Cập nhật khác

01-01-70

Bên cạnh những tính năng chủ đạo, phiên bản Tiêu Dao Kỳ Hiệp sẽ có những điều chỉnh, cập nhật mới ở một số tính năng sau:

Hệ thống chiêu thức môn phái

Nhằm phù hợp với tình hình hiện tại của game, Kiếm Thế có một số điều chỉnh ở phần chiêu thức các môn phái.

Chân Nguyên

 • Cần Huyền Tinh để luyện hóa Chân Nguyên, cho quá nhiều hoặc không đủ lượng Huyền Tinh yêu cầu thì sẽ không thể luyện hóa.
 • Có thể luyện hóa theo thuộc tính đồng nhất hoặc thuộc tính cao nhất.
 • Nếu dùng Huyền Tinh khóa để luyện hóa thì Chân Nguyên thành phẩm sẽ mang tính chất khóa.

Cơ chế Bảo Thạch mới

Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế
  • NPC Tô Mộng Trân ở các thôn trấn thêm chức năng "Đổi Kết Tinh Khoáng Thạch".
   • Tham gia các tính năng game như: Mông Cổ Tây Hạ liên server, Tiêu Dao cốc, tiêu diệt Thủ Lĩnh Tinh Anh, Tần Lăng… để nhận được  các loại khoáng thạch tính năng, dùng Giải Ngọc Chùy mở ra Mảnh Khoáng Thạch và sẽ có xác suất nhận Kết Tinh Khoáng Thạch.

Kiếm Thế
Kiếm Thế
Kiếm Thế

Dùng Kết Tinh Khoáng Thạch tới NPC Tô Mộng Trân đổi Nguyên Thạch có thuộc tính tùy chọn từ cấp 3 - 4 - 5.

Kiếm Thế

Dùng Mảnh Khoáng Thạch để đổi Bảo Thạch cấp 2 ngẫu nhiên thuộc tính.

Hòa Thị Bích

 • Mở Rương Thiên Long không nhận được Hòa Thị Bích.
 • Giảm giá Tinh Họat Lực khi chế Hòa Thị Bích.

Kiếm Thế

Rương Càn Khôn

 • Sẽ bỏ Rương Càn Khôn sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tàng Bảo Đồ và Hiệp Khách.
 • Chỉ sinh ra khi tham gia hoạt động các tính năng như săn Boss Hoàng Kim, Bạch Hổ Đường, Khắc Di môn, Tần Lăng, Đảo Thiên Tử, Tống Kim, công Thành  Chiến, Hỏa Kỳ Lân, Thời Quang Điện, Trần Trùng Trấn, xếp hạng Tiêu Dao Lục...

Chỉnh phần thưởng Thời Quang Điện và Thần Trùng Trấn

Mở các rương phần thưởng khi qua từng ải sẽ có cơ hội nhận được Tiểu Du Long Lệnh (ngẫu nhiên loại).

Mông Cổ Tây Hạ Liên Server

 • Tham gia tính năng sẽ nhận được điểm Chiến Tích.
 • Trong trận đấu, nếu càng nhiều người tham gia thì chiến tích dành cho người xếp hạng càng cao.
 • Tối đa nhận 2.200 chiến tích/trận.

Cơ chế phần chia phần thưởng Boss

 • Sát thương Boss tính cho 3 trạng thái Bang hội - Gia Tộc - tổ đội, nếu ở trạng thái cá nhân thì không được tính.
 • Sát thương Boss sẽ được tính Bang hội - Gia tộc hay tổ đội của người làm đội trưởng.
 • Phần thưởng sẽ tự rớt vào túi các thành viên có lực sát thương Boss cao nhất, các đội sát thương ít hơn cũng sẽ nhận được 1 phần của phần thưởng rớt từ Boss.

Mông Cổ Tây Hạ - Bạch Hổ Đường Vinh Dự

 • Trận Mông Cổ Tây Hạ tại server lúc 23h00 sẽ mặc định là chiến trường Vinh Dự.
 • Chỉnh lại phần thưởng sinh ra từ Tinh binh lệnh Tiêu Dao Cốc:
  • Server < 90 ngày: Huyền Tinh 7
  • 90 ngày ≤ server > 150 ngày : Huyền Tinh 8
  • Server ≥ 150 ngày: Huyền Tinh 9
 • Chỉnh lại cấp Quan Ấn ở các server < 120 ngày:
  • Server < 120 ngày: Phần thưởng Quan Ấn từ xếp hạng Huy Chương Vinh Dự sẽ giảm 1 cấp ở mỗi xếp hạng. Ví dụ: Lúc trước hạng 1 nhận Quan Ấn Thừa Tường nay chỉnh xuống 1 cấp là Quốc Công.
  • Server ≥ 120 ngày: Phần thưởng không đổi.

Chiến Trường Tân Thủ

Thời gian
 • Kích hoạt: Sau bảo trì ngày 12/09/2014.
 • Diễn ra: Từ 10h00 - 23h00 hằng ngày.
Điều kiện tham gia
Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế
 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân sĩ phải đạt cấp 20 và dưới cấp 80.
  • Đã gia nhập môn phái, hệ phái.
  • Mỗi bên nhiều nhất 50 người, không giới hạn số người tối thiểu.
 • Đối thoại với NPC Quan Ghi Danh Biên Cảnh ở Đào Khê Trấn để báo danh tham gia.
 • Khi báo danh ở nếu hệ thống thông báo "kênh đã đầy", quý nhân sĩ có thể qua kênh khác báo danh tham gia.
Quy tắc cơ bản
 • Người chơi chia làm 2 phe Kim Quân - Mông Cổ.
 • Chiến trường chia làm 3 tầng, mỗi tầng chia làm 3 phe: Kim Quân - Tống Quân - Mông Cổ, Kim Quân / Mông Cổ đối lập nhau.
 • Giữa 3 tầng có thể di chuyển qua lại thông qua truyền tống.
 • Hậu Doanh: Là điểm xuất phát của 2 phe, có NPC Bán thuốc, Xa Phu, Truyền Tống...
Tham chiến
  • Khi báo danh, chiến trường sẽ phân chia phe ngẫu nhiên.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể ở trong chiến trường 50 phút.
  • Mỗi lần vào chiến trường, nhân sĩ sẽ nhận được một phần thức ăn.
  • Mỗi ngày nhận tối đa 2 Rương Thuốc Phúc Lợi (gồm cấp 20 và 40).
  • Lần đầu tiên vào chiến trường trong ngày sẽ được tặng 1 Rương Thuốc Phúc lợi cấp 20, tại NPC bán thuốc.
  • Giới hạn ở các tầng:
   • Hậu doanh: Khi ở hậu doanh quá 5 phút sẽ tự động được truyền tống vào biên giới tầng 1
   • Biên giới tầng 1: Không thể PK, cừu sát, chỉ có thể đánh NPC, cùng phe có thể tổ đội.
   • Tuyền tiến tầng 2: PK phe, không thể cừu sát, cùng phe có thể tổ đội.
   • Vương tọa: PK phe, không thể cừu sát, cùng phe có thể tổ đội.
  • Mục tiêu nhận thưởng: Tích lũy đạt 1.500 điểm hoặc ở trong chiến trường 50 phút.
  • Nhân sĩ tiêu diệt NPC tầng 1 sẽ nhận điểm tích lũy, cách 15 giây sẽ nhận được kinh nghiệm nhất định.
  • Nhân sĩ tiêu diệt NPC tầng 2 sẽ nhận điểm tích lũy, có thể tiêu diệt người chơi phe địch nhận điểm tích lũy, đồng đội ở gần hoặc trợ công cũng nhận được tích lũy.
  • Khi tiêu diệt người chơi khác hoặc Phó Tướng phe địch nhận được vật liệu Công Thành Thạch, nhấp vào Xe Công Thành lấp đá tấn công sẽ nhận được tích lũy Bảo Rương và phần thưởng.

Kiếm Thế

 • Xe Công Thành của 2 phe tấn công lẫn nhau và tấn công người chơi đối địch.
 • Xe Công Thành bị đánh bại sau 2 phút sẽ xuất hiện lại.
 • Vào tầng 3 Vương Tọa
   • Tiêu diệt người chơi khác nhận được tích lũy & Công Thành Thạch, đồng đội ở gần và trợ công nhận được tích lũy.
   • Nhấp vào Cờ nhận được tích lũy và nguyên liệu Đá, người cùng phe ở gần sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm, tích lũy và một ít nguyên liệu Đá.
   • Cứ 3 phút Lá Cờ xuất hiện 1 lần.

  Kiếm Thế

 • Nhân sĩ ở trong chiến trường có thể truyền tống về tân thủ thôn và có thể vào lại bất cứ lúc nào khi chưa quá 50 phút trong chiến trường và chưa đủ 1.500 tích lũy.
 • Khi ra vào chiến trường điểm tích lũy và thời gian trong chiến trường vẫn lưu lại, tích lũy cộng dồn, thông tin phe vẫn lưu lại.
Phần thưởng

Tham gia Chiến Trường Tân Thủ sẽ có cơ hội nhận nhiều phần thưởng hữu ích như Huyền Tinh, kinh nghiệm, Bạc khóa, Đồng khóa, Ngũ Hành Hồn Thạch,...