200000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Tiềm Năng 10000 Khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 5000 Khóa, vĩnh viễn
Rương Mảnh Bí Bảo 10000 Khóa, vĩnh viễn
Bát linh lệnh 1000 Khóa, vĩnh viễn
Hiên Viên Lệnh 1500 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 40 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 40 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 3000 Khóa, vĩnh viễn
Túi Giấy Tiêu Dao 3 62575 Khóa, vĩnh viễn
Kim Long Bảo Thạch 850 Khóa, vĩnh viễn
Bích Long Băng Châu 5000 Khóa, vĩnh viễn
Hòa Thị Bích 500 Khóa, vĩnh viễn
Võ Lâm Mật Tịch Sơ 5 Khóa, vĩnh viễn
Võ Lâm Mật Tịch Trung 5 Khóa, vĩnh viễn
Tẩy Tủy Kinh Sơ 5 Khóa, vĩnh viễn
Tẩy Tủy Kinh Trung 5 Khóa, vĩnh viễn
Bánh Ít Bát Bảo 2 Khóa, vĩnh viễn
Bánh Ít Thập Cẩm 2 Khóa, vĩnh viễn
Thương Hải Nguyệt Minh 2 Khóa, vĩnh viễn
Thái Vân Truy Nguyệt 2 Khóa, vĩnh viễn
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1 Khóa, vĩnh viễn
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 1 Khóa, vĩnh viễn
Sao Đồng 3000 Khóa, vĩnh viễn
Sao Bạc 200 Khóa, vĩnh viễn
Trục Cuốn Công Trạng 500 Khóa, vĩnh viễn
Thiên Canh Mật Tịch 3000 Khóa, vĩnh viễn
Địa Sát Mật Tịch 3000 Khóa, vĩnh viễn
Rương Tu Vi 100 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 2000 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 2000 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 800 Khóa, vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 5000 Khóa, vĩnh viễn
Sách Kỹ Năng Chân Linh 3000 Khóa, vĩnh viễn
Yến Tiểu Na 2 Khóa, vĩnh viễn
Vô Thượng Tinh Hoa 200 Khóa, vĩnh viễn
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương 100 Khóa, vĩnh viễn
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) 50 Khóa, vĩnh viễn
Mật tịch đồng hành cao 2 Khóa, vĩnh viễn
Bí kíp đồng hành đặc biệt 2 Khóa, vĩnh viễn
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp 1 Khóa, vĩnh viễn
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến 1 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 1000 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 500 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 400 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 200 Khóa, vĩnh viễn
  • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính ChấtĐiều kiện
Điểm Quy Nguyên 12000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên.
Lên cấp 177 1   Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận được cấp 177.
Lệnh bài mở rộng rương cấp 4 (mở rương thứ 5) 1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Luân Hồi Lệnh 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Tiềm Năng-Cao 30000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 45 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Chân Khí Hoàn 200000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 20000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 60 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 60 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 900 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bích Long Bảo Châu 25000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 2500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch 4 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 5 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Đồng 60000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Bạc 2000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 1 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Trục Cuốn Công Trạng 10000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Thiên Canh Mật Tịch 50000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Địa Sát Mật Tịch 50000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Tu Vi 2000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 30000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 30000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 10000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Vũ Hoa Thạch 30000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sách Kỹ Năng Chân Linh 50000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 50 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hồn Tiểu Na 10000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Long Đằng Chiến Y 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Giới Chỉ 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hộ Uyển 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Nhẫn 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Hộ Thân Phù 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Liên 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Thúc Yêu 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Bội 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Quán 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Ngoa 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 1000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 999 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 1000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 700 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 105 Kim Ngân Bảo nhận 70 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.

Phần thưởng cụm Hẹn Ước

  • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
Đồng Khóa 50000  
Huyền Tinh 8 40 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 9 30 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 10 30 Khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 20000 Khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 10000 Khóa, vĩnh viễn
Huy Chương Gia Tộc Cao 50 Khóa, vĩnh viễn
Vũ Khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ 1 Khóa, vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 1000 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 50 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 50 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 50 Khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 200 Khóa, vĩnh viễn
Vô Thượng Tinh Hoa 20 Khóa, vĩnh viễn
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 100 Khóa, vĩnh viễn
Thiên Thiên (6 kỹ năng) 1 Khóa, vĩnh viễn
Rương Chân Nguyên-Cao 5 Khóa, vĩnh viễn
  • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính ChấtĐiều kiện
Lên cấp 167 1   -
Điểm Quy Nguyên 12000 Khóa, vĩnh viễn -
Bạc Khóa 100000000   -
Tìm Ngựa Mảnh 100 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hòa Thị Bích 500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chiến Y 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Giới Chỉ 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Uyển 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Nhẫn 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 70 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Thân Phù 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Liên 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Thúc Yêu 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Bội 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Quán 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Ngoa 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Tiền Du Long 260000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 52 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 26000 Tiền Du Long.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 1000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 100 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 1000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 100 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 300 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 36 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 45 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 63 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Chân Khí Hoàn 3000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 24 Kim Ngân Bảo nhận 30 lần, mỗi lần nhận 100 cái.
Sao Đồng 10000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Sao Bạc 500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Trục Cuốn Công Trạng 1000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thiên Canh Mật Tịch 2000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 200 cái.
Địa Sát Mật Tịch 2000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 200 cái.
Rương Tu Vi 500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 50 cái.

Phần thưởng cụm Hồi Ức 1

  • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
Đồng Khóa 50000  
Bạc Khóa 1000000  
Bộ Trang Bị 4% (Level 100) 1 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 8 30 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 9 20 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 10 5 Khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 20000 Khóa, vĩnh viễn
Hòa Thị Bích 5 Khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 5000 Khóa, vĩnh viễn
Võ Lâm Mật Tịch Sơ 5 Khóa, vĩnh viễn
Tẩy Tủy Kinh Sơ 5 Khóa, vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 500 Khóa, vĩnh viễn
Tinh Phách Cấp 2 10 Khóa, vĩnh viễn
  • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính ChấtĐiều kiện
Điểm Quy Nguyên 12000   Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Lên cấp 163 1   Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận được cấp 163.
Lệnh bài mở rộng rương lv (mở rương thứ 3) 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Huyền Tinh 10 50 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 2 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hòa Thị Bích 200 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Tiền Du Long 45000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 59 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 4500 cái.
Vũ Hoa Thạch 4000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 1000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 1000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 300 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thiên Thiên (6 kỹ năng) 2 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Sách kinh nghiệm đồng hành 150 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 3000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 3000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 45 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 3000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Bích Huyết Thúc Yêu 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Bích Huyết Liên 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Bích Huyết Chi Nhẫn 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất