Cụm Hồi Ức 1

05-06-22

Từ tháng 06/2022, ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại cụm Hồi Ức 1 trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:

Code Phúc Lợi Nạp Thẻ

 • Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
 • Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01/2022.
 • Thời gian nhận CODE mới: Từ 14h00 ngày 06/06/2022.
 • Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến 23h59 ngày 31/12/2022.
 • Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2022, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2023.
 • Tương Phùng Lệnh mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng.
 • Điều kiện: Có sử dụng Chứng Thực.

Công thức quy đổi

 • 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
 • 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.

Loại CodeZing XuSố điểm quy đổiSố lượt quay tương ứng
CODE 1 60.000 600 6
CODE 2 300.000 3.000 30

Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.

Phần thưởng CODE1

 • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
Đồng Khóa 1000000  
Bạc Khóa 5000000000  
Huyền Tinh 8 50 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 9 50 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 10 50 Khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 60000 Khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng Mạc Kim Phù 2500 Khóa, vĩnh viễn
Tìm Ngựa Mảnh 10 Khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 18000 Khóa, vĩnh viễn
Huy Chương Gia Tộc Cao 500 Khóa, vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 1800 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 600 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 600 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 300 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 300 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 300 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 300 Khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 300 Khóa, vĩnh viễn
Sao Đồng 200 Khóa, vĩnh viễn
Vô Thượng Tinh Hoa 100 Khóa, vĩnh viễn
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 100 Khóa, vĩnh viễn
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính ChấtĐiều kiện
Lên cấp 164 1   Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận được cấp 164.
Điểm Quy Nguyên 12000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Tìm Ngựa-Trọn Bộ 100 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Huyền Tinh 12 20 Khóa Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hòa Thị Bích 200 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tần Lăng Mạc Kim Phù 2500 Khóa Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tiền Du Long 102000 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 10200 Tiền Du Long.
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Văn Ngân Tệ 10000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Vũ Hoa Thạch 18000 Khóa Tiêu hao 540 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 6000 Khóa Tiêu hao 222 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 600 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 6000 Khóa Tiêu hao 220 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 600 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 3000 Khóa Tiêu hao 159 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 6000 Khóa Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 6000 Khóa Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 6000 Khóa Tiêu hao 1200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thiên Canh Mật Tịch 600 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 60 cái.
Địa Sát Mật Tịch 600 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 60 cái.
Chân Khí Hoàn 3000 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Sao Bạc 20 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2 cái.
Trục Cuốn Công Trạng 600 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 60 cái.
Yến Tiểu Lâu 1 Khóa Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Bích Huyết Chiến Y 1 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Giới Chỉ 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Hộ Uyển 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Chi Nhẫn 1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Hộ Thân Phù 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Chi Quán 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Bội 1 Khóa Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Thúc Yêu 1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Ngoa 1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Liên 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.

Phần thưởng CODE2

 • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
Đồng Khóa 2000000  
Bạc Khóa 500000000  
Huyền Tinh 8 50 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 9 50 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 10 50 Khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 100000 Khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng Mạc Kim Phù 2500 Khóa, vĩnh viễn
Tìm Ngựa Mảnh 20 Khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 30000 Khóa, vĩnh viễn
Huy Chương Gia Tộc Cao 500 Khóa, vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 3000 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 1000 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 1000 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 500 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 300 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 300 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 300 Khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 500 Khóa, vĩnh viễn
Sao Đồng 500 Khóa, vĩnh viễn
Vô Thượng Tinh Hoa 100 Khóa, vĩnh viễn
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 100 Khóa, vĩnh viễn
Phôi Ấn-Tri Bạch 1 Khóa, vĩnh viễn
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính ChấtĐiều kiện
Lên cấp 166 1   Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận được cấp 166.
Điểm Quy Nguyên 12000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Tìm Ngựa-Trọn Bộ 200 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Huyền Tinh 12 30 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hòa Thị Bích 500 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tần Lăng Mạc Kim Phù 2500 Khóa Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tiền Du Long 170000 Khóa Tiêu hao 17 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 17000 Tiền Du Long.
Danh vọng Ấn Chương - Tri Bạch 500 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) 1200 Khóa Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) 1800 Khóa Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) 1800 Khóa Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Rương Chân Nguyên-Cao 20 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Văn Ngân Tệ 10000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Vũ Hoa Thạch 30000 Khóa Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 10000 Khóa Tiêu hao 370 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 10000 Khóa Tiêu hao 370 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 5000 Khóa Tiêu hao 265 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9000 Khóa Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9000 Khóa Tiêu hao 1350 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9000 Khóa Tiêu hao 1800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thiên Canh Mật Tịch 1000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 100 cái.
Địa Sát Mật Tịch 1000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 100 cái.
Chân Khí Hoàn 5000 Khóa Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Sao Bạc 50 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5 cái.
Trục Cuốn Công Trạng 1000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 100 cái.
Yến Tiểu Lâu 1 Khóa Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Kim Lân Chiến Y 1 Khóa Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Giới Chỉ 1 Khóa Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Hộ Uyển 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Chi Nhẫn 1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Hộ Thân Phù 1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Chi Quán 1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Bội 1 Khóa Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Thúc Yêu 1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Ngoa 1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Liên 1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.